slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή εγκαινιάζει πρωτοβουλία για μια πιο βιώσιμη παραγωγή κακάου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας στον τομέα του κακάου. Ένας νέος πολυμερής διάλογος συγκεντρώνει εκπροσώπους της Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνας —που είναι οι δύο κυριότερες χώρες παραγωγής κακάου και αντιπροσωπεύουν το 70 % της παγκόσμιας παραγωγής κακάου— καθώς και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών της ΕΕ, των καλλιεργητών κακάου και της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος του διαλόγου είναι η διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων για την προώθηση της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού κακάου μέσω συλλογικής δράσης και εταιρικών σχέσεων. Ο νέος διάλογος θα υποστηριχτεί με την παροχή τεχνικής βοήθειας στις χώρες παραγωγής κακάου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1722/IP_20_1722_EL.pdf

Μετανάστευση: Ευρωπαϊκή ειδική ομάδα για την επίλυση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Λέσβο

Μετά την πυρκαγιά που έπληξε τις εγκαταστάσεις της Μόριας στη Λέσβο, η Επιτροπή ανακοινώνει τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη βελτίωση της κατάστασης στο νησί με σταθερό τρόπο.

Η ειδική ομάδα θα υλοποιήσει ένα κοινό πιλοτικό πρόγραμμα μαζί με τις ελληνικές αρχές για νέες εγκαταστάσεις υποδοχής. Σύμφωνα με το πλαίσιο που προτείνεται σήμερα στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η ειδική ομάδα θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και στη διασφάλιση επαρκών συνθηκών διαβίωσης, στην επίτευξη μεγαλύτερης βεβαιότητας μέσω ταχύτερων διαδικασιών και σε πιο ισορροπημένο επιμερισμό ευθυνών και αλληλεγγύη. Η ειδική ομάδα θα συνεργάζεται στενά με τους οργανισμούς της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς στο πεδίο.

Περισσότερα: Μετανάστευση: Ευρωπαϊκή ειδική ομάδα...

Νέο ξεκίνημα για τη μετανάστευση: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και επίτευξη νέας ισορροπίας μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο καλύπτει όλα τα διαφορετικά στοιχεία που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη μετανάστευση. Προβλέπει βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες σε ολόκληρο το σύστημα ασύλου και μετανάστευσης. Και επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ των αρχών της δίκαιης κατανομής ευθύνης και αλληλεγγύης. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και της εμπιστοσύνης στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειρίζεται τη μετανάστευση.

Η μετανάστευση αποτελεί σύνθετο ζήτημα, με πολλές πτυχές που πρέπει να σταθμιστούν από κοινού: Την ασφάλεια των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία ή μια καλύτερη ζωή, τις ανησυχίες των χωρών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, οι οποίες ανησυχούν ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις θα υπερβούν τις ικανότητές τους και οι οποίες χρειάζονται αλληλεγγύη από άλλους. Ή τις ανησυχίες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία ανησυχούν ότι, εάν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες στα εξωτερικά σύνορα, τα εθνικά τους συστήματα ασύλου, ένταξης ή επιστροφής δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε περίπτωση μεγάλων ροών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1706/IP_20_1706_EL.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει την έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Η Επιτροπή δημοσίευσε την έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού, η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών της δεσμεύσεων. 

Ωστόσο, ορισμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την έξαρση του κορονοϊού, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις επιτείνει προηγούμενες καθυστερήσεις. Η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της πριν από την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, την οποία η Επιτροπή θα δημοσιεύσει εντός του τρέχοντος έτους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, την υγειονομική περίθαλψη, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις δεσμεύσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, ζητήματα στα οποία οι ελληνικές αρχές πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Η έκθεση χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να λαμβάνει προπαρασκευαστικά μέτρα για την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί βάση για την εκταμίευση υπό όρους μέτρων για το χρέος.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ στα αγγλικά : https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2020_en