slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στο περιφερειακό συνέδριο Δυτικής Ελλάδας (02/07/2020)

Αγαπητοί φίλοι,

Ήταν εδώ, στη Δυτική Ελλάδα, λίγο νοτιότερα, στο λίκνο των πανανθρώπινων αξιών του ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία, όταν στις 12 Μαρτίου είχα τη μεγάλη τιμή να συμμετάσχω ως λαμπαδηδρόμος στη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας του Τόκυο 2020.

Μιας και η σημερινή μου φυσική παρουσία, είναι και η πρώτη πανευρωπαικά μετά το lockdown, η πρώτη μη διαδικτυακή μου ομιλία, μπορώ να πω ότι για εμένα η καραντίνα ξεκίνησε στη Δυτική Ελλάδα, και τελειώνει στη Δυτική Ελλάδα.

Σε μία περιοχή όπου αναβλύζει δημιουργία, που φτιάχτηκε από το όραμα των σημαντικών ανθρώπων και τόπων που σφράγισαν διαχρονικά την ιστορία από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Από την αρετή των Ελεύθερων Πολιορκημένων, στη σπίθα των πολυμήχανων Παπαστράτων και του οραματιστή Τρικούπη, κι από τον φυσικό πλούτο της Τριχωνίδας στις εκβολές του Αχελώου, εδώ που η ναυτοσύνη δημιούργησε τη Ναύπακτο, που κάποτε στα ανοιχτά των Εχινάδων, μάζεψε τους ισχυρότερους στόλους της δύσης για την υπεράσπιση των κοινών μας αξιών, ως το πλούσιο υπέδαφος του Ιονίου.

Περισσότερα: Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής...

Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η Επιτροπή επενδύει 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρών τεχνολογιών

Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως προγράμματα για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Θα δώσει ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία σε παγκόσμια κλίμακα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1250/IP_20_1250_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει τη διαδικτυακή της πύλη «Πείτε την άποψή σας»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια ανανεωμένη έκδοση της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας». Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα καλεί όλους τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων) να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε βασικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Η νέα έκδοση θα βελτιώσει περαιτέρω τις διαβουλεύσεις και την επικοινωνία της Επιτροπής με το κοινό, ενισχύοντας και τη διαφάνεια. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας χάραξης των πολιτικών της ΕΕ, χάρη στη συμβολή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της πύλης.

Η νέα έκδοση διευκολύνει το κοινό να βρει στην πύλη την πρωτοβουλία της Επιτροπής που το ενδιαφέρει περισσότερο, χάρη σε βελτιωμένες λειτουργίες αναζήτησης. Η πύλη είναι πιο εύχρηστη, ώστε το κοινό να μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του έχοντας απευθείας πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες διαβουλεύσεις υψηλού ενδιαφέροντος στην αρχική σελίδα, όπως η διαβούλευση για τη στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1240/IP_20_1240_EL.pdf

Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2020: Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ*

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2020, ο οποίος δείχνει ότι, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Όπως έδειξε η εμπειρία της κρίσης του κορονοϊού, η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς έχει κρίσιμη σημασία για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προμηθειών σε ολόκληρη την ΕΕ και ζωτική σημασία για την ταχεία ανάκαμψη της ενωσιακής οικονομίας. Τα αποτελέσματα του φετινού πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος διατίθεται ως διαδικτυακό εργαλείο, καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η ανανεωμένη έμφαση που δίνεται στην εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2020. Πάνω απ' όλα, για να λειτουργεί πλήρως η ενιαία αγορά, χρειάζεται τη σύμπραξη μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η πρόσφατα συσταθείσα ειδική ομάδα για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την προώθηση μιας τέτοιας συνεργατικής προσέγγισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1243/IP_20_1243_EL.pdf