eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή εξέδωσε την ένατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Η έκθεση καταρτίζεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο διασφαλίζει τη συνεχή στήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας το 2018. Η έκθεση διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η δυναμική των μεταρρυθμίσεων επιβραδύνθηκε γενικώς λόγω των δύσκολων περιστάσεων που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Μια σειρά λεπτομερών οδικών χαρτών σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων συμφωνήθηκαν με την Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί αποφασιστική πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις πριν από τη δέκατη έκθεση του Μαΐου, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει το Εurogroup σχετικά με την αποδέσμευση της επόμενης δέσμης μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο με τις ελληνικές αρχές για την προετοιμασία του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας, το οποίο καθορίζει μεταρρυθμίσεις και έργα δημόσιων επενδύσεων που θα υποστηριχθούν από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η ενισχυμένη εποπτεία για την Ελλάδα θα συνεχιστεί παράλληλα με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη θετική μέχρι σήμερα εμπειρία από την αλληλεπίδραση μεταξύ της ενισχυμένης εποπτείας και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_804/MEX_21_804_EN.pdf

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ : https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-february-2021_en

Γιατί προτείνει η Επιτροπή έναν νέο κανονισμό για την περιαγωγή;

Χάρη στον κανονισμό για την περιαγωγή, τα τέλη περιαγωγής καταργήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2017. Οι Ευρωπαίοι/-ες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χρεώνονται μόνο με τις τιμές που ισχύουν στη χώρα τους για τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τα δεδομένα. Ο κανονισμός ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Τον Νοέμβριο του 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πλήρη επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής, στην οποία καταδεικνύεται ότι οι ταξιδιώτες/-ισσες σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την κατάργηση των τελών περιαγωγής και, κατά συνέπεια, ότι τα οφέλη αυτά θα πρέπει διατηρηθούν. Εάν δεν παραταθεί ο κανονισμός, οι συνθήκες στην αγορά κινητών τηλεπικοινωνιών δεν θα εξασφαλίζουν βιώσιμη περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού για όλες τις επιχειρήσεις και τους πελάτες όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να παραταθούν οι κανόνες. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης δημόσια διαβούλευση, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, με σκοπό να συλλέξει απόψεις σχετικά με τις υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής και χονδρικής και τις επιπτώσεις της παράτασης και της επανεξέτασης των εν λόγω κανόνων. 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2021, η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό για την περιαγωγή που αποσκοπεί στην παράταση των κανόνων για 10 έτη και στην επίτευξη περισσότερων οφελών για τους πολίτες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QANDA_21_654_EL.pdf

Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κανονισμό για την περιαγωγή. Σε μια εποχή που οι μη ουσιώδεις μετακινήσεις αποθαρρύνονται, αυτό αποτελεί σημαντική ενέργεια προετοιμασίας για ένα μέλλον πιο φωτεινό. Ο νέος κανονισμός θα παρατείνει για άλλα 10 χρόνια τους ισχύοντες κανόνες που πρόκειται να λήξουν το 2022. Ο κανονισμός θα εξασφαλίσει επίσης καλύτερες υπηρεσίες περιαγωγής για τους ταξιδιώτες και τις ταξιδιώτισσες. Για παράδειγμα, οι καταναλώτριες και οι καταναλωτές θα δικαιούνται την ίδια ποιότητα και ταχύτητα της σύνδεσής τους με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό όπως και στη χώρα τους, όπου διατίθενται ισοδύναμα δίκτυα. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την ενημέρωση σχετικά με εναλλακτικά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες, ενώ θα αυξήσουν και την ενημέρωση των καταναλωτών και των καταναλωτριών σχετικά με πιθανά τέλη από τη χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_653/IP_21_653_EL.pdf

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τα άτομα που εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας. Η εργασία σε πλατφόρμες εξελίσσεται ραγδαία στην ΕΕ σε όλο και περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς. Μπορεί να προσφέρει αυξημένη ευελιξία, ευκαιρίες απασχόλησης και πρόσθετα έσοδα, μεταξύ άλλων για άτομα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες να εισέλθουν στην παραδοσιακή αγορά εργασίας. Ωστόσο, ορισμένα είδη εργασίας σε πλατφόρμες συνδέονται επίσης με επισφαλείς συνθήκες εργασίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην έλλειψη διαφάνειας και προβλεψιμότητας των συμβατικών ρυθμίσεων, στις προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και στην ανεπαρκή πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Στις πρόσθετες προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία σε πλατφόρμα περιλαμβάνονται η διασυνοριακή της διάσταση και το ζήτημα της αλγοριθμικής διαχείρισης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_686/IP_21_686_EL.pdf