eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθύνθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές σχετικά με το Brexit και την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το μέσο NextGenerationEU: «Οι ημέρες αυτές είναι αποφασιστικής σημασίας για τις διαπραγματεύσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορώ όμως να σας πω σήμερα αν τελικά θα υπάρξει συμφωνία. Οι επόμενες ημέρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλά προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο της μη επίτευξης συμφωνίας, αλλά φυσικά προτιμούμε να υπάρξει συμφωνία. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην επιδέξια καθοδήγηση του επικεφαλής διαπραγματευτή μας κ. Μισέλ Μπαρνιέ. Ταυτόχρονα, η Ένωση αναμένει το πράσινο φως για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το μέσο NextGenerationEU. Οφείλουμε στους πολίτες μας μια ταχεία αντίδραση, ιδίως σε όσους αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά τα εστιατόρια και τα καταστήματά τους για το καλό όλων μας. Σε αυτούς των οποίων η ύπαρξη απειλείται. Σε όσους ανησυχούν για τη δουλειά τους».

Περισσότερα: Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν...

Η Επιτροπή δημοσίευσε νέο σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις εφευρέσεις και τις δημιουργίες τους και να διασφαλίσουν ότι αυτές μπορούν να ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία μας.

Η διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τους. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία της δημιουργίας και της καινοτομίας να διατηρήσει την ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιταχυνθούν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης καθορίζει βασικά βήματα για τη βελτίωση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· την ενίσχυση της αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας από τις ΜΜΕ· τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης της διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό να βελτιωθεί ο ενστερνισμός της τεχνολογίας από τη βιομηχανία· την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και τη βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κρίση του κορονοϊού ανέδειξε επίσης ορισμένες εξαρτήσεις από την καινοτομία και τις τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας και, ως εκ τούτου, το σχέδιο δράσης εστιάζεται σ' αυτές τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η διανοητική ιδιοκτησία κρίσιμης σημασίας μπορεί να καταστεί διαθέσιμη σε περιόδους κρίσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2187/IP_20_2187_EL.pdf

Για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των συνεχώς αυξανόμενων δεδομένων σε ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει σήμερα νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση των δεδομένων. Ο κανονισμός θα διευκολύνει την κοινοχρησία δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και μεταξύ τομέων, με σκοπό τη δημιουργία πλούτου για την κοινωνία, την αύξηση του ελέγχου και της εμπιστοσύνης τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων όσον αφορά τα δεδομένα τους, αλλά και την προσφορά ενός εναλλακτικού ευρωπαϊκού μοντέλου ως προς την πρακτική χειρισμού δεδομένων των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών.

Ο όγκος των δεδομένων που παράγονται από δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες αυξάνεται συνεχώς. Αναμένεται να πενταπλασιαστεί μεταξύ 2018 και 2025. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων και θα προετοιμάσουν το έδαφος για τομεακούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων προς όφελος της κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στη στρατηγική δεδομένων της Επιτροπής του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, έχουν προταθεί εννέα τέτοιοι χώροι δεδομένων, που καλύπτουν ένα φάσμα από τη βιομηχανία έως την ενέργεια και από την υγεία έως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για παράδειγμα, θα συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση βελτιώνοντας τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, θα καταστήσουν πραγματικότητα την εφαρμογή εξατομικευμένης ιατρικής και θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2102/IP_20_2102_EL.pdf

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία θα διασφαλίσει ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα και οικονομικώς προσιτά φάρμακα, και θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτόμο ικανότητα και τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της ΕΕ. Η στρατηγική θα επιτρέψει στην Ευρώπη να καλύψει τις φαρμακευτικές της ανάγκες, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης, μέσω ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού. Η στρατηγική, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της οικοδόμησης μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, όπως ζήτησε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός φαρμακευτικού συστήματος της ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι των προκλήσεων του μέλλοντος και ανθεκτικό στις κρίσεις.

Η φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη έχει τέσσερις κύριους στόχους:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2173/IP_20_2173_EL.pdf