slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με την επιφύλαξη της επίσημης έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν καταλήξει σε μερική πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο θα προωθήσει μια καινοτόμο και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αστάθειας και διασυνοριακών απειλών για την ασφάλειά μας, καμία χώρα δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Γιούνκερ καταβάλλει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για την προστασία και την υπεράσπιση των Ευρωπαίων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2021-2027, αποτελεί μέρος αυτών των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_el.pdf

Πολιτική συνοχής μετά το 2020: προετοιμάζοντας τις μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας

Οι επίτροποι κα Κρέτσου και κ. Αντρουκάιτις συγκέντρωσαν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για να δρομολογήσουν διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Στο πλαίσιο μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Επιτροπή με ενώσεις υγείας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης της Υγείας και η EuroHealthNet, οι επίτροποι εγκαινίασαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στα Πυρηναία, μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Ανακοίνωσαν επίσης ότι ο τομέας της υγείας θα είναι η φετινή νέα κατηγορία στα βραβεία RegioStars.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_el.pdf

Κάντε αίτηση τώρα: Βραβείο Lorenzo Natali για υποδειγματική δημοσιογραφία στην υπηρεσία της ανάπτυξης

Το βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνωρίζει δημοσιογράφους που αρθρογραφούν εξαιρετικά πάνω σε θέματα ανάπτυξης, όπως η εξάλειψη της φτώχειας και η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης.

18/02/2019

Ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. Νέβεν Μίμιτσα δήλωσε: «Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων σ’ αυτόν τον κόσμο ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες και έχουμε δεσμευτεί να μην αφήσουμε κανέναν στο περιθώριο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι μπορούν να ζουν με ασφάλεια, υγεία και ευημερία. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Υπάρχουν διαφορετικές πραγματικότητες ανά την υφήλιο, και τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται εδώ για να μας κάνουν να τις δούμε. Το βραβείο Lorenzo Natalia Media είναι το βραβείο για τους δημοσιογράφους που έχουν ως αποτέλεσμα να αφήσουμε τη συνείδησή μας και μας ενθαρρύνουν να αναλάβουμε δράση για ένα καλύτερο αύριο.

Οι αιτήσεις (link is external) είναι πλέον ανοικτές από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 14 Απριλίου για το επιγραμμικό, το έντυπο και το οπτικοακουστικό έργο.

https://ec.europa.eu/greece/news/20190218/aitisi_vraveio_lorenzo_natali_el

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1268_en.pdf

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ενωσιακό κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου

Γιατί παρουσιάζει η Επιτροπή νέο κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου;

Όπως ορίζεται στην τέταρτη και την πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ΕΕ πρέπει να καταρτίσει κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ είναι εξοπλισμένο για την πρόληψη κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, στόχος είναι η προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από τις χρηματοδοτικές ροές στις οποίες συμμετέχουν χώρες που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Η Επιτροπή εξέδωσε τον πρώτο τέτοιο κατάλογο το 2016 και, στη συνέχεια, τον επικαιροποίησε κατά τα τελευταία έτη. Μετά την έκδοση της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται μια τρίτη χώρα διευρύνθηκαν σημαντικά και έγινε απαραίτητη η προσαρμογή της διαδικασίας καταχώρισης στον κατάλογο. Αυτός είναι ο πρώτος κατάλογος που εκδόθηκε βάσει των νέων κριτηρίων και της νέας μεθοδολογίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-782_en.pdf