Νέα - Δελτία Τύπου

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσιεύει σήμερα τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2019. Η φετινή έκδοση δείχνει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την πραγματική ισότητα είναι πολύ αργή, παρά τα επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας και τα μέτρα που έλαβε η ΕπιτροπήΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της. Σύμφωνα με τον δείκτη, η βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων αυξήθηκε κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την έκδοση του 2017, φτάνοντας στο 67,4.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιουρόβα, δήλωσε: «Προχωρούμε με μικρά βήματα. Ωστόσο, είμαι περήφανη για ό,τι έχουμε καταφέρει, ιδίως με τους νέους κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τα σημερινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι είναι η αλλαγή που πρέπει να επιταχυνθεί στην αγορά εργασίας. Η οδηγία μας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία εγκρίθηκε φέτος, μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Ο δείκτης μετρά την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους απαιτείται πρόοδος. Επικεντρώνεται σε έξι θέματα: εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, εξουσία και υγεία, καθώς και δύο επιπλέον θέματα που είναι η βία κατά των γυναικών και οι οριζόντιες ανισότητες.

Επιπλέον, η φετινή έκδοση δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και στον αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το EIGE.

Η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο δείκτη ισότητας 51,9 

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση στα αγγλικά εδώ : https://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/gender_equality_index_2019_greece.pdf

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6085_en.pdf

αρά το δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολούθησαν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί το εμπορικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης —που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Το 2018 το δίκτυο αυτό κάλυψε το 31 % των εμπορικών συναλλαγών της Ευρώπης, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά (σε σχεδόν 40 %), καθώς αρχίζουν να ισχύουν περισσότερες εμπορικές συμφωνίες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, που δημοσιεύτηκε σήμερα. Συνολικά, το εμπόριο αντιπροσωπεύει το 35 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ.

Το 2018 οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της ΕΕ προς και από τους εταίρους της εμπορικής συμφωνίας παρουσίασαν θετικές εξελίξεις, με συνεχιζόμενη αύξηση της τάξης του 2 % και 4,6 % αντίστοιχα, με υψηλή απόδοση των εξαγωγών γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ. Το αυξανόμενο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για τους εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ υποστηρίζουν περισσότερες από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 84,6 δισ. ευρώ στις εμπορευματικές συναλλαγές με τους εμπορικούς της εταίρους, σε σύγκριση με το συνολικό εμπορικό της έλλειμμα με τον υπόλοιπο κόσμο που ανέρχεται σε 24,6 δισ. ευρώ περίπου.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6074_el.pdf

Θεραπεία του καρκίνου, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, πρόβλεψη σεισμών — τέτοιες προκλήσεις είναι υπερβολικά μεγάλες για έναν και μόνον επιστήμονα — ακόμη και άριστο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), παρέχει τις επιχορηγήσεις συνέργειας.

Και ένας Έλληνας επιστήμονας, ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, συμμετέχει στην ομάδα που έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα κατανοεί, ταξινομεί και προβλέπει το κλιματικό σύστημα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό στις πόλεις.

Στον διαγωνισμό του 2019 για τις εν λόγω επιχορηγήσεις, επελέγησαν για χρηματοδότηση 37 ερευνητικές ομάδες. Με συνολική αξία ανερχόμενη σε 363 εκατ. ευρώ, οι ειδικές επιδοτήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα σε ομάδες των δύο έως τεσσάρων κορυφαίων ερευνητών να αξιοποιήσουν συμπληρωματικές δεξιότητες, γνώσεις και πόρους στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου. Οι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα πλέον πολύπλοκα προβλήματα έρευνας, τα οποία συχνά άπτονται πολλών επιστημονικών κλάδων. Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020».

περισσότερα : https://erc.europa.eu/news/erc-2019-synergy-grants-results

Η εκλεγείσα Πρόεδρος κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε χθες το βράδυ την ακόλουθη δήλωση:

Βρισκόμαστε επί του παρόντος σε μια δημοκρατική και διαφανή κοινοβουλευτική διαδικασία. Πρότεινα 26 υποψηφίους, 23 εκ των οποίων έχουν πλέον γίνει δεκτοί. Τρεις υποψήφιοι δεν έλαβαν τη υποστήριξη της πλειοψηφίας για διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου, οι υποψηφιότητες για την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία παραμένουν ανοικτές.

Το απόγευμα συνάντησα τους προέδρους των ομάδων EPP, S&D και Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσω την κατάσταση. Συνάντησα επίσης τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε αυτό που διακυβεύεται: η επόμενη πενταετία θα είναι καθοριστική για την Ευρώπη σε ένα δυσμενές παγκόσμιο περιβάλλον. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το Brexit, εμπορικά ζητήματα και συγκρούσεις στην άμεση γειτονία της, αλλά πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και οι μεταναστευτικές ροές.

Με δεδομένη τη σπουδαιότητα όλων αυτών, είναι αναγκαίο ―από κοινού με το Κοινοβούλιο― να επιταχυνθεί η διαδικασία ούτως ώστε η Ευρώπη να είναι σε θέση να ενεργήσει με ταχύτητα. Ταυτόχρονα, όλοι όσοι εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία χρειάζονται επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα με προσοχή. Αυτό πρέπει να αποτελεί τον κοινό μας στόχο.

Η δήλωση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_19_6065

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_19_6065/STATEMENT_19_6065_EN.pdf