eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Την εβδομάδα που διανύουμε η επίτροπος περιφερειακής πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτσου θα μεταβεί στην Ελλάδα για να επισκεφτεί ή να εγκαινιάσει τρία μεγάλα έργα στον τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ από την ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή, με απόφασή της, ενέκρινε την επένδυση 121 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τη χερσόνησο του Ακτίου με την Ιόνια οδό, ένας βασικός οδικός άξονας για τη σύνδεση της βορειοδυτικής με τη νότια Ελλάδα.

Η επιτυχής μελέτη, εκτέλεση ή ολοκλήρωση των έργων αυτών κατέστη δυνατή χάρη στο σχέδιο «Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα». Η Επιτροπή δρομολόγησε το σχέδιο αυτό το 2015 με σκοπό να συμπληρώσει το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, το οποίο η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς στις 20 Αυγούστου 2018. Το σχέδιο προέβλεπε έκτακτα μέτρα για να διευκολυνθεί η μεγιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, με απώτερο σκοπό τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5942_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημείωσαν σήμερα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις απαραίτητες βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ.

Στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των χωρών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο επιτεύχθηκαν συμφωνίες σ' αυτόν τον τομέα, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην καθημερινή λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο χρειάζεται επειγόντως περαιτέρω σε βάθος μεταρρυθμίσεις.

«Τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή μόλις πριν μερικές εβδομάδες δείχνουν ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χάνουν 150 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ ετησίως. Οι σημερινές συμφωνίες αποτελούν ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και την αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ προς το καλύτερο. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα δυναμική και να υπάρξουν συμφωνίες για την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα», δήλωσε μετά τη σύναψη των συμφωνιών ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων.

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν:

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_el.pdf

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού (CPA) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού;

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, η οποία υπεγράφη το 2000 για περίοδο 20 ετών, ενώνει περισσότερες από εκατό χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ + 79 χώρες ΑΚΕ) και εκπροσωπεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άτομα.

Η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ εστιάζεται στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για τις χώρες ΑΚΕ και ΕΕ. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς δράσης: την αναπτυξιακή συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο και τις εμπορικές συναλλαγές.

Συμφωνία του Κοτονού (διαθέσιμη στις 24 γλώσσες της ΕΕ)

Γιατί πρέπει να εκσυγχρονιστεί και γιατί αυτό είναι σημαντικό;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_el.pdf

Τι είναι η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, επίσης γνωστή και ως «υπερυπολογιστική»;

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) είναι ένας κλάδος της πληροφορικής που ασχολείται με την επιστημονική και μηχανική μοντελοποίηση και τις εργασίες προσομοίωσης, οι οποίες είναι τόσο υψηλών απαιτήσεων ώστε οι υπολογισμοί δεν μπορούν να εκτελεστούν με υπολογιστές γενικής χρήσης. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται στην HPC αναφέρονται συχνά ως υπερυπολογιστές.

Ο επόμενος στόχος για τους υπερυπολογιστές είναι να έχουν επιδόσεις εξακλίμακας (δηλαδή τουλάχιστον 1018 ή 1 δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια υπολογισμοί ανά δευτερόλεπτο), ο οποίος αναμένεται να επιτευχθεί γύρω στο 2021-2022.

Τι έχουν κάνει η ΕΕ και τα κράτη μέλη μέχρι σήμερα;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5901_el.pdf