Νέα - Δελτία Τύπου

ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρωμένο έργο LIFE για το περιβάλλον (απόβλητα)

Διαχείριση των αποβλήτων για μια κυκλική οικονομία στην Ελλάδα (LIFE-IP CEI-Greece)

Μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (σχεδόν 80 % το 2017). Το έργο LIFE-IP CEI-Greece θα μειώσει αυτό το ποσοστό, προάγοντας την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή τους μέσα από σειρά μέτρων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ένα σύστημα «πληρωμής κατά την απόρριψη», μια πλατφόρμα για τη σύνδεση δωρητών με φιλανθρωπικές οργανώσεις για την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων, ένα φόρουμ για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και ένα πάρκο επισκευής και επαναχρησιμοποίησης. Θα δημιουργηθούν τρία κέντρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για τη βελτίωση των ποσοστών συλλογής, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Πέντε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις για τέσσερα νησιά και μία ορεινή περιοχή, αυξάνοντας κατά τουλάχιστον 55 % την ποσότητα αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν επίσης νέοι δείκτες και πρότυπα αποβλήτων ώστε να βοηθηθεί η οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_274/QANDA_20_274_EL.pdf

Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις για το 2020 που δημοσιεύθηκαν σήμερα, η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της σταθερής και συγκρατημένης ανάπτυξης. Η ζώνη του ευρώ βιώνει σήμερα τη μεγαλύτερη περίοδο διαρκούς ανάπτυξης από την καθιέρωση του ευρώ το 1999.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ θα παραμείνει σταθερή, στο 1,2 %, το 2020 και το 2021. Για την ΕΕ συνολικά, η ανάπτυξη προβλέπεται να υποχωρήσει οριακά, στο 1,4 %, το 2020 και το 2021, έναντι 1,5 % το 2019.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_232/IP_20_232_EL.pdf

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 76 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_202/INF_20_202_EL.pdf

Επ’ ευκαιρία της 11ης Φεβρουαρίου, Διεθνούς Ημέρας Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φονντερΛάιεν εξήρε τα εκπληκτικά επιτεύγματα των γυναικών επιστημόνων της Ευρώπης και υπενθύμισε ότι η κοινωνία μας μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της μόνο εάν χρησιμοποιήσει «όλα τα ταλέντα και την ποικιλομορφία» που διαθέτει.

Η κ. φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι δεν έχουν όλες οι γυναίκες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. «Κάτω από το 30 % των ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γυναίκες», επισήμανε η κ. φον ντερ Λάιενσε βιντεοσκοπημένο της μήνυμαπαραθέτοντας στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. «Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει», τόνισε.

Το 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε  ψήφισμα με το οποίο η 11 Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, με στόχο την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη.

Περισσότερα: Γυναίκες και κορίτσια στην επιστήμη -...