eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Μετά τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές για την προστασία των καταναλωτών, η Booking.com δεσμεύτηκε να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στους καταναλωτές οι προσφορές, οι εκπτώσεις και οι τιμές της. Μόλις η Booking πραγματοποιήσει πλήρως τις εν λόγω αλλαγές, οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα σε θέση να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες συγκρίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Ο κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, Επίτροπος αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη, δήλωσε: «Όλες οι εταιρείες πρέπει να πληρούν τα υψηλά πρότυπα της νομοθεσίας μας για την προστασία των καταναλωτών, εάν επιθυμούν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ΕΕ. Είναι ζωτικής σημασίας, εταιρείες όπως η Booking.com, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, να ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους στον εν λόγω τομέα, διασφαλίζοντας ότι στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης καταλυμάτων δεν χρησιμοποιούνται μεθόδοι χειραγώγησης, όπως η απόκρυψη χορηγιών για προτιμησιακή κατάταξη, η αδικαιολόγητη άσκηση πίεσης χρόνου στους χρήστες ή η παραπληροφόρηση όσον αφορά τις εκπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών θα συνεχίσουν να παρακολουθούν όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες ταξιδίων για τη διασφάλιση ενός δίκαιου διαδικτυακού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών (ΣΠΚ – δίκτυο «Συνεργασία για την Προστασία των Καταναλωτών»), υπό την ηγεσία της ολλανδικής αρχής για την προστασία των καταναλωτών και τις αγορές (link is external)    (ACM), αξιολόγησαν τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Booking.com σε επίπεδο ΕΕ/ΕΟΧ, μετά από επαφές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος. Οι αρχές του δικτύου ΣΠΚ είναι πεπεισμένες ότι, χάρη στις δεσμεύσεις, οι πρακτικές της εταιρείας θα ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Η Booking.com δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τις πρακτικές της το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2020.

Δείτε εδώ το πλήρες δελτίο τύπου και εδώ τον πλήρη κατάλογο των δεσμεύσεων.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6840/MEX_19_6840_EN.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χθες στο Στρασβούργο σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Η συμφωνία βασίζεται στην πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2018, ως άμεση συνέχεια στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» (δικαίωμα στο νερό). Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της πρόσβασης σ' αυτό, καθώς και στην παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους πολίτες.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6830/IP_19_6830_EL.pdf

Στο πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη, τα οποία ανέλαβαν συλλογικά δεσμεύσεις για περισσότερες από 30 000 θέσεις επανεγκατάστασης για το 2020.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Η επανεγκατάσταση συνιστά ευρωπαϊκή επιτυχία και πρέπει να παραμείνει τέτοια. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνουν στη μεγαλύτερη δέσμευση για θέσεις επανεγκατάστασης που έχουν κάνει ποτέ. Αυτό καθιστά τη συμβολή της ΕΕ την μεγαλύτερη παγκοσμίως όσον αφορά τις προσπάθειες επανεγκατάστασης — αν και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, αυξάνοντας τις δεσμεύσεις τους για την κάλυψη των διογκούμενων αναγκών. Όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να δημιουργούμε βιώσιμα, αποτελεσματικά και ασφαλή συστήματα για την παροχή προστασίας στους πιο ευάλωτους ανθρώπους παγκοσμίως.»

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6794/IP_19_6794_EL.pdf

Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν δρομολογεί σήμερα έναν νέο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος είναι ο πρώτος της θητείας της. Παρουσιάζει μια φιλόδοξη και αναμορφωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που επικεντρώνεται στην προώθηση ανταγωνιστικής βιωσιμότητας για την οικοδόμηση μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη.

Η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη ανταποκρίνεται στο όραμα που παρουσιάζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το εν λόγω έγγραφο καθορίζει τη στρατηγική πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, θέτει δε τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ένταξη στο επίκεντρο της διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Επιτροπής. Στόχος της εν λόγω στρατηγικής είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει τα πιο προηγμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στον κόσμο, θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος και αποτελεί έναν δυναμικό κόμβο καινοτομίας και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας. Θα δώσει στην Ευρώπη τα εργαλεία ώστε να επιδιώξει υψηλότερους στόχους όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Γενικότερα, η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους οποίους η Επιτροπή ενσωματώνει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6770/IP_19_6770_EL.pdf