eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια έκθεση προόδου της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το κλίμα, η οποία παρουσιάζει την πρόοδο που επιτέλεσε η ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2019. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 3,7 % σε ετήσια βάση, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5 %. Οι εκπομπές έχουν πλέον μειωθεί κατά 24 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Οι εκπομπές που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση το 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 9,1 %, ήτοι περίπου κατά 152 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (Mt CO2eq) σε σύγκριση με το 2018. Η πτώση αυτή προήλθε κυρίως από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι εκπομπές μειώθηκαν κατά σχεδόν 15 %, κυρίως λόγω της αντικατάστασης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με καύση άνθρακα από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από φυσικό αέριο. Οι εκπομπές από τη βιομηχανία μειώθηκαν περίπου κατά 2 %. Οι εξακριβωμένες εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες επί του παρόντος καλύπτουν μόνο πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εξακολούθησαν να αυξάνονται ελαφρά, σημειώνοντας αύξηση κατά 1 % ή περίπου κατά 0,7 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 σε σύγκριση με το 2018. Οι εκπομπές που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, όπως οι εκτός ΣΕΔΕ εκπομπές από τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα κτίρια, τη γεωργία και τα απόβλητα, δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2182/IP_20_2182_EL.pdf

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας 2020, ο οποίος διεξάγεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων 2020», με σκοπό την εύρεση καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα που αφορούν την κοινωνία μας.

Τα τρία έργα, τα οποία επελέγησαν για τις καλύτερες λύσεις στη φετινή πρόκληση «Επαναπροσδιορίζοντας τη μόδα», θα λάβουν έπαθλο 50 000 ευρώ το καθένα.

Νικητές αναδείχθηκαν οι εξής συμμετέχοντες: η βέλγικη νεοφυής επιχείρηση resortecs® που έχει βρει μια απλοποιημένη διαδικασία επανάχρησης και ανακύκλωσης υφασμάτων, η κροάτικη ψηφιακή πλατφόρμα Snake που επιτρέπει στους χρήστες να φορούν ρούχα επαυξημένης πραγματικότητας και ο ρουμάνικος μηχανισμός νομικής στήριξης για χειροτέχνες και σχεδιαστές WhyWeCraft: Cultural Sustainability in Fashion.

Επιπλέον, κάθε χρόνο η κριτική επιτροπή απονέμει το Βραβείο Αντικτύπου σε έναν από τους συμμετέχοντες που έφτασαν στους ημιτελικούς του διαγωνισμού του προηγούμενου έτους, με βάση τα αποτελέσματα που πέτυχε το έργο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Νικήτρια του 2020 είναι η Empower, μια εταιρεία που υιοθέτησε μια νέα τεχνολογία, η οποία καθιστά δυνατή την κυκλική οικονομία, επιτρέποντας την απόθεση και συλλογή πλαστικών αποβλήτων έναντι χρηματικής ανταμοιβής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_20_2221_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social/competition_en

Στις 27 Νοεμβρίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα συντονίσει την 15η ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου με θρησκευτικούς ηγέτες, την οποία διοργανώνει η Επιτροπή.

Θέμα της συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχουν οκτώ εκπρόσωποι θρησκευτικών οργανώσεων από όλη την Ευρώπη, είναι «ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής». Στη συνάντηση θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους η κρίση που διανύουμε έχει επηρεάσει και θέσει υπό αμφισβήτηση αυτόν τον τρόπο ζωής, καθώς και οι απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

Η συνάντηση θα εξετάσει επίσης άλλες πρόσφατες εξελίξεις, όπως το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, την Ενσωμάτωση και την Ένταξη, καθώς και την πρόοδο προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

Από το 2009, ο διάλογος με εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου κ. Σχοινά με την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ρομπέρτα Μετσόλα και θρησκευτικούς ηγέτες θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 13:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα EbS.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_20_2221_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-non-confessional-organisations_en

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Open Contracting Partnership ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βελτιώσουν την ποιότητα και τη διαφάνεια των δημόσιων διαγωνισμών που συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ στην Ελλάδα και την Πολωνία. Χάρη στη στήριξή τους, τα δύο πιλοτικά έργα θα παράσχουν εμπειρογνωμοσύνη και πρακτική στήριξη στις δημόσιες αρχές των δύο αυτών χωρών, με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία.

Με την έξυπνη χρήση της καινοτομίας και των ανοικτών δεδομένων, τα δύο πιλοτικά έργα θα βοηθήσουν τις δημόσιες διοικήσεις των δύο χωρών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις έργων, αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι θα βελτιωθεί η χρήση των δημόσιων πόρων και θα αυθηθούν οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επιπλέον, χάρη στη συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η πρωτοβουλία αυτή θα προωθήσει επίσης τη διαφάνεια των δημόσιων δαπανών και θα τονώσει τη συμμετοχή των πολιτών στην εποπτεία των επενδύσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινότητα, όπως π.χ. οι επενδύσεις που αποσκοπούν στη βιωσιμότητα, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2209/IP_20_2209_EL.pdf