Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο του SURE, του μέσου ύψους 100 δισ. ευρώ που σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το SURE έχει κατορθώσει να αμβλύνει τις σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τα εθνικά μέτρα για την αγορά εργασίας που υποστηρίζονται από το SURE εκτιμάται ότι έχουν συμβάλει στη μείωση των ανέργων κατά σχεδόν 1,5 εκατ. άτομα το 2020. Το SURE έχει συμβάλει στο να περιοριστεί αποτελεσματικά η αύξηση της ανεργίας στα δικαιούχα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χάρη στο SURE και σε άλλα μέτρα στήριξης, η αύξηση της ανεργίας ήταν τελικά σημαντικά μικρότερη απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, παρά την πολύ μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ. Μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί χρηματοδοτική συνδρομή συνολικού ύψους 94,3 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη, εκ των οποίων έχουν εκταμιευθεί 89,6 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_4842/MEX_21_4842_EN.pdf

Πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4822/IP_21_4822_EN.pdf

Η Επιτροπή ενέκρινε τη νομοθετική πρόταση για το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2024-2034. Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση ορισμένων καίριων χαρακτηριστικών του συστήματος για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ΣΓΠ, αλλά και για να ενισχυθεί η κοινωνική, η περιβαλλοντική και η κλιματική διάσταση του συστήματος.

Ο κανονισμός ΣΓΠ είναι ένα μονομερές εμπορικό εργαλείο που καταργεί ή μειώνει τους εισαγωγικούς δασμούς για τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ από ευάλωτες χώρες χαμηλού εισοδήματος στηρίζοντας την εξάλειψη της φτώχειας, την βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμμετοχή των χωρών αυτών στην παγκόσμια οικονομία. Η πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνει περισσότερο το ΣΓΠ της ΕΕ στη μείωση της φτώχειας και την αύξηση των εξαγωγικών ευκαιριών για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και προσφέρει νέα περιθώρια για συμμετοχή σε περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα χρηστής διακυβέρνησης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4801/IP_21_4801_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συνολική επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τις ασφαλίσεις (γνωστοί ως «Φερεγγυότητα II»), ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να αυξήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημίας της COVID-19.

Η επανεξέταση έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει τον τομέα των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων (δηλ. την ασφάλιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) πιο ανθεκτικό, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει μελλοντικές κρίσεις και να προστατεύει καλύτερα τους αντισυμβαλλόμενους. Επιπλέον, θα θεσπιστούν πιο απλουστευμένοι και αναλογικότεροι κανόνες για ορισμένες μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4783/IP_21_4783_EL.pdf

Η Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας με τη φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly για την προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα για ασθενείς με κορονοϊό. Αυτό σηματοδοτεί την τελευταία εξέλιξη σ' αυτό το πρώτο χαρτοφυλάκιο πέντε ελπιδοφόρων φαρμακοθεραπευτικών μέσων που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19 τον Ιούνιο του 2021. Το φάρμακο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση κυλιόμενης επανεξέτασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δεκαοκτώ κράτη μέλη έχουν προσυπογράψει την κοινή προμήθεια για την αγορά έως και 220 000 θεραπειών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4827/IP_21_4827_EL.pdf