Νέα - Δελτία Τύπου

Στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Κοσσυφοπέδιο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Ζόζεπ Μπορέλ θα εγκαινιάσει ένα μεγάλο έργο το οποίο χρηματοδοτεί η ΕΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του θερμοηλεκτρικού σταθμού Kosovo B – της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Κοσσυφοπεδίου. Το έργο θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές, θα συμβάλει στην αξιόπιστη παροχή καθαρής ενέργειας και θα βελτιώσει την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού. Ειδικότερα, το σχέδιο αυτό θα περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Κοσσυφοπέδιο μειώνοντας τις εκπομπές επιβλαβούς σκόνης κατά 35 φορές και οξειδίων του αζώτου κατά 4 φορές, ώστε τα επίπεδα αυτών των εκπομπών να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα της ΕΕ.

Περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_141/IP_20_141_EL.pdf

Η Επιτροπή εγκρίνει την κοινή εργαλειοθήκη μέτρων μετριασμού που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δικτύων 5G, της πέμπτης γενιάς δικτύων κινητών επικοινωνιών. Προηγήθηκε η έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια του 5G και η επακόλουθη σύσταση της Επιτροπής του Μαρτίου 2019. Έκτοτε, τα κράτη μέλη προσδιόρισαν τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία σε εθνικό επίπεδο και δημοσίευσαν κοινή αξιολόγηση επικινδυνότητας της ΕΕ. Μέσω της εργαλειοθήκης, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να κάνουν μαζί τα επόμενα βήματα βάσει αντικειμενικής αξιολόγησης των προσδιορισθέντων κινδύνων και αναλογικών μέτρων μετριασμού. Με την ανακοίνωσή της που εκδόθηκε σήμερα, η Επιτροπή δρομολογεί σχετικές δράσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ζητεί να εφαρμοστούν κάποια βασικά μέτρα έως τις 30 Απριλίου 2020.

Περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_123/IP_20_123_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2020. Το πρόγραμμα καθορίζει τις δράσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή το 2020 για να μετατρέψει τις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν σε απτά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της Ευρώπης. Σκοπός αυτού του πρώτου προγράμματος εργασίας είναι να αξιοποιηθούν με επιτυχία οι ευκαιρίες που θα αποφέρει η διπλή, οικολογική και ψηφιακή, μετάβαση.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_124/IP_20_124_EL.pdf

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα Erasmus+ 2018, η οποία δημοσιεύθηκε, την τελευταία τριετία περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, γεγονός που, για πολλά από αυτά, αποδείχτηκε εμπειρία ζωής.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Οι δράσεις που πραγματοποιούνται σ' ολόκληρη την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελούν ευκαιρία αλληλεπιδράσεων, ανταλλαγών και γνώσεων για τα άτομα που συμμετέχουν σ' αυτές. Το Erasmus+ είναι μια καταπληκτική κοινή επιτυχία, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τον πήχυ ακόμη πιο ψηλά. Πρέπει να επιδιώξουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη κινητικότητα, μεγαλύτερη ποικιλομορφία και περισσότερες ευκαιρίες.»

Σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά την έναρξη εκδήλωσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το νέο πρόγραμμα Erasmus+, η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρία Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Για τις νεότερες γενιές μας το Erasmus+ αποτελεί πλέον μια πύλη προς την Ευρώπη και τον κόσμο. Είναι ένα από τα πιο απτά επιτεύγματα της ΕΕ: ενώνει τους ανθρώπους σε ολόκληρη την ήπειρο, δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν και της αλληλεγγύης, αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα και βελτιώνει τις προοπτικές των ατόμων που συμμετέχουν.»

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_115/IP_20_115_EL.pdf