Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή δρομολόγησε πέντε νέες αποστολές της ΕΕ, έναν νέο και καινοτόμο τρόπο συνεργασίας και βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Οι αποστολές της ΕΕ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων στους τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος, και στην επίτευξη φιλόδοξων και εμπνευσμένων στόχων σε αυτούς τους τομείς.

Στο πλαίσιο των αποστολών, που είναι μια καινοτομία του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και μια πρωτότυπη έννοια της πολιτικής της ΕΕ, θα συνεργάζονται περισσότερες υπηρεσίες της Επιτροπής υπό την εποπτεία εννέα μελών του Σώματος των Επιτρόπων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4747/IP_21_4747_EL.pdf

Έναν χρόνο μετά την έγκριση της πρότασης νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης ένα ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών και μια ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιβολή κυρώσεων κατά εργοδοτών. Στη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης που επιδιώκεται στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην πρόληψη της οργανωμένης εκμετάλλευσης των μεταναστών και στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, σύμφωνα με τον στόχο του νέου συμφώνου για την προώθηση βιώσιμης και ομαλής διαχείρισης της μετανάστευσης. Οι πρωτοβουλίες θα αντιμετωπίζουν τις επίμονες προκλήσεις όσον αφορά την εξάρθρωση των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη προσαρμογής στις νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης μεταναστών με κρατική υποστήριξη, ως απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4905/IP_21_4905_EL.pdf

Ποιος είναι ο σκοπός της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων;

Η συμφωνία απλουστεύει την έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης και της Λευκορωσίας. Βάσει της συμφωνίας, το τέλος θεώρησης γενικά μειώνεται σε 35 EUR, ενώ ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος. Το τέλος παροχής της υπηρεσίας είναι επίσης μειωμένο και η προθεσμία για τη λήψη απόφασης από τα προξενεία σχετικά με αίτηση θεώρησης μειώνεται. Σκοπός της συμφωνίας είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών και στην προώθηση μιας κοινότητας αξιών. Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2020.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4908/QANDA_21_4908_EL.pdf

Η Επιτροπή προτείνει την αναστολή ορισμένων άρθρων της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Η απόφαση αυτή αποτελεί αντίδραση στις προσπάθειες του καθεστώτος της Λευκορωσίας να αποσταθεροποιήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της διευκολύνοντας την αντικανονική μετανάστευση για πολιτικούς σκοπούς, καθώς και στην απόφασή του να αναστείλει τη συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας για την επανεισδοχή, στις 28 Ιουνίου 2021. Η πρόταση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αξιωματούχων που συνδέονται με το καθεστώς και δεν θα επηρεάσει τους απλούς πολίτες της Λευκορωσίας, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη, βάσει της συμφωνίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, με αυτά που απολαμβάνουν επί του παρόντος.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4906/IP_21_4906_EL.pdf