Νέα - Δελτία Τύπου

Οι συμμετέχοντες στο 5ο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, που διοργανώθηκε από τους επιτρόπους κ. Αβραμόπουλο και κ. Κινγκ, συμφώνησαν σε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ —μια γρήγορη απόκριση για την ανάσχεση της ταχείας εξάπλωσης τρομοκρατικού και βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται το Facebook, το Twitter, η Google, η Microsoft, το Dropbox, το JustPaste.it και το Snap, δεσμεύτηκαν να συνεργάζονται σε εθελοντική βάση εντός του πλαισίου που καθορίζεται από το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων και, παράλληλα, να εγγυώνται την ισχυρή προστασία των δεδομένων και ισχυρές διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο συζητήθηκε επίσης η συνολική πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο από την τελευταία του συνεδρίαση τον Δεκέμβριο του 2018, καθώς και τρόποι για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με άλλες προκλήσεις, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6009_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με το Μαυροβούνιο για τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων μεταξύ του Μαυροβουνίου και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Η συμφωνία υπογράφηκε εξ ονόματος της ΕΕ από τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, και την κ. Maria Oisalo, υπουργό Εσωτερικών της Φινλανδίας και πρόεδρο του Συμβουλίου, και εξ ονόματος του Μαυροβουνίου, από τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Mevludin Nuodžić.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6008_el.pdf

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 2019 και ένα Ευρωβαρόμετρο για την περιφερειακή πολιτική. Αυτό θα βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή κατά την ενωσιακή δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 να αξιολογήσουν την κοινή γνώμη, να προσδιορίσουν τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και να στοχοθετήσουν καλύτερα τις επενδύσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και τη μελλοντική πολιτική συνοχής συνεχίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει αρχίσει συζητήσεις με όλες τις χώρες της ΕΕ σχετικά με τις προτεραιότητες των μελλοντικών προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή. Στόχος είναι να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν. Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας και το Ευρωβαρόμετρο έχουν ως στόχο να τροφοδοτήσουν την εν λόγω διαδικασία προγραμματισμού.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5990_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων θα λειτουργεί ως πλατφόρμα ώστε οι ελεγκτές γεγονότων (fact checkers), η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι ερευνητές να διατηρούν στενή επαφή με τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και με τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της παιδείας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών εντάσσεται στο σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης του Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει ψηφιακή πλατφόρμα που θα συμβάλει στη δημιουργία δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για σχέδια ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ θα είναι ανοιχτή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2019. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης διατίθενται εδώ και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6032_en.pdf