eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τον κανονισμό συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Tiffany & Co. («Tiffany») με έδρα στις ΗΠΑ από την LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton («LVMH») με έδρα στη Γαλλία.

Η Tiffany και η LVMH παράγουν και πωλούν προϊόντα πολυτελείας σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά οι δραστηριότητές τους επικαλύπτονται κυρίως στον τομέα των κοσμημάτων.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγχώνευση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, λόγω των μέτριου μεγέθους των μεριδίων αγοράς που θα έχει η ενοποιημένη οντότητα, της παρουσίας σημαντικού αριθμού τρίτων προμηθευτών και της πρόσφατης εισόδου πολλών νέων ανταγωνιστών.

Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι οι κάθετοι δεσμοί μεταξύ των δραστηριοτήτων της LVMH και της Tiffany δεν είναι πιθανό να περιορίσουν τον ανταγωνισμό, δεδομένης της περιορισμένης ικανότητας και των περιορισμένων κινήτρων για επιδείνωση των εμπορικών όρων που παραχωρούνται στους ανταγωνιστές λιανεμπόρους για τα προϊόντα της Tiffany και τα άλλα προϊόντα της LVMH.

Επιπλέον, η ενοποιημένη οντότητα δεν φαίνεται πιθανό να συμμετάσχει σε διασταυρούμενες διαπραγματεύσεις και άλλες στρατηγικές μεγάλης κλίμακας σε βάρος των καταναλωτών.

Η συναλλαγή εξετάστηκε στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1993/MEX_20_1993_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.9695.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσιεύει μια νέα έκθεση σχετικά με την τεχνολογία και τη δημοκρατία, όπου αναλύει την επιρροή των διαδικτυακών τεχνολογιών στην πολιτική συμπεριφορά και λήψη αποφάσεων.

Περίπου το 48 % των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά και αλληλεπιδρά πολιτικά στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες υπόκεινται σε περιορισμένη δημόσια εποπτεία και δημοκρατική διακυβέρνηση, γεγονός που έχει δυνητικά τεράστιο αντίκτυπο στις κοινωνίες.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύτιμα εργαλεία, μέσα από τα οποία μπορούμε να συνδεόμαστε μεταξύ μας και να συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες. Όμως ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και για τη διάδοση μηνυμάτων πόλωσης και παραπλανητικών πληροφοριών, γεγονός που μπορεί να αποβεί εις βάρος της ικανότητάς μας να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες πολιτικές αποφάσεις. Η νέα αυτή έκθεση παρουσιάζει αυτές τις προκλήσεις και παρέχει αξιόπιστα στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορέσουμε λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για ένα συμμετοχικό, δημοκρατικό μέλλον προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

Περισσότερα: Νέα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών...

Λουξεμβούργο, 27 Οκτωβρίου 2020: Παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ. Γιοχάνες Χαν, και του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, κ. Ξάβιε Μπέτελ, εισήχθη σήμερα στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LuxSE) το πρώτο κοινωνικό ομόλογο που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η ΕΕ θέσπισε το μέσο SURE (στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Το κοινωνικό ομόλογο θα εμφανίζεται στο πράσινο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LGX).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1981/IP_20_1981_EL.pdf

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων όσον αφορά τα ιχθυαποθέματα στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα. Με βάση την πρόταση αυτή, οι υπουργοί αλιείας της ΕΕ θα καθορίσουν τα τελικά όρια αλιευμάτων στο Συμβούλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου, τα οποία θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Για το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σχετικά με 23 συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC). Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η Επιτροπή προτείνει να μειωθούν οι αλιευτικές ποσοστώσεις όσον αφορά 13 αποθέματα, και, αντιθέτως, να αυξηθούν κατά 5 % και 12 % αντίστοιχα, για το σαυρίδι στα ιβηρικά ύδατα και για τη γλώσσα στο Kattegat. Οι αλιευτικές δυνατότητες, ή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα της Ευρώπης, με σκοπό είτε να παραμείνουν είτε να επανέλθουν σε υγιή κατάσταση, με παράλληλη μέριμνα για τη διασφάλιση της ευημερίας των αλιέων. Στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται νομικά να διαχειρίζονται τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1979/IP_20_1979_EL.pdf