Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή δημοσίευσε νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πειράματα επίδειξης και επικύρωσης σε τροχιά (IOD/IOV) κατά την περίοδο 2023-2026.

Η πρωτοβουλία επίδειξης και επικύρωσης σε τροχιά (IOD/IOV) επιτρέπει τη δοκιμή νέων τεχνολογιών σε τροχιά, παρέχοντας υπηρεσίες συγκέντρωσης, εκτόξευσης και λειτουργίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα δώσει σημαντική ώθηση στις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην ΕΕ και θα επιταχύνει τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά.

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτές έως τις 15 Μαρτίου 2026 και προβλέπουν αρκετές καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Μαΐου 2023, ώρα 19:00 θερινή ώρα Ελλάδος/Κύπρου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων. Για πρώτη φορά, έχουν δημοσιευθεί και είναι ανοικτές παράλληλα δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνολογίες ή/και εξαρτήματα που απαιτούν υπηρεσίες συγκέντρωσης, καθώς και για έτοιμους προς πτήση δορυφόρους. Η τελευταία αυτή πρόσκληση δημοσιεύεται από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

Περισσότερα: Διάστημα: Νέες προσκλήσεις εκδήλωσης...

Το Κέντρο Γνώσεων για τη Μετανάστευση και τη Δημογραφία δημοσιεύει μια νέα έκδοση του Άτλαντα της μετανάστευσης, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε ολοκληρωμένα και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις παγκόσμιες μεταναστευτικές ροές και τάσεις.

Σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Άτλαντα, η συντριπτική πλειονότητα (91,6%) των πολιτών της ΕΕ ζουν στη χώρα ιθαγένειάς τους. Περίπου το 3,1% είναι πολίτες της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και μόνο το 5,3% είναι πολίτες τρίτων χωρών. Περιλαμβάνεται και μια ενότητα σχετικά με τους εκτοπισμούς στην Ουκρανία, η οποία καταδεικνύει τον αντίκτυπο της ρωσικής επίθεσης στις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ. Ο Άτλας παρέχει επίσης πληροφορίες για βασικά θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων για τον αριθμό των ατόμων που έχουν μεταναστεύσει, τη χώρα καταγωγής τους και τη χώρα προορισμού, τον αριθμό των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση ασύλου ή προσωρινής προστασίας στην ΕΕ και την έκβαση των αιτήσεών τους, καθώς και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των διαφόρων χωρών.

Περισσότερα: Η νέα έκδοση του Άτλαντα της...

Μετά τη σημερινή καταβολή 6 δισ. ευρώ στην Ισπανία, η Επιτροπή έχει πλέον εκταμιεύσει πάνω από 150 δισ. ευρώ προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).

Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΜΑΑ, του βασικού μέσου που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU για την Ευρώπη, ύψους 800 δισ. EUR. Σε λίγο περισσότερο από δύο έτη ύπαρξης, ο ΜΑΑ υλοποιεί μετασχηματιστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, προωθεί ταχέως την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και αυξάνει τη συνολική ανθεκτικότητα της Ένωσης.

Καθώς συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η εφαρμογή του ΜΑΑ, η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα έναν διαδικτυακό, διαδραστικό χάρτη στον οποίο παρουσιάζονται τα έργα που υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ και υλοποιούνται επί τόπου από τα κράτη μέλη. Ο χάρτης θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τη λειτουργία του ΜΑΑ και τον απτό αντίκτυπο που έχει για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2068/IP_23_2068_EL.pdf

«Ισχύει μόνο ό,τι έχει λεχθεί προφορικά»

Κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ, σ’ αυτή την ειδική εκδήλωση που συνδιοργανώνουν δύο από τις πλέον γνωστές και ανεξάρτητες ομάδες προβληματισμού της Ευρώπης. Σε μια εποχή κατά την οποία γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί η παγκόσμια σκηνή, μια εποχή κατά την οποία τα γεγονότα αμφισβητούνται συστηματικά, το έργο που επιτελείτε είναι πιο σημαντικό από ποτέ για την Ευρώπη. Μόνο με τη βαθύτερη κατανόηση του κόσμου όπως είναι στην πραγματικότητα, και όχι όπως ίσως θα θέλαμε να είναι, μπορούμε να χαράξουμε καλύτερα τεκμηριωμένες πολιτικές. Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι ομάδες προβληματισμού αποτελούν ουσιαστικό μέρος της δημοκρατίας μας. Μέσα σε μόλις δέκα χρόνια, το Ινστιτούτο Κινεζικών Μελετών Mercator (MERICS) έχει αναπτύξει μοναδική εμπειρογνωσία στην ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών τάσεων στην Κίνα και του τρόπου με τον οποίο οι τάσεις αυτές επηρεάζουν την Ευρώπη και τον κόσμο.

Περισσότερα: Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για...