eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε : «Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι εκστρατείες εμβολιασμού επιταχύνονται. Παράλληλα, τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικό να ξεκινήσει το NextGenerationEU. Η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης στο πεδίο. Χαιρετίζω το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας, το πρώτο που υποβλήθηκε επίσημα στην Επιτροπή. Η υποβολή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στη διαδικασία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή προσβλέπει στην αξιολόγηση του πορτογαλικού σχεδίου, το οποίο εστιάζει στην ανθεκτικότητα, την κλιματική και ψηφιακή μετάβαση και περιλαμβάνει έργα σε όλους σχεδόν τους εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσουμε να καταρτίσουν σχέδια υψηλής ποιότητας. Στόχος μας παραμένει η έγκριση όλων των σχεδίων έως το καλοκαίρι. Για να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές, πρέπει όλα τα κράτη μέλη να έχουν εγκρίνει την απόφαση για τους ιδίους πόρους. Είμαι πεπεισμένη ότι όλα θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως το καλοκαίρι».

Περισσότερα: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει...

Ένα μήνα μετά την πρόταση της Επιτροπής για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth συμφώνησαν επί κατευθυντήριων γραμμών που περιγράφουν τις κύριες τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του συστήματος. Πρόκειται για καίριο βήμα προς τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής σε επίπεδο ΕΕ. Παράλληλα, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να αναπτύξουν άμεσα τις απαιτούμενες τεχνικές λύσεις σε εθνικό επίπεδο.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το έργο της τεχνικής υλοποίησης να προχωρήσει παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ έως τα τέλη Ιουνίου 2021. Οι συμφωνηθείσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τη διάρθρωση των δεδομένων και τους μηχανισμούς κωδικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού QR, που θα διασφαλίζουν ότι όλα τα πιστοποιητικά, ψηφιακά ή έντυπα, θα μπορούν να διαβάζονται και να επαληθεύονται σε όλη την ΕΕ.

Στις κατευθυντήριες γραμμές περιγράφεται επίσης η ηλεκτρονική πύλη της ΕΕ. Η πύλη που θα δημιουργήσει η Επιτροπή θα επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών κλειδιών υπογραφής, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της γνησιότητας των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ. Κανένα προσωπικό δεδομένο των κατόχων πιστοποιητικού δεν θα περνάει από τη θύρα, καθώς αυτό δεν είναι απαραίτητο για την επαλήθευση.

Περισσότερα: Καίριο βήμα προς το ψηφιακό πράσινο...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή δέσμη μέτρων θα είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, καθώς παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η ΕΕ θα αποκτήσει έτσι ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1804/IP_21_1804_EL.pdf

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλους «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» και «Πράσινες στέγες».

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» [«Civil Servant Exchange Program (CSEP)»] καλούν την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους επαγγελματική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος για περίοδο 2 έως 12 μηνών.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Πράσινες στέγες» («Green Garden Roof Tops») καλούν την Επιτροπή να διευκολύνει τη δημιουργία χώρων πρασίνου στις στέγες εταιρικών κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό οι αχρησιμοποίητες στέγες θα μπορούν να συμβάλουν στο περιβάλλον και να βοηθήσουν στην προστασία του.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι και οι δύο ΕΠΠ είναι παραδεκτές από νομικής άποψης, καθώς πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και, κατά συνέπεια, αποφάσισε να τις καταχωρίσει. Η Επιτροπή δεν εξέτασε σε αυτό το στάδιο την ουσία των πρωτοβουλιών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1823/IP_21_1823_EL.pdf