slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Δήλωση της επιτρόπου κ. Γιούροβα με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα θύματα εγκληματικών πράξεων

«Σήμερα οι σκέψεις μου στρέφονται σε όλα τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες που έπεσαν κάποτε θύματα τέτοιων πράξεων. Και σήμερα αποτίω, για άλλη μια φορά, φόρο τιμής στον Γιαν Κούτσιακ, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από έναν χρόνο. Πρέπει να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους από κάθε μορφή εκφοβισμού και επίθεσης.

Όλοι μας μπορεί να πέσουμε θύματα εγκληματικής πράξης. Ωστόσο, δεν καταγγέλλονται όλες οι εγκληματικές πράξεις από τα θύματά τους: στα 25 εκατομμύρια εγκλήματα που καταγγέλλονται στην ΕΕ υπολογίζουμε ότι αναλογούν άλλα 75 εκατομμύρια εγκλήματα τα οποία δεν καταγγέλλονται. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σ' αυτή την πρακτική. Τα θύματα συχνά δεν πηγαίνουν στην αστυνομία, γιατί φοβούνται τον δράστη ή φοβούνται μήπως υποστούν αρνητικές συνέπειες στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Σήμερα στην ΕΕ κάθε θύμα εγκληματικής πράξης απολαμβάνει μια σειρά σαφών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης της εγκληματικής πράξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2015, παρέχει το δικαίωμα της αναγνώρισης και της μεταχείρισης με σεβασμό, επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις. Ο βασικός στόχος αυτών των υψηλών προτύπων είναι να προστατεύονται τα θύματα από το ενδεχόμενο να υποστούν πρόσθετες βλάβες στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Τρία χρόνια μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει πλήρως τους συγκεκριμένους ενωσιακούς κανόνες. Η Επιτροπή έχει αναγάγει τη μεταφορά της οδηγίας σε προτεραιότητα και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της στην πράξη.

Θα μεριμνήσω ώστε αυτοί οι ενωσιακοί κανόνες να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Θα λάβω κάθε αναγκαίο μέτρο, ακόμη και νομικές ενέργειες. Όπου κι αν ζείτε, απ' όπου κι αν προέρχεστε, αν πέσετε θύμα εγκληματικής πράξης στην Ευρώπη, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεστε.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1329_el.pdf

Καινοτομία: Η Επιτροπή σε αναζήτηση της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας» 2019

Η Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τον διαγωνισμό για το ετήσιο βραβείο «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας» 2019. Απονέμεται στις πόλεις με τα πιο δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας, οι οποίες βρίσκουν συμμετοχικούς τρόπους να συνδέουν τους πολίτες, τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία νέων λύσεων που θα προσφέρουν κοινωνικά οφέλη σε όλους.

Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, κήρυξε επίσημα την έναρξη του φετινού διαγωνισμού στην Αθήνα, την πρωτεύουσα που κέρδισε τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας» για το 2018. Ο Επίτροπος Μοέδας δήλωσε: «Τα βραβεία ‘‘Πρωτεύουσα Καινοτομίας‘‘ αφορούν τόσο τις ιδέες και τα εργαλεία, όσο και τις δυνατότητες των πολιτών να συμμετέχουν και να αποφασίζουν τον τρόπο διαχείρισης της πόλης τους. Οι προηγούμενες νικήτριες αποτελούν πραγματικά πρότυπα και πηγή έμπνευσης για άλλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανυπομονώ να δω πολλές υποψηφιότητες από πόλεις που χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις για να αντιμετωπίσουν τα οξύτερα προβλήματά τους και για να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων τους.» Το Βραβείο Πρωτεύουσας Καινοτομίας, γνωστό και ως iCapital, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» της ΕΕ.

Φέτος, ο διαγωνισμός διαρκεί έως τις 6 Ιουνίου και αφορά πόλεις, με πληθυσμό τουλάχιστον 100 000 κατοίκων, στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου.

Η νικήτρια πόλη θα λάβει, όπως και οι προηγούμενες νικήτριες (Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Αθήνα) 1 εκατομμύριο ευρώ για να ενισχύσει και να προωθήσει τις καινοτόμες δράσεις της, ενώ οι επικρατέστερες υποψήφιες θα λάβουν 100 000 ευρώ για να ενισχύσουν τις καινοτόμες δραστηριότητές τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.

https://ec.europa.eu/greece/news/20190220/kainotomia_el

Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ: η Επιτροπή χαιρετίζει την συμφωνία για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις

Τα κράτη μέλη ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ, προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες στις εξελισσόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια, στις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, καθώς και στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι συμφωνημένες αλλαγές θα απλουστεύσουν την απόκτηση θεώρησης για τους νόμιμους ταξιδιώτες που έρχονται στην Ευρώπη, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας, παράλληλα, την ασφάλεια και μειώνοντας τους κινδύνους όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_el.pdf

Παραβάσεις: Η Επιτροπή προσαρμόζει τη μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζει για τις οικονομικές κυρώσεις

Η Επιτροπή περιέγραψε πώς θα προσαρμόσει τη μέθοδο υπολογισμού της όταν προτείνει οικονομικές κυρώσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει. Η επιβολή του ενωσιακού δικαίου από την Επιτροπή θα εξακολουθήσει να είναι αυστηρή, ισορροπημένη και δίκαιη για όλα τα κράτη μέλη.

Όταν η Επιτροπή παραπέμπει ένα κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράβαση του ενωσιακού δικαίου, το Δικαστήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Η Επιτροπή προτείνει ένα ποσό στο Δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια λαμβάνει την οριστική απόφαση.

Κατά τον υπολογισμό της προτεινόμενης οικονομικής κύρωσης, εκτός από τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, η Επιτροπή λάμβανε πάντα υπόψη αφενός την οικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους και αφετέρου τη θεσμική του βαρύτητα. Προκειμένου τα δύο αυτά στοιχεία να αποτυπώνονται σε αριθμούς, η Επιτροπή εξέταζε μέχρι σήμερα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του κράτους μέλους και τον αριθμό των ψήφων που διαθέτει στο Συμβούλιο.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σε πρόσφατη απόφασή του ότι οι κανόνες ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, όπως τροποποιήθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν. Δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι, εκτός από τη χρήση του ΑΕΠ των κρατών μελών, θα πρέπει να εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη η θεσμική βαρύτητα, χρειαζόταν μια νέα μέθοδος που να αντανακλά την εν λόγω βαρύτητα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1288_el.pdf