eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες με τους οποίους ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και προλειαίνεται το έδαφος για την ομαλή συνεργασία με τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της στις αρχές του 2021, ενώ στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού 883/2013 (του λεγόμενου «κανονισμού για την OLAF») καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η OLAF θα εργάζεται παράλληλα με τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2431/IP_20_2431_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία Novavax, με σκοπό την αγορά του πιθανού εμβολίου της κατά της νόσου COVID-19. Η προβλεπόμενη σύμβαση με τη Novavax θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν 100 εκατομμύρια δόσεις, ενώ θα μπορούν να αγοράσουν ακόμα έως και 100 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις.

Η σημερινή ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη Novavax προστίθεται σε ένα ήδη εξασφαλισμένο ευρύ φάσμα εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac και Moderna. Αυτό το διαφοροποιημένο πακέτο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2305/IP_20_2305_EL.pdf

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μεταναστών, ο ύπατος εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε χρόνο, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι εγκαθίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 1 εκατομμύριο μεταναστεύουν από την ΕΕ για να εγκατασταθούν αλλού. Η μετανάστευση ανέκαθεν αποτελούσε —και θα αποτελεί πάντα— μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.

Από τα βάθη των αιώνων, έχει επηρεάσει τις κοινωνίες μας, έχει εμπλουτίσει τους πολιτισμούς μας, έχει συμβάλει στην οικονομική μας ανάπτυξη και έχει διαμορφώσει πολλές από τις ζωές μας. Μπορεί να αποτελέσει πηγή ευημερίας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης — όταν τυγχάνει ορθής διαχείρισης. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων, τη θέσπιση σαφών και δίκαιων κανόνων για το άσυλο και τη μετανάστευση, την ελαχιστοποίηση της εκτόπισης πληθυσμού, την προώθηση της ένταξης και την αντιμετώπιση των αναγκών των κοινοτήτων υποδοχής.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή της για την προστασία της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών. Οι μετανάστες προσφέρουν αξία στις οικονομίες και στις κοινωνίες μας και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η μετανάστευση πραγματοποιείται με ασφαλή, νόμιμο και ορθά διαχειριζόμενο τρόπο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2441/STATEMENT_20_2441_EL.pdf

H Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, η δημιουργία του οποίου προτάθηκε από την Επιτροπή στα τέλη Ιουνίου του 2018. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί με την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ θα συγκεντρώσει όλες τις υφιστάμενες και τις νέες διαστημικές δραστηριότητες της ΕΕ σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.

Χάρη στο χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 13,202 δισεκατομμυρίων ευρώ που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες, το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ θα εξασφαλίσει την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων ευρωπαϊκών εμβληματικών προγραμμάτων, του Copernicus για τη γεωσκόπηση και του Galileo/EGNOS για τη δορυφορική πλοήγηση. Θα καταστήσει επίσης δυνατή τη δρομολόγηση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών (GOVSATCOM) και της επαγρύπνησης για την κατάσταση στο διάστημα (SSA), με στόχο την προστασία των διαστημικών υποδομών από διαστημικά απόβλητα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2449/IP_20_2449_EL.pdf