Νέα - Δελτία Τύπου

Πώς αξιολόγησε η Επιτροπή το δεύτερο αίτημα της Ελλάδας;

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για την εκταμίευση σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Το αίτημα βασίζεται στην επίτευξη των 28 οροσήμων και στόχων για τη δεύτερη δόση, όπως περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση του σχεδίου. Καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να καταστεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλη για υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περιλαμβάνουν επίσης την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού τομέα με στόχο την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, το άνοιγμα της αγοράς δημόσιων λεωφορειακών συγκοινωνιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την προώθηση ενός οικολογικότερου στόλου λεωφορείων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_7149/QANDA_22_7149_EL.pdf 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για ποσό ύψους 3,6 δισ. ευρώ —1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια— στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του βασικού εργαλείου του NextGenerationEU.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής βάσει της επίτευξης των 28 οροσήμων και στόχων που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για τη δεύτερη δόση. Καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να καταστεί κατάλληλη για υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περιλαμβάνουν επίσης την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού τομέα για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, το άνοιγμα της αγοράς των δημόσιων λεωφορειακών συγκοινωνιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την προώθηση ενός οικολογικότερου στόλου λεωφορείων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7150/IP_22_7150_EL.pdf

Η σουηδική πόλη Skellefteå έλαβε το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2023 σε αναγνώριση των μακροχρόνιων προσπαθειών της και της καινοτομικής προσέγγισής της με στόχο καλύτερη προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα περιλαμβάνεται σε όλα τα σχέδια του Skellefteå, διασφαλίζοντας ότι οι δημόσιοι χώροι, όπως οι παιδικές χαρές και οι δρόμοι, είναι εξοπλισμένοι με πινακίδες αφής και θερμαινόμενο έδαφος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το χιόνι και ο πάγος δεν αποτελούν εμπόδιο. Το κεντρικό πάρκο της πόλης και η γειτονική παραποτάμια περιοχή διαθέτουν διαδρομές και χάρτες αφής, καθίσματα και εξωτερικό ανελκυστήρα. Μια υπηρεσία SMS για τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν έργα στους δρόμους και τα πιθανά εμπόδια σε ολόκληρη την πόλη. Τα δημόσια λεωφορεία είναι επίσης πλήρως προσβάσιμα χάρη στα χαμηλωμένα δάπεδα, τις ράμπες, τις οθόνες κειμένου και τις ακουστικές αναγγελίες. Η πόλη Skellefteå μαθαίνει επίσης στους νέους με νοητική υστέρηση, πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και να εργάζονται για να μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα ως ενήλικες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7118/IP_22_7118_EL.pdf

Η ΕΕ προσχώρησε στον «Συνασπισμό υψηλών φιλοδοξιών για τον τερματισμό της πλαστικής ρύπανσης», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να θέσει υψηλούς στόχους στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις, με σκοπό την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για την εξάλειψη της πλαστικής ρύπανσης έως το 2040. Η ΕΕ θα επιμείνει στην έγκριση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου, στην ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης και στην εφαρμογή μιας κυκλικής προσέγγισης για την ανακύκλωση των πλαστικών. Είναι πολύ σημαντικό το νέο μέσο να προβλέπει την υποχρέωση των χωρών να εντείνουν τις δράσεις τους για να προληφθεί η συσσώρευση πλαστικών στο περιβάλλον. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν στην Ουρουγουάη στις 28 Νοεμβρίου 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_22_7152/MEX_22_7152_EN.pdf