eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018, που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή, δείχνει ότι οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας των κρατών μελών και τις συγκρίνει με διεθνείς ανταγωνιστές. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τα κράτη μέλη, αλλά και την ΕΕ στο σύνολό της, να προσδιορίσουν τους τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_el.pdf

Η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς ισότητας προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες και καταπολεμούν τις διακρίσεις.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Η ισότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι δεδομένη. Χρειαζόμαστε καλή νομοθέτηση και ισχυρούς και ανεξάρτητους φορείς ισότητας για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών μας, ώστε τα θύματα διακρίσεων να μπορούν να δικαιωθούν».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_el.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέα εργαλεία για την κάλυψη των κενών του ενωσιακού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι υφιστάμενες ασυνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε ευρείας κλίμακας απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να προκαλέσουν ετήσιες απώλειες εσόδων ύψους 50 δισ. ευρώ στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα νέα μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017 αποσκοπούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Όταν τα μέτρα τεθούν σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες και να συνεργάζονται στενότερα για την καταπολέμηση των εγκληματικών και των τρομοκρατικών οργανώσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3868_el.pdf

Στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, Ουέλινγκτον, η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, και ο υπουργός Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας, κ. David Parker, άρχισαν επίσημα διαπραγματεύσεις για μια συνολική και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία.

Στόχος των διαπραγματεύσεων θα είναι η άρση των εμποδίων στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη εμπορικών κανόνων που διευκολύνουν το εμπόριο και το καθιστούν πιο βιώσιμο.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της έναρξης διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Επίσης, έπεται της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με το Μεξικό, της οριστικοποίησης των συμφωνιών με την Ιαπωνία και τη Σινγκαπούρη και της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4165_el.pdf