eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες που θα επιτρέψουν την υιοθέτηση λύσεων καθοδηγούμενων από την αγορά με στόχο να υποστηριχθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση και η διαφοροποίηση εντός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, πράγμα που θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Με τη σημερινή πρόταση θα αρθούν τα αδικαιολόγητα κανονιστικά εμπόδια για την καθοδηγούμενη από την αγορά ανάπτυξη τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα (SBBS). Οι τίτλοι αυτοί θα εκδίδονται από ιδιωτικά ιδρύματα ως απαιτήσεις από ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ. Οι SBBS θα είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να μη συνεπάγονται την αμοιβαιοποίηση των κινδύνων και των ζημιών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_el.pdf

Στις 25 Μαΐου, θα τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα γίνουν αύριο πραγματικότητα. Η ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών θα προστατεύεται καλύτερα και οι επιχειρήσεις θα επωφελούνται από το γεγονός ότι θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ύπαρξη αυστηρών κανόνων για την προστασία των δεδομένων αποτελεί τη βάση για μια λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά και για την άνθηση της διαδικτυακής οικονομίας. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ως προς τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους και ότι η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομία των δεδομένων.

περισσότερα :  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3889_el.pdf

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019, ύψους 166 δισ. EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, που αντιστοιχεί σε αύξηση 3 % σε σχέση με το 2018, για τη στήριξη μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης ευρωπαϊκής οικονομίας και την προώθηση της αλληλεγγύης και της ασφάλειας και στις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο έκτος στο πλαίσιο του ισχύοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και λειτουργεί εντός των περιορισμών που τίθενται εκεί. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_el.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για βασικά μέτρα ελέγχου της παράνομης διακίνησης μετρητών από και προς την ΕΕ.

Οι ενισχυμένοι κανόνες συμπληρώνουν τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η σημερινή απόφαση ελήφθη μετά από έναν τελικό γύρο διαπραγματεύσεων απόψε στις Βρυξέλλες.

Ο αυστηρότερος έλεγχος των μεγάλων συναλλαγών σε μετρητά ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, και καθιστά δυσχερέστερη τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ο αποκλεισμός των πηγών χρηματοδότησης αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αποτροπή δυνητικών τρομοκρατικών επιθέσεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3867_el.pdf