Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση νομικής πράξης για τη βιομηχανία των καθαρών μηδενικών εκπομπών, με στόχο να κλιμακωθεί η παραγωγή καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση είναι καλά εξοπλισμένη για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Η πρωτοβουλία αυτή ανακοινώθηκε από την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας.

Η πράξη θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών στην ΕΕ και θα καταστήσει το ενεργειακό μας σύστημα πιο ασφαλές και βιώσιμο. Θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία έργων μηδενικών καθαρών εκπομπών στην Ευρώπη και την προσέλκυση επενδύσεων, με στόχο η συνολική ικανότητα παραγωγής στρατηγικών τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών της Ένωσης να προσεγγίσει ή να καλύψει τουλάχιστον το 40 % των αναγκών χρήσης τέτοιων τεχνολογιών στην Ένωση, το αργότερο μέχρι το 2030.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1665/IP_23_1665_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας («κατευθυντήριες γραμμές για την αλιεία»). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την ενιαία αγορά οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Αντικατοπτρίζουν επίσης τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα την κοινή αλιευτική πολιτική («ΚΑΠ»), ιδίως όσον αφορά το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας («ΕΤΘΑΥ») και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή...

Οι νέοι και οι νέες αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 μέσω μιας νέας πρόσκλησης υποβολής στοιχείων που δημοσιεύτηκε στην πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας».

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, προσφέροντας στους νέους και στις νέες από κάθε γωνιά της Ευρώπης μια μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν το όραμά τους! Τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε τα σχόλιά τους. Θα τα αξιοποιήσουμε, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις δράσεις μας μαζί με τους νέους, για τους νέους.»

Περισσότερα: Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις απόψεις...

Η Επιτροπή ξεκίνησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), το βασικό μέσο στο επίκεντρο του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU, ύψους 800 δισ. ευρώ.
Ο ΜΑΑ θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021, στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού, για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης των κρατών μελών. Αποτέλεσε μια ζωτικής σημασίας απάντηση στην οικονομική ύφεση, την οποία προκάλεσε η πανδημία, μέσω της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, της επιτάχυνσης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και της αύξησης της συνολικής ανθεκτικότητας της Ένωσης. Ο ΜΑΑ παραμένει επίσης στο επίκεντρο των προσπαθειών μας να εκπληρώσουμε τις προτεραιότητες που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου.

Περισσότερα: NextGenerationEU: Η Επιτροπή ξεκινά...