Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή προωθεί το έργο για την οικοδόμηση Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση της συμμετοχής των νέων με ένα νέο σύνολο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μια νέας στρατηγικής για τη νεολαία και μιας νέας ατζέντας για τον πολιτισμό.

Οι νέες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στην ΕΕ, στην ενδυνάμωση των νέων, ιδίως με την ενθάρρυνση να συμμετάσχουν στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο, και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πολιτισμού για κοινωνική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση των πολιτικών για τη νεολαία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην ΕΕ. Σε συνέχεια της περσινής συνεδρίασης των Ηγετών για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, υποβάλαμε ταχέως ένα πρώτο σύνολο πρωτοβουλιών σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και την προαγωγή των κοινών αξιών και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_el.pdf

Σε συνέχεια της σύμφωνης γνώμης των ηγετών της ΕΕ στην άτυπη σύνοδο της Σόφιας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που επενδύουν στο Ιράν τονίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ) - δηλαδή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Στη Σόφια φάνηκε η ενότητα της Ευρώπης. Όσο το Ιράν θα τηρεί τις δεσμεύσεις του, είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα εφαρμόζει τη συμφωνία για τη σύναψη της οποίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία επικύρωσε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η οποία είναι σημαντική για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και στον κόσμο. Ωστόσο, οι αμερικανικές κυρώσεις θα επηρεάσουν την κατάσταση. Οφείλουμε συνεπώς, τόσο η Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_el.pdf

Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βοηθά εκατομμύρια παιδιά που έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο την αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις στο 10 % του συνολικού της προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας από το 2019. Η πολιτική έχει επίσης ως στόχο τα παιδιά που έχουν παγιδευτεί σε ανθρωπιστικές κρίσεις να επιστρέψουν στη μάθηση εντός 3 μηνών.

«Καθώς οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μεγαλώσουν χωρίς εκπαίδευση. Έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε δράση για να μην υπάρξουν χαμένες γενιές. Η νέα πολιτική θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά καλύτερα και ταχύτερα απ' ό,τι προηγουμένως, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με άλλους χορηγούς και εταίρους και θα συνδέσουμε καλύτερα τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βοήθειά μας. Η ΕΕ αποτελεί πλέον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα για το 2018 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ενός εργαλείου που παρακολουθεί τις επιδόσεις των 28 κρατών μελών όσον αφορά την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διαδικτυακή δραστηριότητα, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, η ΕΕ γίνεται περισσότερο ψηφιακή, αλλά η πρόοδος δεν επαρκεί ώστε η Ευρώπη να φθάσει τους παγκόσμιους πρωτοπόρους και να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την ταχεία ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_el.pdf