Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της γνώμη βάσει μιας μια νέας διαδικασίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό περί αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης, ώστε να διευκολυνθεί η πώληση, εντός της ΕΕ, προϊόντων, τα οποία δεν υπόκεινται σε εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ και κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους.

Η πρώτη αυτή γνώμη που εξέδωσε η Επιτροπή αφορά ελληνική εταιρεία, η οποία αντιμετώπισε προβλήματα όσον αφορά την πώληση προϊόντος της στη βουλγαρική αγορά. Οι βουλγαρικές αρχές απέρριψαν την αίτηση της εταιρείας για πώληση συμπληρωμάτων διατροφής στη Βουλγαρία, παρόλο που τα εν λόγω συμπληρώματα διατροφής κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα.  Σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής, οι βουλγαρικές αρχές δεν εφάρμοσαν ορθά την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η γνώμη επιβεβαιώνει την άμεση εφαρμογή του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης, διευκρινίζοντας ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ζητούν από τις επιχειρήσεις πληροφορίες για το αν τα εμπορεύματα πωλούνται σε άλλο κράτος μέλος, προτού αποφασίσουν να αρνηθούν την πρόσβαση των εν λόγω εμπορευμάτων στην αγορά της επικράτειάς τους.

Περισσότερα: Η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία...

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο έργο για να στηρίξει την Ελλάδα μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΔΠ) και να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη φυσική καταστροφή που προκάλεσαν οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Το αίτημα για στήριξη υποβλήθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η στήριξη έχει στόχο την αποκατάσταση και την ανάσχεση της πιθανής απώλειας βιοποικιλότητας στη βόρεια Εύβοια. 

Περισσότερα: Η Επιτροπή παρέχει στην Ελλάδα τεχνική...

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα μεταβαίνει σήμερα στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στο Athens Democracy Forum, όπου ηγέτες του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου, πανεπιστημιακοί, φορείς χάραξης πολιτικής και ειδικοί θα συζητήσουν τις τελευταίες προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η δημοκρατία, καθώς και πιθανές λύσεις.

Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ανισότητα, η αυξανόμενη πολιτική πόλωση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα οικονομικά συστήματα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και η τεταμένη σχέση με την τεχνολογία. Το Φόρουμ θα καλέσει τους ομιλητές και τους εκπροσώπους να εφαρμόσουν τα διδάγματα που έχουν αντλήσει από τις προηγούμενες χρονιές σε ιδέες που μπορούν να χρησιμεύσουν για το μέλλον.

Περισσότερα: Η Αντιπρόεδρος Σούιτσα εκπροσωπεί την...

Τι είναι οι αποστολές της ΕΕ;

Οι αποστολές αποτελούν ένα νέο, φιλόδοξο μέσο για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι αποστολές θέτουν σαφείς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Θα αποφέρουν αποτελέσματα δίνοντας νέο ρόλο στην έρευνα και την καινοτομία, σε συνδυασμό με νέες μορφές διακυβέρνησης και συνεργασίας, καθώς και με τη συμμετοχή των πολιτών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4748/QANDA_21_4748_EL.pdf