eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, ανεξαρτήτως εισοδήματος, για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Αφρική, την Ασία, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, καθώς και στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες της Ευρώπης, κατέστη δυνατή μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ για την παγκόσμια πρωτοβουλία εμβολιασμού COVAX. Η συμμετοχή της «Ομάδας Ευρώπη» θα επιταχύνει τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον έλεγχο της πανδημίας και την ταχύτερη διανομή ενός αποτελεσματικού εμβολίου, μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της συμμετοχής οικονομιών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στη συμφωνία/δέσμευση της Συμμαχίας για τα Εμβόλια για μελλοντική αγορά εμβολίων κατά της COVID-19 (COVAX AMC).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2262/IP_20_2262_EL.pdf

Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας παρουσιάζουν μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια. Ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη και της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας, η στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια θα ενισχύσει τη συλλογική ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι των κυβερνοαπειλών και θα διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από αξιόπιστες υπηρεσίες και αξιόπιστα ψηφιακά εργαλεία. Είτε πρόκειται για τις συνδεδεμένες συσκευές και το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είτε για τις τράπεζες, τα αεροπλάνα, τις δημόσιες διοικήσεις και τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν ή από τα οποία εξυπηρετούνται οι Ευρωπαίοι, τους αξίζει να το πράττουν έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα προστατεύονται από τις κυβερνοαπειλές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2391/IP_20_2391_EL.pdf

Ευρετήριο

  1. Στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια για την ψηφιακή δεκαετία 
  2. Πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση («NIS 2»)
  3. Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της σύστασης της Επιτροπής για την κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G
  4. Πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

1. Στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια για την ψηφιακή δεκαετία

 Τι αφορά η νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια;

Η νέα στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια έχει ως στόχο να διαφυλάξει ένα παγκόσμιο και ανοικτό διαδίκτυο, αξιοποιώντας και ενισχύοντας όλα τα εργαλεία και τους πόρους για την εγγύηση της ασφάλειας και την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων. 

Τι νέο υπάρχει σε αυτήν τη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια;

Στις στρατηγικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2392/QANDA_20_2392_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα στρατηγική για την πρόληψη της μελλοντικής συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα της κρίσης του κορονοϊού. Στόχος της στρατηγικής είναι να εξασφαλίζει ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται.

Οι τράπεζες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, διατηρώντας τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η χρηματοδότηση της οικονομίας είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ. Δεδομένου του αντικτύπου του κορονοϊού στην οικονομία της ΕΕ, ο όγκος των ΜΕΔ αναμένεται να αυξηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, αν και ο χρόνος εκδήλωσης και το μέγεθος αυτής της αύξησης εξακολουθούν να είναι αβέβαια. Ανάλογα με την ταχύτητα ανάκαμψης της οικονομίας της ΕΕ από την κρίση του κορονοϊού, η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών — και, με τη σειρά της, η δανειοδοτική τους ικανότητα — θα μπορούσαν να επιδεινωθούν.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2375/IP_20_2375_EL.pdf