eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα από έναν πανευρωπαϊκό έλεγχο («σάρωση») ο οποίος αφορούσε σχεδόν 500 ηλεκτρονικά καταστήματα που πωλούν ρούχα και υποδήματα, έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές. Η σάρωση αυτή πραγματοποιήθηκε από τις αρχές προστασίας των καταναλωτών 27 χωρών υπό τον συντονισμό της Επιτροπής. Από τα πορίσματα προκύπτει ότι τα δύο τρίτα των ιστοτόπων που εξετάστηκαν δεν συμμορφώνονται με βασικά δικαιώματα των καταναλωτών στην ΕΕ.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_156/IP_20_156_EL.pdf

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 τα μεσάνυχτα (ώρα Βρυξελλών). Δεν θα αποτελεί πλέον κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ εκφράζει μεν την απογοήτευση της, αλλά σέβεται την εν λόγω απόφαση.

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγαν εντατικές διαπραγματεύσεις για να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και να δημιουργήσουν ασφάλεια δικαίου, μόλις το δίκαιο της ΕΕ παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Καθ' όλη τη διάρκεια των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφάλισε μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και με τακτικές διαβουλεύσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και με διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ και ενδιαφερόμενων μερών βοήθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία κατά τη διαδικασία. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, διασφαλίστηκε πρωτοφανής διαφάνεια, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο στον ιστότοπό της.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_104/QANDA_20_104_EL.pdf

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2020

Καθώς θα πέφτει η νύχτα απόψε, ο ήλιος θα δύσει και για τα 45 και πλέον χρόνια συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εμάς, τους προέδρους των τριών κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως και για πολύ κόσμο, η σημερινή μέρα θα είναι αναπόφευκτα μέρα προβληματισμού και ανάμεικτων συναισθημάτων.

Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους που συνέβαλαν στο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είναι σήμερα· σε όσους ανησυχούν για το μέλλον τους ή βλέπουν με απογοήτευση την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· στα βρετανικά μέλη των θεσμικών μας οργάνων που συνέβαλαν στη χάραξη πολιτικών οι οποίες βελτίωσαν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Οι σκέψεις μας θα είναι στο ΗΒ και τους πολίτες του, τη δημιουργικότητά τους, την επινοητικότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους, που αποτέλεσαν ζωτικό κομμάτι του μωσαϊκού της Ένωσης.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_162/AC_20_162_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χτες ότι θα χορηγήσει 10 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» για να στηρίξει την έρευνα σχετικά με τη νόσο του νέου κορονοϊού. Η Επιτροπή δρομολόγησε μία επείγουσα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικά έργα που θα προαγάγουν την κατανόηση της επιδημίας του νέου κορονοϊού και θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη κλινική διαχείριση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από αυτόν, καθώς και στη βελτίωση της ετοιμότητας και της απόκρισης του τομέα της δημόσιας υγείας.

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ , Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Εργαζόμαστε για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις που θα είχε μια ενδεχόμενη ευρύτερη εξάπλωση της έξαρσης του κορονοϊού στην ΕΕ. Χάρη στη επείγουσα χρηματοδότηση της έρευνας από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα μάθουμε περισσότερα για τη νόσο. Είμαι περήφανη που, κατόπιν της προόδου που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, τα κέντρα υπερυπολογιστών που διαθέτουμε είναι έτοιμα να βοηθήσουν τους ερευνητές στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και εμβολίων. Έτσι, θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα το κοινό και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τα τρέχοντα και τα μελλοντικά κρούσματα.» Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, προσέθεσε: «Η απόκριση στον κορονοϊό πρέπει να είναι πολύπλευρη και να εμπλέκει το σύνολο της διοίκησης. Η έρευνα αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τον ιό, ώστε να στοχεύσουμε καλύτερα τα μέτρα πρόληψης και να εξασφαλίσουμε καλύτερη φροντίδα στους πολίτες μας. Αυτός ακριβώς είναι κι ο στόχος της επείγουσας χρηματοδότησης της έρευνας από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η οποία ανακοινώθηκε σήμερα».

Η χρηματοδότηση αναμένεται να στηρίξει 2 έως 4 ερευνητικά έργα. Οι αιτούντες έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 12 Φεβρουαρίου  για να υποβάλουν αίτηση και οι συμφωνίες επιδότησης θα πρέπει να υπογραφούν ταχύτατα, ώστε η έρευνα να αρχίσει το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με άλλους διεθνείς φορείς για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και συντονισμένη απόκριση στην έξαρση του κορονοϊού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη νέα ερευνητική δράση είναι διαθέσιμες  εδώ, ενώ πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έρευνα σχετικά με τον κορονοϊό, την οποία χρηματοδοτεί η ΕΕ, είναι διαθέσιμες εδώ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_175/MEX_20_175_EN.pdf