Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005. Η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της να κρατήσει την περίοδο υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον οικισμό Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στον οικισμό Θεσσαλονίκης για δεκατέσσερα έτη από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013). Το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2151/IP_20_2151_EL.pdf

Η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού των τομέων των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων. Οι τομείς αυτοί, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση του κορονοϊού, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία, την πολιτισμική πολυμορφία και την ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης. Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε τρεις τομείς δραστηριότητας και σε 10 συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό να συμβάλει στην ανάκαμψη του τομέα των μέσων ενημέρωσης από την κρίση, διευκολύνοντας και διευρύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στον μετασχηματισμό του τομέα με τόνωση των επενδύσεων για την υιοθέτηση της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης διασφαλίζοντας παράλληλα τη μελλοντική ανθεκτικότητα του τομέα και στην ενδυνάμωση των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2239/IP_20_2239_EL.pdf

Πώς αντέδρασε η ΕΕ στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λέσβο μετά τις πυρκαγιές;

Μετά την πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας τον περασμένο Σεπτέμβριο η Επιτροπή παρείχε άμεση στήριξη στις ελληνικές αρχές στον αγώνα τους να εξασφαλίσουν καταφύγιο στα 12.362 άτομα που έμειναν άστεγα. 

Η Επιτροπή υποστήριξε την ταχεία μετεγκατάσταση 406 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων από τη Λέσβο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης, χορήγησε έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια ώστε να συνδράμει τα άτομα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και χρηματοδότησε τη μεταφορά προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τη βοήθεια δύο οχηματαγωγών πλοίων στην ηπειρωτική χώρα σε μια προσπάθεια να ανακουφιστούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής στη Λέσβο. Η Ελλάδα ζήτησε επίσης βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και έχουν παρασχεθεί πάνω από 170.000 είδη εξοπλισμού από την Αυστρία, την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2284/QANDA_20_2284_EL.pdf

Η Επιτροπή συμφώνησε με τις ελληνικές αρχές και τους οργανισμούς της ΕΕ επί λεπτομερούς σχεδίου για τη δημιουργία στη Λέσβο νέου κέντρου υποδοχής, ανταποκρινόμενου στα σχετικά πρότυπα, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2021. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς τη διευθέτηση της κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τον καταυλισμό της Μόριας τον Σεπτέμβριο. Αποτελεί προϊόν των εργασιών της ευρωπαϊκής ειδικής ομάδας που συστάθηκε εκείνη την περίοδο. Το μνημόνιο που υπογράφηκε σήμερα καθορίζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των ελληνικών αρχών και των οργανισμών της ΕΕ. Η συμφωνία προστίθεται στην ενωσιακή χρηματοδότηση των 121 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα για την κατασκευή 3 μικρότερων κέντρων υποδοχής στα νησιά της Σάμου, της Κω και της Λέρου, η οποία θα ολοκληρωθεί επίσης έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2287/IP_20_2287_EL.pdf