eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν μια δέσμη φιλόδοξων μέτρων για να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα κατάλληλη για το μέλλον, στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών για την κυκλική οικονομία.

Οι νέοι κανόνες - με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 - θα συμβάλλει στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα αυξήσει σημαντικά την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και των απορριμμάτων συσκευασίας· Θα καταργήσει σταδιακά την υγειονομική ταφή και θα προωθήσει τη χρήση των οικονομικών μέσων, όπως τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η νέα νομοθεσία ενισχύει την «ιεράρχηση των αποβλήτων», και συγκεκριμένα απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα που να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση, παρά στην υγειονομική ταφή και στην αποτέφρωση, καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_el.pdf

Η Επιτροπή προωθεί το έργο για την οικοδόμηση Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση της συμμετοχής των νέων με ένα νέο σύνολο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μια νέας στρατηγικής για τη νεολαία και μιας νέας ατζέντας για τον πολιτισμό.

Οι νέες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στην ΕΕ, στην ενδυνάμωση των νέων, ιδίως με την ενθάρρυνση να συμμετάσχουν στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο, και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πολιτισμού για κοινωνική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση των πολιτικών για τη νεολαία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην ΕΕ. Σε συνέχεια της περσινής συνεδρίασης των Ηγετών για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, υποβάλαμε ταχέως ένα πρώτο σύνολο πρωτοβουλιών σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και την προαγωγή των κοινών αξιών και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_el.pdf

Σε συνέχεια της σύμφωνης γνώμης των ηγετών της ΕΕ στην άτυπη σύνοδο της Σόφιας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που επενδύουν στο Ιράν τονίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ) - δηλαδή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Στη Σόφια φάνηκε η ενότητα της Ευρώπης. Όσο το Ιράν θα τηρεί τις δεσμεύσεις του, είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα εφαρμόζει τη συμφωνία για τη σύναψη της οποίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία επικύρωσε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η οποία είναι σημαντική για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και στον κόσμο. Ωστόσο, οι αμερικανικές κυρώσεις θα επηρεάσουν την κατάσταση. Οφείλουμε συνεπώς, τόσο η Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_el.pdf

Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βοηθά εκατομμύρια παιδιά που έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο την αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις στο 10 % του συνολικού της προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας από το 2019. Η πολιτική έχει επίσης ως στόχο τα παιδιά που έχουν παγιδευτεί σε ανθρωπιστικές κρίσεις να επιστρέψουν στη μάθηση εντός 3 μηνών.

«Καθώς οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μεγαλώσουν χωρίς εκπαίδευση. Έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε δράση για να μην υπάρξουν χαμένες γενιές. Η νέα πολιτική θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά καλύτερα και ταχύτερα απ' ό,τι προηγουμένως, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με άλλους χορηγούς και εταίρους και θα συνδέσουμε καλύτερα τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βοήθειά μας. Η ΕΕ αποτελεί πλέον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_el.pdf