Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα ονόματα των 6 επικρατέστερων πόλεων για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2020. Είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά): Βαρσοβία (Πολωνία), Évreux (Γαλλία), Castelló de la Plana (Ισπανία), Skellefteå (Σουηδία), Tartu (Εσθονία) και Χανιά (Ελλάδα).

Η νικήτρια του βραβείου και οι επιλαχούσες θα ανακοινωθούν στις 29 Νοεμβρίου 2019 στην τελετή απονομής των Βραβείων Προσβάσιμης Πόλης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για την ευρωπαϊκή ημέρα ατόμων με αναπηρία στις Βρυξέλλες· πρόκειται για εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία.

Τα Βραβεία Προσβάσιμης Πόλης, που φέτος γιορτάζουν τη 10η επέτειό τους, αναγνωρίζουν πόλεις οι οποίες, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα, διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, σε παιδότοπους, σε περιβάλλοντα εργασίας, στα δημόσια μέσα μεταφοράς και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Φέτος, 47 πόλεις από σε ολόκληρη την ΕΕ υπέβαλαν αιτήσεις. Νικήτρια του διαγωνισμού για το 2019 ήταν η Breda (Κάτω Χώρες).

Οι δημοσιογράφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διάσκεψη θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση secretariat@accesscityaward.eu

περισσότερα : https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την τρίτη ετήσια επανεξέταση της λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής από την ΕΕ σε συμμετέχουσες εταιρείες στις ΗΠΑ. Μετά τη δεύτερη ετήσια επανεξέταση, έχουν επέλθει ορισμένες βελτιώσεις στη λειτουργία του πλαισίου και έχουν γίνει διορισμοί σε βασικούς φορείς εποπτείας και προσφυγής, όπως είναι ο Διαμεσολαβητής της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Καθώς διανύουμε το τρίτο έτος λειτουργίας της "ασπίδας", η επανεξέταση επικεντρώθηκε στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρακτική εφαρμογή και την καθημερινή λειτουργία της. Σήμερα υπάρχουν περίπου 5 000 εταιρείες που συμμετέχουν στο εν λόγω πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6134_el.pdf

Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, υπάρχει ευρεία σύγκλιση απόψεων των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης. Για σχεδόν 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ, η αναπτυξιακή συνεργασία έχει σημασία για τη στήριξη των ανθρώπων σε αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη και καθιστά την αναπτυξιακή συνεργασία μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές της ΕΕ.

Ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. Νέβεν Μίμιτσα δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να στηρίζουν ένθερμα την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και συμφωνούν με τις βασικές προτεραιότητες για την υλοποίηση των οποίων εργάζομαι τα τελευταία έτη: η σύσφιξη των εταιρικών σχέσεων, για παράδειγμα, με την Αφρική, η ενίσχυση των προσπαθειών μας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και η προσέλκυση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων. Πρόκειται για μια στέρεη βάση που επιτρέπει στην Ένωση να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να αντιμετωπίσει τις μείζονες προκλήσεις που εκκρεμούν.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6072_el.pdf

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό ως σχέδιο Γιούνκερ, συνέβαλε αποφασιστικά στην τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην ΕΕ. Οι επενδύσεις του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) του σχεδίου Γιούνκερ έχουν αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ΕΕ κατά 0,9 % και έχουν δημιουργήσει 1,1 εκατομμύριο πρόσθετες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Έως το 2022, το σχέδιο Γιούνκερ θα έχει αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 1,8 % και θα έχει δημιουργήσει 1,7 εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας. Αυτοί είναι οι πλέον πρόσφατοι υπολογισμοί του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) και του τμήματος οικονομικών του ομίλου ΕΤΕπ, βάσει συμφωνιών χρηματοδότησης που εγκρίθηκαν έως το τέλος Ιουνίου 2019.

Το Επενδυτικό Σχέδιο Juncker στην Ελλάδα :

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-greece_el

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/greece-juncker_plan-el-2019-october.pdf

Περισσότερα: Το σχέδιο Γιούνκερ έχει πολύ σημαντικό...