eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία θα διασφαλίσει ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα και οικονομικώς προσιτά φάρμακα, και θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτόμο ικανότητα και τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της ΕΕ. Η στρατηγική θα επιτρέψει στην Ευρώπη να καλύψει τις φαρμακευτικές της ανάγκες, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης, μέσω ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού. Η στρατηγική, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της οικοδόμησης μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, όπως ζήτησε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός φαρμακευτικού συστήματος της ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι των προκλήσεων του μέλλοντος και ανθεκτικό στις κρίσεις.

Η φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη έχει τέσσερις κύριους στόχους:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2173/IP_20_2173_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση κοινωνικού ομολόγου ύψους 8,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου EU SURE για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη διατήρηση των ατόμων στην εργασία τους. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση ομολόγων του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο του προγράμματος. Η έκδοση συνίστατο σε μία μόνο δόση, η οποία πρέπει να αποπληρωθεί τον Νοέμβριο του 2035. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτό το υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης μέσο ήταν πολύ έντονο και το ομόλογο υπερκαλύφθηκε πάνω από 13 φορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκών όρων τιμολόγησης, το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν περισσότερα κεφάλαια υπό τη μορφή δανείων απ' ό,τι θα πρέπει να αποπληρώσουν.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2196/IP_20_2196_EL.pdf

  1. Διακυβέρνηση δεδομένων
  2. Δεδομένα για την κοινωνία
  3. Κοινοχρησία δεδομένων με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
  4. Ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων

1. Διακυβέρνηση δεδομένων

Τι είναι η διακυβέρνηση των δεδομένων;

Η διακυβέρνηση των δεδομένων αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων και μέσων για τη χρήση των δεδομένων, για παράδειγμα μέσω μηχανισμών, συμφωνιών και τεχνικών προτύπων κοινοχρησίας. Συνεπάγεται δομές και διαδικασίες για την ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω έμπιστων τρίτων μερών.

Γιατί χρειαζόμαστε έναν κανονισμό για τη διακυβέρνηση των δεδομένων;

Το οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό της χρήσης δεδομένων είναι τεράστιο: μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, να καταστήσει αποδοτικότερη την παραγωγή και να παράσχει εργαλεία για την καταπολέμηση των κοινωνικών προκλήσεων. Στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, τα δεδομένα συμβάλλουν στην παροχή καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης, στη βελτίωση των εξατομικευμένων θεραπειών και στη θεραπεία σπάνιων ή χρόνιων ασθενειών.

Για να αξιοποιηθεί αυτό το τεράστιο δυναμικό, πρέπει να είναι διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα, να ανταλλάσσονται με εμπιστοσύνη και να είναι τεχνικά εύκολη η περαιτέρω χρήση τους. Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση των δεδομένων θα εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση των δράσεων των κρατών μελών σχετικά με τα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων.

Πώς θα ωφελήσει ο κανονισμός τους πολίτες και τις επιχειρήσεις;

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2103/QANDA_20_2103_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκτη σύμβαση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια, αυτή τη φορά με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna. Η σύμβαση προβλέπει την αρχική αγορά 80 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και τη δυνατότητα να ζητηθούν έως και 80 εκατομμύρια δόσεις ακόμα· η προμήθεια των δόσεων αυτών θα γίνει όταν το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19.

Η σύμβαση με τη Moderna διευρύνει το ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, καθώς και η σύμβαση που εγκρίθηκε με την εταιρεία CureVac. Αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2200/IP_20_2200_EL.pdf