slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση αυστηρότερων κανόνων για να τεθεί ένα τέλος στη δράση των κυβερνοεγκληματιών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση των κανόνων καταπολέμησης της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών - όπως οι τραπεζικές κάρτες, οι επιταγές, τα κινητά τηλέφωνα και τα εικονικά νομίσματα.

Σημαντικό στοιχείο της αναβαθμισμένης απόκρισης της ΕΕ στο κυβερνοέγκλημα είναι το γεγονός ότι οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην πάταξη των κυβερνοεγκληματιών παρέχοντας, παράλληλα, καλύτερη συνδρομή στα θύματα απάτης που αφορά ηλεκτρονικές πληρωμές. 

Επικροτώντας τη συμφωνία, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Δημιουργούμε μια ασφαλέστερη Ευρώπη για τους πολίτες μας - τόσο εκτός όσο και εντός του διαδικτύου - και σήμερα υλοποιούμε τη δέσμευση αυτή. Οι νέοι κανόνες θα μας βοηθήσουν στην πάταξη όσων κλέβουν τους πολίτες μας μέσω απάτης στο διαδίκτυο και στην εξασφάλιση καλύτερης προστασίας για τους πολίτες μας».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6758_el.pdf

Μια Ευρώπη που σας ακούει: Διάλογοι με τους πολίτες και διαβουλεύσεις με τους πολίτες

Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα μια έκθεση προόδου για τους διαλόγους με τους πολίτες και τις διαβουλεύσεις με τους πολίτες.

Η έκθεση βασίζεται σε συνεισφορές από τους πολίτες και θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ στις 13-14 Δεκεμβρίου 2018. Από την αρχή της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ, 160 000 πολίτες όλων των εθνικοτήτων, ηλικιών, φυλών, θρησκειών και από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα έχουν λάβει μέρος σε πάνω από 1 200 διαλόγους με τη μορφή δημόσιων συζητήσεων σε δημαρχεία, πανεπιστήμια, εργοστάσια και άλλους χώρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα των πολιτών είναι ηχηρό: Οι Ευρωπαίοι θέλουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6739_el.pdf

Μια Ευρώπη που προστατεύει: έκκληση της Επιτροπής να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η έγκριση των προτάσεων για την ασφάλεια

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την οικοδόμηση πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου.

Επιτυγχάνεται ικανοποιητική πρόοδος σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για την αφαίρεση του διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά όλες τις εκκρεμείς προτάσεις στον τομέα της ασφάλειας εν όψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6736_el.pdf

ΦΠΑ: Ανακοινώθηκαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στις οποίες περιλαμβάνεται ένας νέος ρόλος για τις διαδικτυακές αγορές στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης

Η Επιτροπή ανακοίνωσε νέα λεπτομερή μέτρα που θα προλειάνουν το έδαφος για την ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες για τον ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας) στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίοι αρχίζουν να ισχύουν τον Ιανουάριο του 2021.

Με τους κανόνες που ανακοινώθηκαν σήμερα καθορίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικτυακές αγορές μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και για να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά μέσω του διαδικτύου.

Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μέρος της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις, και αναμένεται να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακτήσουν τα φορολογικά έσοδα ύψους 5 δισ. EUR που χάνονται σε αυτόν τον τομέα κάθε έτος, ποσό που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 7 δισ. EUR έως το 2020.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6732_el.pdf