eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας παρουσίασαν φιλόδοξα σχέδια για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά τη σημαντική, αν και άνιση, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καμία χώρα στον κόσμο δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030. Επιπλέον, οι υγειονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης COVID-19 επηρεάζουν κατά τρόπο δυσανάλογο τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ενδεικτικά, δεδομένου ότι οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά μεταξύ των ατόμων που εργάζονται άτυπα και σε ευάλωτους τομείς, το ποσοστό απώλειας θέσεων εργασίας γι' αυτές είναι 1,8 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Το ποσοστό φτώχειας μεταξύ των γυναικών θα μπορούσε να ανέλθει έως 9,1 %.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2184/IP_20_2184_EL.pdf

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις για τους νεοεισερχόμενους όταν εισέρχονται στην ΕΕ;

Οι μετανάστες και οι πολίτες της ΕΕ με μεταναστευτικό υπόβαθρο συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τις διακρίσεις και την ανισότητα στην εκπαίδευση, την απασχόληση και τη στέγαση. Η εκμάθηση μιας νέας κουλτούρας, γλώσσας, κοινωνικών προτύπων αποτελεί επίσης πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι κατά την ενσωμάτωσή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και αγορές εργασίας.

Καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας, τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον κορονοϊό λόγω των υψηλότερων ποσοστών φτώχειας, της διαβίωσης σε υπερπλήρεις κατοικίες και της εργασίας σε δουλειές όπου η τήρηση των φυσικών αποστάσεων είναι δύσκολη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2179/QANDA_20_2179_EL.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021–2027. Το σχέδιο δράσης προωθεί την ένταξη όλων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των μεταναστών στην ΕΕ και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που μπορούν να παρεμποδίσουν τη συμμετοχή και την ένταξη των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, από νεοεισερχόμενους σε πολίτες, στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Βασίζεται στην αρχή ότι η χωρίς αποκλεισμούς ένταξη απαιτεί προσπάθειες τόσο από το ίδιο το άτομο όσο και από την κοινότητα υποδοχής και καθορίζει νέες δράσεις που στηρίζονται στα επιτεύγματα του προηγούμενου σχεδίου δράσης του 2016.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2178/IP_20_2178_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε, στη διάσκεψη του 2020 για το Αφγανιστάν με τίτλο «Ειρήνη, ευημερία και αυτονομία», τη μακροχρόνια αλληλεγγύη και την εταιρική σχέση που διατηρεί με τον λαό του Αφγανιστάν, υποσχόμενη στήριξη ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2025, τόσο ως μακροπρόθεσμη βοήθεια όσο και ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Τζουζέπ Μπορέλ, στην ομιλία του κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της διάσκεψης, δήλωσε: «Καθώς έχουν ξεκινήσει οι ενδοαφγανικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τα ακραία φαινόμενα βίας εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλα δεινά στον αφγανικό λαό, το Αφγανιστάν βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Ο αφγανικός λαός μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης για τη χώρα του, αλλά η υποστήριξή μας προϋποθέτει την προστασία της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής προόδου.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2193/IP_20_2193_EL.pdf