eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Σύμφωνα με το συμπέρασμα των συνομιλιών που διεξήχθησαν τον Ιούλιο του 2018 μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τη διαδικασία για την έκδοση της απόφασής της περί επάρκειας όσον αφορά την Ιαπωνία.

Σήμερα η επίτροπος κ. Γιούροβα ενημέρωσε το Σώμα των επιτρόπων σχετικά με τα επόμενα βήματα και η Επιτροπή δημοσιεύει το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας και τα συναφή έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν τις πρόσθετες εγγυήσεις τις οποίες θα εφαρμόζει η Ιαπωνία στα δεδομένα που της διαβιβάζονται από την ΕΕ, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών της Ιαπωνίας στα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας, δεσμεύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο προστασίας των δεδομένων είναι ισοδύναμο με εκείνο της ΕΕ. Η Ιαπωνία ακολουθεί επίσης παρόμοια διαδικασία για την αναγνώριση του ενωσιακού πλαισίου προστασίας των δεδομένων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_el.pdf

Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να επιλυθεί μια μακροχρόνια διαφορά εντός του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά την εξαγωγή βόειου κρέατος προέλευσης ΗΠΑ.

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο εντολή για να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες την επανεξέταση της λειτουργίας μιας υφιστάμενης ποσόστωσης για την εισαγωγή βόειου κρέατος χωρίς ορμόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ανταποκριθεί στο γράμμα και στο πνεύμα της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν στις 25 Ιουλίου οι πρόεδροι Γιούνκερ και Τραμπ για τη δρομολόγηση μια νέας φάσης στην εμπορική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέραν της υλοποίησης των συγκεκριμένων στοιχείων που προσδιορίζονται στην κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να εργαστούν για τη διευθέτηση εκκρεμούντων εμπορικών ζητημάτων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5481_el.pdf

Το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία ξαναρχίζει με το νέο σχολικό έτος στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ.

Το πρόγραμμα της ΕΕ έχει ως στόχο τη διάδοση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά. Περιλαμβάνει τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και ειδικά παιδαγωγικά προγράμματα με τα οποία οι μαθητές διδάσκονται τη σημασία της σωστής διατροφής και εξηγείται η διαδικασία με την οποία παράγονται τα τρόφιμα.

Με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σχολείων η πρωτοβουλία για την υγιεινή διατροφή απευθύνθηκε σε 30 και πλέον εκατομμύρια παιδιά ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το σχολικό έτος 2017/2018.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ κ. Phil Hogan δήλωσε: «Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουμε και τη σκληρή δουλειά που συνεπάγεται αυτό. Με τα προγράμματα της ΕΕ για τα σχολεία, τα παιδιά, πέρα από το ότι μαθαίνουν για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, γεύονται επίσης προϊόντα ποιότητας και επωφελούνται από τη διατροφική τους αξία. Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς να απολαύσει κανείς το καλό φαγητό!»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5382_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την αλλαγή της ώρας στην Ευρώπη.

Σε αυτή την ηλεκτρονική διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου 2018, λήφθηκαν 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις και από τα 28 κράτη μέλη, οι περισσότερες που έχουν ληφθεί από ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα (βλ. παράρτημα), το 84 % όσων απάντησαν είναι υπέρ της πρότασης να τεθεί τέρμα στην αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο.

Η επίτροπος Μεταφορών, κ. Βιολέτα Μπουλτς, παρουσίασε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα στο Σώμα των Επιτρόπων, όπου έγινε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα πιθανά επόμενα βήματα. Η Επίτροπος Μπουλτς δήλωσε τα εξής: «Εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευσή μας, για να εκφράσουν την άποψή τους. Το μήνυμα είναι πολύ σαφές: το 84 % όσων απάντησαν δεν θέλει πλέον αλλαγή της ώρας. Τώρα θα ενεργήσουμε αναλόγως και θα εκπονήσουμε νομοθετική πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θα αποφασίσουν από κοινού.»

Από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα προκύπτει επίσης ότι περισσότεροι από τα τρία τέταρτα (76%) όσων απάντησαν θεωρούν ότι η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο είναι μια «αρνητική» ή «πολύ αρνητική εμπειρία. Για να δικαιολογήσουν την κατάργηση της αλλαγής της ώρας, οι απαντήσαντες προέβαλαν ζητήματα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την αύξηση των οδικών ατυχημάτων ή τη μη εξοικονόμηση ενέργειας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_el.pdf