eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Σημαντική πρόοδος στην κατασκευή συσσωρευτών στην Ευρώπη σε ένα μόνο έτος

Ένα έτος μετά τη δημιουργία της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους συσσωρευτές (EBA), έχει καταρτιστεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, κατασκευάζονται οι πρώτες πιλοτικές εγκαταστάσεις παραγωγής και έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω έργα, τα οποία θα καταστήσουν την ΕΕ ηγετικό παράγοντα στον στρατηγικό τομέα της καινοτομίας και της παραγωγής συσσωρευτών.

Οι συσσωρευτές θα είναι για την αυτοκινητοβιομηχανία του 21ου αιώνα το ίδιο σημαντικοί με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης τον 20ο αιώνα. Εάν η ΕΕ επιθυμεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και στον τομέα των καθαρών ενεργειακών συστημάτων, πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη ικανότητα για την ανάπτυξη και την παραγωγή συσσωρευτών. Ο αντιπρόεδρος Σέφτσοβιτς πραγματοποιεί σήμερα μια υψηλού επιπέδου συνάντηση με τα κράτη μέλη και με διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών με σκοπό να παρουσιάσει τα κύρια επιτεύγματα και να συζητήσει περαιτέρω αποφασιστικά μέτρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6114_el.pdf

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) συνεδρίασε για δεύτερη φορά.

Τα μέλη της πλατφόρμας ενέκριναν κοινή συμβολή στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», που θα παρουσιαστεί σύντομα στο πλαίσιο της συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης την οποία ξεκίνησε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Η συμβολή της πλατφόρμας θα βοηθήσει την Επιτροπή στην τρέχουσα προετοιμασία του εγγράφου προβληματισμού και στις μελλοντικές εργασίες της σε αυτόν τον τομέα.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και πρόεδρος της πλατφόρμας, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς μια τόσο ευρεία ομάδα ενδιαφερομένων να συνεδριάζει και να συμφωνεί σχετικά με τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των ΣΒΑ – από την Birdlife Europe έως την BusinessEurope καταφέραμε να επιτύχουμε τη συμφωνία όλων. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα, και μια καλή είδηση τόσο για τους πολίτες όσο και για τον πλανήτη».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6111_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018, που παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές της ΕΕ βαθμολογούν τις επιδόσεις 40 τομέων αγαθών και υπηρεσιών.

Ενώ η συνολική εμπιστοσύνη στις αγορές ακολουθεί θετική πορεία από το 2010, η έκθεση αποκαλύπτει ότι μόνο το 53 % των καταναλωτών έχουν τη βεβαιότητα ότι οι επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Για τα αγαθά, το ποσοστό είναι ελάχιστα υψηλότερο, μόλις 59 %. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τον πίνακα επιδόσεων του 2016. Οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες) παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικοί τομείς για τους καταναλωτές στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένα θετικό στοιχείο είναι το συμπέρασμα της έκθεσης σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές Ανατολής-Δύσης σε θέματα εμπιστοσύνης των καταναλωτών σιγά-σιγά μειώνονται. Επίσης, για υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας (κομμωτήρια, σπα), τα καταλύματα διακοπών και οι οργανωμένες διακοπές, το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι υψηλό.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_el.pdf

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κυκλικής βιοοικονομίας που να υπηρετεί την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της Ευρώπης.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρώτο Αντιπρόεδρο Τίμερμανς στην επιστολή προθέσεών τους που συνόδευε την ομιλία του Προέδρου Γιούνκεργια την κατάσταση της Ένωσης το 2018, η νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής να προωθήσει την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ΕΕ. Στόχος της είναι να βελτιώσει και να ενισχύσει τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων πόρων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_el.pdf