slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή ζητά σχολιασμό των δεσμεύσεων που πρότεινε η Aspen, με αντικείμενο τη μείωση των τιμών για έξι αντικαρκινικά φάρμακα εκτός πατέντας κατά 73 %, για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Επιτροπής για υπερβολική τιμολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Aspen ώστε να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Επιτροπής για υπερβολική τιμολόγηση. Η Aspen προτείνει τη μείωση των τιμών της στην Ευρώπη, για έξι αντικαρκινικά φάρμακα κρίσιμης σημασίας, κατά 73 % κατά μέσον όρο. Επιπλέον, η Aspen προτείνει να εξασφαλιστεί η συνεχής προμήθεια αυτών των φαρμάκων που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Μετά από επίσημη διαδικασία έρευνας που κινήθηκε στις 15 Μαΐου 2017, η Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες ότι η Aspen καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της σε πολλές εθνικές αγορές, χρεώνοντας υπερβολικά υψηλές τιμές για αντικαρκινικά φάρμακα κρίσιμης σημασίας που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μετά την απόκτηση των αντικαρκινικών φαρμάκων από άλλη εταιρεία, η Aspen άρχισε να αυξάνει τις τιμές τους στην Εσθονία, τη Γερμανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2012 και στη συνέχεια εφάρμοσε την ίδια στρατηγική σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης όπου η Aspen πουλούσε τα φάρμακα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1347/IP_20_1347_EL.pdf

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή συνιστά να μην χορηγείται χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με φορολογικούς παραδείσους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να μη χορηγούν χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Οι περιορισμοί θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της οικονομικής απάτης, της διαφθοράς, της μη καταβολής φόρων και υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος της σημερινής σύστασης είναι να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο καθορισμού προϋποθέσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη που αποτρέπουν την κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων και να ενισχύσει τις διασφαλίσεις κατά των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Μέσω του συντονισμού των περιορισμών στη χρηματοδοτική στήριξη, τα κράτη μέλη θα αποτρέπουν επίσης αναντιστοιχίες και στρεβλώσεις εντός της ενιαίας αγοράς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1332/IP_20_1332_EL.pdf

Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετά την πανδημία: Η Επιτροπή δημοσιεύει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις ψηφιακές ικανότητες

Η Επιτροπή δημοσιεύει νέες κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές, τους εργοδότες και τους υπεύθυνους προσλήψεων να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να ευημερήσουν στην αγορά εργασίας μετά τον κορονοϊό.

Η έκθεση  «DigComp at Work» και οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής περιλαμβάνουν πρακτικά μέτρα, βασικές δράσεις, συμβουλές και διαδικτυακούς πόρους για την αξιοποίηση του πλαισίου της ΕΕ για την ψηφιακή ικανότητα (DigComp) στη «διαδρομή απασχολησιμότητας» —από την εκπαίδευση έως τη βιώσιμη απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Τους τελευταίους μήνες, η κοινωνική αποστασιοποίηση μεταμόρφωσε τον τρόπο που διασυνδεόμαστε, ερευνούμε και καινοτομούμε στην εργασία. Πρέπει να εξοπλίσουμε τους πολίτες με κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται έτσι». Η υποστήριξη της διαχείρισης της ψηφιακής μετάβασης βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων.

Περισσότερα: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετά την πανδημία:...

Κορονοϊός: Εγκρίνονται σε χρόνο ρεκόρ μέτρα στήριξης για την Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σε χρόνο ρεκόρ την τροποποίηση δεκατριών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και δύο εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την Ελλάδα. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις καθίστανται διαθέσιμα 1,14 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία μέσω της χρηματοδότησης μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Συμπαραστεκόμαστε στις προσπάθειες όλων των κρατών μελών να ξεπεράσουν τις υγειονομικές και οικονομικές κρίσεις που πλήττουν την ήπειρό μας και τον πλανήτη. Η «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού» που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής παρέχει μεγάλη ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κινητοποιήσουν πόρους για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.  Χαιρετίζω την αποφασιστικότητα που επιδεικνύει η Ελλάδα για την ανάληψη ταχείας δράσης με στόχο τη στήριξη της οικονομίας, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης».

Περισσότερα: Κορονοϊός: Εγκρίνονται σε χρόνο ρεκόρ...