eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Όπως κάθε Οκτώβριο, αρχίζει ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cyber-security-month#_blank) σε όλα τα κράτη μέλη για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις απειλές κυβερνοασφάλειας, καθώς και για την προώθηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Πιο συγκεκριμένα, φέτος, ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ορθές πρακτικές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του καθενός, καθώς και στη σημασία που έχει το να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τεχνολογικών συσκευών.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια Γκάμπριελ, δήλωσε: «Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, γνώσης, ευαισθητοποίησης και ανθεκτικότητας είναι απαραίτητες ώστε να προστατευτούμε από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση των κυβερνοαπειλών. Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας αποτελεί μέρος του συνόλου των προσπαθειών που καταβάλλουμε για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των ικανοτήτων μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων μεγάλης εμβέλειας και, εν τέλει, για τη δημιουργία μιας πραγματικά ασφαλούς ψηφιακής ενιαίας αγοράς.»

Περισσότερα: Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: Η...

Ύστερα από 20 σχεδόν χρόνια, η Δημοκρατία της Κορέας αίρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραγωγοί της Δανίας και των Κάτω Χωρών είναι οι πρώτοι που μπορούν να ξαναρχίσουν τις εξαγωγές.

Η επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Εμπόριο δεν σημαίνει μόνο να κλείνεις εμπορικές συμφωνίες. Ύστερα από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, η εξαγγελία αυτή σημαίνει ότι οι Ολλανδοί και Δανοί αγρότες θα αποκτήσουν νέα αγορά για να πωλούν το κρέας τους. Ακόμα μια φορά η δράση της ΕΕ αποδίδει καρπούς για τον αγροτικό τομέα.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5914_el.pdf

Το προσαρμοσμένο σε εποχικές διακυμάνσεις ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ έπεσε στο 7,4 % τον Αύγουστο 2019, από 7,5 % τον Ιούλιο 2019 και από 8,0 % τον Αύγουστο 2018.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Μάιο 2008. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 28 έπεσε στο 6,2 % τον Αύγουστο 2019, από 6,3 % τον Ιούλιο 2019 και από 6,7 % τον Αύγουστο 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στην ΕΕ των 28 από τότε που ξεκίνησε η μηνιαία σειρά της ΕΕ με αναφορά της ανεργίας τον Ιανουάριο του 2000. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλήρες κείμενο με λεπτομερή στοιχεία ανά χώρα διατίθεται στον δικτυακό τόπο της EUROSTAT

Αποτελέσματα για την Ελλάδα (Δείκτης ανεργίας 17%) εδώ --> https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059840/3-30092019-AP-EN.pdf/030f668e-753c-5156-8416-c1b739d05b8b

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5930_en.pdf

As announced today by President Jean-Claude Juncker at the Europa Connectivity Forum: EU-Asia Connectivity, the European Commission has recommended that the Council authorise the start of negotiations for an EU-Japan Agreement to allow the transfer and use of Passenger Name Record (PNR) data in order to prevent and combat terrorism and serious transnational crime. Η συμφωνία θα καθορίζει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδομένων PNR, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η Ιαπωνία είναι στρατηγικός εταίρος στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Σήμερα προχωράμε ένα βήμα παραπέρα σε αυτή τη συνεργασία — μόνο αν συνεργαστούμε μπορούμε να ενισχύσουμε την παγκόσμια ασφάλεια.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5872_el.pdf