eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή ανανεώνει την πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» της Επιτροπής, έτσι ώστε να εξακολουθήσει να παράσχει προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη στις περιφέρειες που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτύξουν, να επικαιροποιήσουν και να προσαρμόσουν τις έξυπνες στρατηγικές για την εξειδίκευση που διαθέτουν, δηλ. τις περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους σε εξειδικευμένους τομείς, ενόψει της έναρξης δημοσιονομικής περιόδου για τα έτη 2021-2027. Θα τις βοηθήσει επίσης να εντοπίσουν τους κατάλληλους πόρους της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας και να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους με άλλες περιφέρειες που διαθέτουν παρόμοια πλεονεκτήματα, προκειμένου να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_el.pdf

Στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας Καμπέρα, η επίτροπος αρμόδια για θέματα εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, από κοινού με τον πρωθυπουργό κ. Μάλκολμ Τέρνμπουλ και τον υπουργό Εμπορίου της Αυστραλίας, κ. Στίβεν Τσιόμπο, ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις για μια εκτενή και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας.

Οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία ευκαιριών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στη θέσπιση φιλόδοξων στόχων, σύμφωνα με άλλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Η έναρξη των συζητήσεων με την Αυστραλία αποτελεί μέρος της ατζέντας της ΕΕ για ανοικτό και δίκαιο εμπόριο. Πριν από τις συζητήσεις αυτές έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία και το Μεξικό την προηγούμενη άνοιξη, καθώς και η έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Η μελλοντική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας θα εδραιώσει περαιτέρω την παρουσία της ΕΕ στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε συνάντηση υψηλού επιπέδου με 12 εκπροσώπους φιλοσοφικών και μη ομολογιακών ενώσεων απ' όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου με εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στην παρούσα ένατη ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου το αντικείμενο της συζήτησης ήταν «Τεχνητή νοημοσύνη: αντιμετώπιση δεοντολογικών και κοινωνικών προκλήσεων». Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου κ. Andrus Ansip.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans, αρμόδιος για το διάλογο βάσει του άρθρου 17, δήλωσε τα εξής: «Οι κοινωνίες μας βιώνουν μια άνευ προηγουμένου ψηφιακή επανάσταση η οποία θα επηρεάσει κάθε κάτοικο του πλανήτη. Αυτή η επανάσταση δημιουργεί νέες υποσχέσεις και νέους κινδύνους διαταραχής. Είδαμε πρόσφατα ότι ο ψηφιακός κόσμος κινείται ταχύτερα από τη δεοντολογική συζήτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε και τι πρέπει να επιτρέπεται στο Διαδιίκτυο. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να συμβεί το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο αυτού του μετασχηματισμού και να είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμεύει για την προώθηση των αξιών μας και την προάσπιση του κοινωνικού μας μοντέλου».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4160_el.pdf

Με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους χωρίς χρεώσεις περιαγωγής στην ΕΕ, ο αντιπρόεδρος κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και η επίτροπος κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δήλωσαν τα εξής για τα μεγάλα οφέλη που αποκομίζουν οι Ευρωπαίοι από τους νέους κανόνες:

«Μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα περισσότερο και με περισσότερη ελευθερία όταν ταξιδεύουν στο εσωτερικό της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Ιδίως τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά και η νεολαία της Ευρώπης αναγνωρίζουν τα οφέλη της περιαγωγής χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Πρόκειται για ένα παράδειγμα όπου η ΕΕ βελτιώνει στην πράξη τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού αποδίδει και γίνεται συνήθεια: οι πελάτες την εκτιμούν, η κατανάλωση αυξάνεται και η ζήτηση κινητών συσκευών στα ταξίδια εντός της ΕΕ είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ωφελούνται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Η σημαντική αύξηση της κίνησης περιαγωγής έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στα έσοδα χονδρικής των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4181_el.pdf