eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο κ. Oliver Spasovski, Υπουργός Εσωτερικών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μονογράφησαν το σχέδιο συμφωνίας περί καθεστώτος που θα επιτρέψει σε ομάδες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να τοποθετηθούν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μόλις τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία θα επιτρέπει στον Οργανισμό να εκτελεί κοινές επιχειρήσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στο εσωτερικό της, ειδικά σε περίπτωση αιφνίδιων μεταναστευτικών προκλήσεων.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Θα ήθελα να συγχαρώ την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας σχετικά με αυτό το σημαντικό επιχειρησιακό βήμα προόδου στη συνεργασία μας επί τόπου. Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, αντιδρώντας ταχέως στις μεταναστευτικές προκλήσεις και προστατεύοντας τα κοινά μας σύνορα. Η σημερινή συμφωνία είναι η δεύτερη που έχουμε ήδη μονογραφήσει και ελπίζω οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τους άλλους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων να ολοκληρωθούν γρήγορα».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_el.pdf

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Μόνιμη Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτή δεν μπορούν να απολεσθούν, αφ' ής στιγμής έχουν αποκτηθεί.Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας αναφέρονται ιδίως στην περίπτωση του Brexit και τη μελλοντική απώλεια της ιθαγένειας της ΕΕ και των δικαιωμάτων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αυτή αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό της πρότασης. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν αναλύει την ουσία της πρότασης.

Η καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2018, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει η ετήσιας διάρκειας συλλογή υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές της. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4566_el.pdf

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε να καταχωρίσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Σταματήστε την ασιτία του 8 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού».

Οι αναφερόμενοι στόχοι της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών είναι «να ωθήσει τις κυβερνήσεις να ασχοληθούν επειγόντως με το πρόβλημα της πείνας» και «να τονίσει ότι η ευθύνη για την εξάλειψη του προβλήματος εναπόκειται στις κυβερνήσεις». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας έχουν καθορίσει έναν λεπτομερή κατάλογο δράσεων για τις οποίες καλούν την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται δράσεις όπως η δημιουργία ενός προγράμματος για την παροχή κουπονιών τροφίμων και η μεταρρύθμιση των γεωργικών αγορών παραγώγων, καθώς και ένα νέο σύστημα ταξινόμησης για τα απορρίμματα τροφίμων με συναφείς στόχους και κανόνες επεξεργασίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4565_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα.

Τα μέτρα αυτά θα αντιμετωπίσουν την εκτροπή του χάλυβα από άλλες χώρες στην αγορά της ΕΕ ως αποτέλεσμα των δασμών που επιβλήθηκαν πρόσφατα από τις ΗΠΑ. Τα μέτρα διασφάλισης θα τεθούν σε ισχύ στις 19 Ιουλίου. Οι παραδοσιακές εισαγωγές προϊόντων χάλυβα δεν θα επηρεαστούν.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4563_el.pdf