eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η διάσωση ανθρώπινων ζωών και η στήριξη των μέσων βιοπορισμού σε αυτούς τους καιρούς οξείας κρίσης είναι υψίστης σημασίας. Η Επιτροπή εντείνει περαιτέρω την αντίδρασή της προτείνοντας τη θέσπιση ενός μέσου αλληλεγγύης ύψους 100 δισ. ευρώ για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, το οποίο ονομάζεται SURE. Επίσης, προτείνεται η ανακατεύθυνση όλων των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Οι γεωργοί και οι αλιείς θα λάβουν επίσης στήριξη, όπως και οι άποροι. Όλα αυτά τα μέτρα βασίζονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ και απορροφούν κάθε διαθέσιμο ευρώ. Καταδεικνύουν την ανάγκη για έναν ισχυρό και ευέλικτο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εργαστεί για να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να υπολογίζει σε έναν τέτοιο προϋπολογισμό για να ορθοποδήσει και να πορευτεί προς την ανάκαμψη.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_582/IP_20_582_EL.pdf

Η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων ευελιξίας που παρέχει το πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκαλέσει η έξαρση του κορονοϊού.

Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ήδη στους αγοραστές του δημόσιου τομέα στα κράτη μέλη ευέλικτες λύσεις για την ταχεία κάλυψη επειγουσών αναγκών, όπως η αγορά μέσων ατομικής προστασίας, φαρμάκων και αναπνευστήρων, ώστε όσοι τα έχουν ανάγκη να μπορούν να τα προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν.

Περισσότερα: Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει...

1η Απριλίου 2020, αρχίζει να ισχύει ο νέος κανονισμός της Επιτροπής για τα εξωτερικά τροφοδοτικά, ο οποίος βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών, από τους φορητούς υπολογιστές ως τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Ο νέος κανονισμός θα μειώσει τους λογαριασμούς που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, θα συμβάλει στην επίτευξη των ενωσιακών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων. Τα εξωτερικά τροφοδοτικά είναι μετασχηματιστές ισχύος που μειώνουν την τάση του δικτύου. Είναι πολύ συνηθισμένα στα σπίτια των Ευρωπαίων, αφού υπολογίζεται ότι σε όλη την ΕΕ υπάρχουν πάνω από 2 δισ. τροφοδοτικά, δηλαδή κατά μέσο όρο 10 σε κάθε νοικοκυριό.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των εξωτερικών τροφοδοτικων, ευθυγραμμίζοντάς τη με τα υψηλότερα πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, αναμένεται ότι έως το 2030 θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 4 TWh/έτος, ποσότητα που θα αρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της Λετονίας για ένα μήνα.

Περισσότερα: Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στα...

Οι επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχεδίασαν ένα νέο υλικό μάρτυρα που μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των δοκιμών για τον κορονοϊό και την αποφυγή ψευδών αρνητικών.

Η κ. Μαρία Γκαμπριέλ, Επίτροπος Έρευνας και Καινοτομίας, αρμόδια για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), δήλωσε: «Η επιστήμη της ΕΕ αναλαμβάνει δράση όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, για να υποστηρίξει την απόκριση της ΕΕ στην τρέχουσα κρίση. Το ΚΚΕρ εντόπισε γρήγορα ένα δυνητικό κενό στη διαχείριση της επιδημικής έξαρσης του κορονοϊού και άρχισε αμέσως να εργάζεται για την κάλυψη του κενού αυτού. Το νέο υλικό των μαρτύρων μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα απόκρισης της ΕΕ στην επιδημική έξαρση του ιού και να αποφύγει τη σπατάλη πολύτιμων πόρων λόγω αναποτελεσματικών δοκιμών

Περισσότερα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει νέο...