eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη δεύτερη πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί ο κατάλογος των αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας. Με τη συμφωνία αυτή, 8 επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται από την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων κινητήρων ντίζελ. Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων από τον καρκίνο που συνδέεται με την εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατέληξαν σε συμφωνία για τη νομοθεσία που καλύπτει οκτώ επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξατμίσεων από κινητήρες ντίζελ. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία για περισσότερους από 20 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη. Θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι στους τομείς των χημικών προϊόντων, των μετάλλων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα και, ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε λιμάνια και αποθήκες. Παράλληλα, θα καταστήσει την εσωτερική μας αγορά απλούστερη και δικαιότερη, με ιδιαίτερη προσοχή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να τις βοηθήσει να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6083_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εργασίες τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας.

Με στόχο τη διατήρηση της θετικής δυναμικής που ανέπτυξαν οι ηγέτες της ΕΕ κατά την άτυπη σύνοδο στο Σάλτσμπουργκ, η σημερινή έκθεση παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια οι οποίες θα έχουν αποφασιστική σημασία για την ολοκλήρωση της Ένωσης Ασφάλειας πριν από τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Μάιο του 2019. Η έκθεση αυτή αποτελεί, συνεπώς, συμβολή στις συζητήσεις για την εσωτερική ασφάλεια που θα διεξαχθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Οκτωβρίου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6064_el.pdf

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς διοργάνωσε σήμερα συνάντηση υψηλού επιπέδου με οκτώ εκπροσώπους θρησκευτικών οργανώσεων από όλη την Ευρώπη.

Θέμα της συζήτησης ήταν «Το μέλλον της Ευρώπης: αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω συγκεκριμένων δράσεων»

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Στην Ευρώπη ζουν άτομα διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθένα από τα οποία έχει δικαίωμα να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. Ενόψει των ευρωεκλογών του επόμενου έτους, διαβεβαίωσα τους συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταγγέλλει σθεναρά οποιασδήποτε διακριτική μεταχείριση ή επίθεση σε βάρος των κοινοτήτων τους. Στις εκλογές του επόμενου έτους, κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει το κοινό μας μέλλον. Για τον λόγο αυτό κάλεσα τους συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εκλογική διαδικασία και να ενθαρρύνουν τις κοινότητές τους να πράξουν το ίδιο. Παρόλο που μπορεί να ασκούμε τα λατρευτικά μας καθήκοντα με διαφορετικούς τρόπους, οι αξίες μας είναι οικουμενικές, όπως και η προσήλωσή μας στη δημοκρατία και την ισότητα».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6061_el.pdf

Στις 5 Οκτωβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με την Αλβανία για τη συνεργασία μεταξύ της Αλβανίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων.

Η συμφωνία υπεγράφη, εξ ονόματος της ΕΕ, από τον Χέρμπερτ Κικλ, υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας και πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας και, εξ ονόματος της Αλβανίας, από τον υπουργό Εσωτερικών Fatmir Xhafaj.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε τα εξής: «Οι προκλήσεις όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια δεν σταματούν στα εξωτερικά μας σύνορα. Και δεν πρέπει ούτε κι εμείς. Μια Ευρώπη που προστατεύει είναι μια Ευρώπη που εργάζεται από κοινού με χώρες εταίρους στη γειτονιά της και πέραν αυτής. Η σημερινή συμφωνία με την Αλβανία, η πρώτη του είδους της με τρίτη χώρα, είναι θεμέλιος λίθος στην εξωτερική συνεργασία της ΕΕ για θέματα διαχείρισης των συνόρων. Ελπίζω ότι θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη συνεργασία με όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6004_el.pdf