eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει τον κ. Χρήστο Στυλιανίδη, Κύπριο υπήκοο, Ειδικό Απεσταλμένο για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός ΕΕ. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος θα υπάγεται στον Αντιπρόεδρο κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος ηγείται του διαλόγου της Επιτροπής με εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, καθώς και με φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις.

Η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων δέχονται επίθεση σε πολλά μέρη του κόσμου. Ο σημερινός διορισμός καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση και να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των θρησκειών και πεποιθήσεων.

Περισσότερα: Ο Χρήστος Στυλιανίδης ορίζεται Ειδικός...

Η Μυρτώ Ζαμπάρτα διορίστηκε επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λευκωσία και θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου. Υπό την ιδιότητά της αυτή, θα ενεργεί ως επίσημη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο υπό την πολιτική ευθύνη της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η κ. Ζαμπάρτα, Κύπρια υπήκοος, εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί 15 και πλέον χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει αποκτήσει άριστη γνώση σε σειρά τομέων πολιτικής της ΕΕ, και ειδικότερα σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων, καθώς και στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας και της διαχείρισης κρίσεων.

Χάρη στις προηγούμενες θέσεις της, διαθέτει σημαντική πείρα σε διοικητικά καθήκοντα, καθώς και σε καθήκοντα εκπροσώπησης και διεξαγωγής διεθνών διαπραγματεύσεων.

Περισσότερα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέα...

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ποιος είναι ο στόχος του προτεινόμενου κανονισμού; Ποιο θέμα επιδιώκει να αντιμετωπίσει;

Η ΕΕ βασίζεται σε μια ισχυρή, ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία αγορά για την ευημερία και την ανθεκτικότητά της.

Οι κανόνες ανταγωνισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση δίκαιων όρων για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά.

Ωστόσο, τα υφιστάμενα εργαλεία δεν είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε ξένες επιδοτήσεις που παρέχουν στους αποδέκτες τους αθέμιτο πλεονέκτημα κατά την απόκτηση εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ ή τη λήψη άλλων επενδυτικών αποφάσεων στην ΕΕ, αφήνοντας ένα «κανονιστικό κενό».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_1984/QANDA_21_1984_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο μέσο για την αντιμετώπιση πιθανών στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στην ενιαία αγορά. Η σημερινή νομοθετική πρόταση έπεται της έγκρισης της Λευκής Βίβλου, τον Ιούνιο του 2020, και μιας εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αποσκοπεί στη γεφύρωση του κανονιστικού χάσματος στην ενιαία αγορά, όπου οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από κυβερνήσεις τρίτων χωρών παραμένουν σήμερα εν πολλοίς ανεξέλεγκτες, ενώ οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Το νέο εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ξένων επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις και καταστρατηγούν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά σε οποιαδήποτε κατάσταση της αγοράς. Αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της επικαιροποιημένης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ που εγκρίθηκε επίσης σήμερα, με την προώθηση μιας δίκαιης και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς, θέτοντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1982/IP_21_1982_EL.pdf