Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις. Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις αποτελεί σημαντική προσθήκη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις, καθώς και για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις καλύπτει τις συγκεντρώσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και όλες τις άλλες καταστάσεις της αγοράς και θα γεφυρώσει ένα κανονιστικό κενό στην ενιαία αγορά. Εξαιτίας της έλλειψης κανόνων μέχρι σήμερα, οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από κυβερνήσεις τρίτων χωρών παραμένουν εν πολλοίς ανεξέλεγκτες, ενώ οι επιδοτήσεις που χορηγούνται από κράτη μέλη υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις συμπληρώνει τις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για να εκσυγχρονίσει τους κανόνες για τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4190/IP_22_4190_EL.pdf

Η Επιτροπή ανακοινώνει την έκδοση του κοινού αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ Erasmus+, το οποίο θα κυκλοφορήσει αύριο σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Το κέρμα αυτό σηματοδοτεί την επέτειο των 35 ετών του προγράμματος Erasmus +, που αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα της Ευρώπης. Από την ίδρυσή του, το Erasmus+ έχει προσφέρει σε περισσότερους από 12 εκατομμύρια νέους και νέες στην Ευρώπη την ευκαιρία να διαμείνουν οπουδήποτε στην Ευρώπη για να εμπλουτίσουν την εκπαίδευσή τους, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις.

Περισσότερα: Αναμνηστικό κέρμα Erasmus+ κυκλοφορεί...

Η Επιτροπή και η Europa Nostra ανακοινώνουν τους νικητές των βραβείων ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς / βραβείων Europa Nostra για το 2022, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Φέτος, με την ευκαιρία της 20ής επετείου των σημαντικότερων βραβείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, βραβεύθηκαν 30 αξιοσημείωτα επιτεύγματα πολιτιστικής κληρονομιάς σε 18 ευρωπαϊκές χώρες. Οι νικητές παρουσίασαν αξιοσημείωτο έργο σχετικά με τη διατήρηση και την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς για νέα χρήση, αλλά και στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, καθώς και της συμμετοχής και της ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Περισσότερα: Τα βραβεία ευρωπαϊκής πολιτιστικής...

Η Επιτροπή ενέκρινε νέα ψηφιακή στρατηγική με θέμα την «ψηφιακή Επιτροπή νέας γενιάς». Πρόκειται για εσωτερική στρατηγική που διαμορφώνει ένα όραμα για μια διοίκηση ψηφιακά μετασχηματισμένη και πιο ευέλικτη, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, ιδίως της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων και τεχνολογιών θα στηρίξει μια πλήρως ψηφιοποιημένη Επιτροπή.

Περισσότερα: Η Επιτροπή δημοσιεύει νέα στρατηγική...