eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Σε συνέχεια της σύμφωνης γνώμης των ηγετών της ΕΕ στην άτυπη σύνοδο της Σόφιας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που επενδύουν στο Ιράν τονίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ) - δηλαδή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Στη Σόφια φάνηκε η ενότητα της Ευρώπης. Όσο το Ιράν θα τηρεί τις δεσμεύσεις του, είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα εφαρμόζει τη συμφωνία για τη σύναψη της οποίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία επικύρωσε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η οποία είναι σημαντική για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και στον κόσμο. Ωστόσο, οι αμερικανικές κυρώσεις θα επηρεάσουν την κατάσταση. Οφείλουμε συνεπώς, τόσο η Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_el.pdf

Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βοηθά εκατομμύρια παιδιά που έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο την αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις στο 10 % του συνολικού της προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας από το 2019. Η πολιτική έχει επίσης ως στόχο τα παιδιά που έχουν παγιδευτεί σε ανθρωπιστικές κρίσεις να επιστρέψουν στη μάθηση εντός 3 μηνών.

«Καθώς οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μεγαλώσουν χωρίς εκπαίδευση. Έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε δράση για να μην υπάρξουν χαμένες γενιές. Η νέα πολιτική θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά καλύτερα και ταχύτερα απ' ό,τι προηγουμένως, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με άλλους χορηγούς και εταίρους και θα συνδέσουμε καλύτερα τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βοήθειά μας. Η ΕΕ αποτελεί πλέον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα για το 2018 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ενός εργαλείου που παρακολουθεί τις επιδόσεις των 28 κρατών μελών όσον αφορά την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διαδικτυακή δραστηριότητα, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, η ΕΕ γίνεται περισσότερο ψηφιακή, αλλά η πρόοδος δεν επαρκεί ώστε η Ευρώπη να φθάσει τους παγκόσμιους πρωτοπόρους και να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την ταχεία ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_el.pdf

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σόφια επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής και καθόρισε μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας και του κράτους δικαίου.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Χάρη στη σημερινή σύνοδο αναπτύξαμε ακόμα στενότερους δεσμούς με τους φίλους μας από τα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίοι έρχονται σταδιακά κάθε μέρα και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση —ο κάθε εταίρος με τον δικό του ρυθμό και με τις δικές του επιδόσεις. Η πρόσδεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται τον ενστερνισμό κοινών αξιών και αρχών, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ελευθερίας της έκφρασης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα απ' όλα μια κοινότητα αξιών και δικαίου».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_el.pdf