eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αλλαγή ώρας που πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια του φωτός της ημέρας (οδηγία για τη θερινή ώρα).

Οι Ευρωπαίοι, πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη, καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά, συμπληρώνοντας αυτό το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο EL (διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) πριν από τις 16 Αυγούστου. Η εν λόγω διαβούλευση διεξάγεται στο πλαίσιο αξιολόγησης της οδηγίας της ΕΕ για τη θερινή ώρα, την οποία δρομολόγησε πρόσφατα η Επιτροπή για να εκτιμήσει εάν οι κανόνες θα πρέπει να αλλάξουν ή όχι· αποτελεί συνέχεια της ψηφοφορίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ψηφίσματος σχετικά με τη θερινή ώρα του Φεβρουαρίου 2018, καθώς και αιτημάτων από πολίτες και από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Η διαβούλευση και περισσότερες γενικές πληροφορίες διατίθενται εδώ.

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE) για το έτος 2018.

Η φετινή έκδοση επιβεβαιώνει τις τρέχουσες θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης. Ο αριθμός των εργαζόμενων έφθασε σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Με περίπου 238 εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας, τα επίπεδα απασχόλησης δεν ήταν ποτέ υψηλότερα στην ΕΕ. Το 2017 εργάζονταν πάνω από τριάμισι εκατομμύρια περισσότερα άτομα σε σύγκριση με το 2016. Ωστόσο, μολονότι ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο έχει αυξηθεί τα πρόσφατα έτη, βρίσκεται ακόμα σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 2008. Παράλληλα, παρατηρούμε αυξανόμενα διαθέσιμα εισοδήματα και χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας. Η σοβαρή υλική στέρηση έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, με 16,1 εκατομμύρια λιγότερα άτομα να πλήττονται από την κατάσταση αυτή σε σύγκριση με το 2012. Όμως, αν στρέψουμε την προσοχή μας στον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων, υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκθεση ESDE του 2018 έχει ως κεντρικό θέμα τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4395_el.pdf

Μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) επισκέφθηκε την Καμπότζη από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου 2018, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση επιτόπου, όπως έχει δημιουργηθεί ύστερα από τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλύσει τώρα, κατά προτεραιότητα, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, ώστε να εξετάσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί στη συνέχεια. Η ανάλυση αυτή θα λάβει επίσης υπόψη πρόσθετες γραπτές παρατηρήσεις από τις αρχές της Καμπότζης, εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλων φορέων που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής από την Καμπότζη των διεθνών συμβάσεων που αφορούν το αδασμολόγητο σύστημα εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Το σύστημα εμπορικών συναλλαγών ΟΕΟ επιτρέπει στην Καμπότζη να εξάγει όλα τα προϊόντα (εκτός από όπλα και πυρομαχικά) στην ΕΕ, χωρίς ποσοστώσεις και δασμούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4467_el.pdf

Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2018 και το 2019, με ρυθμούς 2,1 % φέτος και 2 % το επόμενο έτος στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα.

Ωστόσο, μετά από πέντε διαδοχικά τρίμηνα έντονης επέκτασης, η οικονομική δυναμική μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και τώρα αναμένεται να είναι κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερη απ' ό,τι είχε προβλεφθεί την άνοιξη, τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Η δυναμική της ανάπτυξης αναμένεται να ενισχυθεί κάπως κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώνονται, το χρέος των νοικοκυριών μειώνεται, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η νομισματική πολιτική συνεχίζει να είναι υποστηρικτική.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4402_el.pdf