Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έργο για την υπερταχεία ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα, ύψους 223 εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, με πάνω από 196 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 27 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η επένδυση αυτή θα προσφέρει σύγχρονη και ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο στους χρήστες σε ολόκληρη τη χώρα, ωφελώντας περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σαφές παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής που διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο. Χάρη σε αυτή την επένδυση, οι Έλληνες πολίτες —και ιδίως εκείνοι που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές— θα επωφεληθούν από αποτελεσματική, σύγχρονη και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο.».

Η υπερταχεία ευρυζωνικότητα θα συνεισφέρει επίσης στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων. Θα ωφελήσει τους καταναλωτές, παρέχοντάς τους καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, τους πολίτες, οι οποίοι θα επωφεληθούν από μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και τους εργαζομένους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που αφιερώνουν στις μετακινήσεις τους και δαπάνες όπως το μίσθωμα γραφείου. Το έργο υπερταχείας ευρυζωνικότητας θα τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο του 2021.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_175/MEX_20_175_EN.pdf

Η 1η Φεβρουαρίου 2020 σηματοδοτεί την πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας. Τους πρώτους δέκα μήνες εφαρμογής της συμφωνίας, οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 6,6 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Ο ρυθμός αυτός υπερβαίνει τον ρυθμό ανάπτυξης των τριών τελευταίων ετών, ο οποίος ήταν κατά μέσο όρο 4,7 % (στοιχεία της Eurostat). Οι ιαπωνικές εξαγωγές προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 6,3 % την ίδια περίοδο.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_161/IP_20_161_EL.pdf

Γιατί είναι σημαντική η κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G;

Ως σημαντικός παράγοντας διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών, οι τεχνολογίες 5G θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Από την εξατομικευμένη ιατρική ως τη γεωργία ακριβείας, από τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα ως τη συνδεδεμένη κινητικότητα, το 5G θα επηρεάσει δυνητικά σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών της ΕΕ. Ταυτόχρονα, λόγω της λιγότερο συγκεντρωτικής αρχιτεκτονικής τους, της έξυπνης υπολογιστικής ισχύος αιχμής, της ανάγκης περισσότερων κεραιών και αυξημένης εξάρτησης από το λογισμικό, τα δίκτυα 5G προσφέρουν περισσότερα δυνητικά σημεία εισόδου για τους επιτιθέμενους. Ως εκ τούτου, η μέριμνα για την ασφάλεια των μελλοντικών δικτύων 5G της ΕΕ είναι υψίστης σημασίας.

Ενώ οι φορείς εκμετάλλευσης είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για την ασφαλή ανάπτυξη του 5G, και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εθνική ασφάλεια, η ασφάλεια του δικτύου αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την ΕΕ. Μια συντονισμένη προσέγγιση που θα βασίζεται σε αυστηρά μέτρα ασφάλειας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G.

Τι είναι η εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G;

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_127/QANDA_20_127_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 28 νικητές του μεταφραστικού διαγωνισμού Juvenes Translatores της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα του φετινού έτους ήταν τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Οι μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξαν τους νικητές μεταξύ 3 116 συμμετεχόντων από σχολεία σε όλη την Ευρώπη.

Ο καλύτερος νέος μεταφραστής από κάθε χώρα της ΕΕ θα μεταβεί τώρα στις Βρυξέλλες για να παραλάβει το βραβείο του και να συναντηθεί με τους υπόλοιπους νικητές και με επαγγελματίες μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο φετινός διαγωνισμός ήταν ο πρώτος που έγινε πλήρως ηλεκτρονικά. Έλαβε χώρα στις 21 Νοεμβρίου 2019, ταυτόχρονα και στα 740 σχολεία που συμμετείχαν· από το Oulu της Φινλανδίας έως το νησί São Jorge των Αζορών, στην Πορτογαλία.

Περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_100/IP_20_100_EL.pdf