slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα φάρμακα που πωλούνται στην ΕΕ — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα φάρμακα που πωλούνται στην ΕΕ — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και γιατί αποτελούν πρόβλημα στην ΕΕ;

Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα είναι πλαστά φάρμακα που μιμούνται τα πραγματικά, εγκεκριμένα φάρμακα.

Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα ενδέχεται να περιέχουν συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των δραστικών ουσιών, τα οποία είναι χαμηλής ποιότητας ή σε ακατάλληλη δοσολογία — είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή. Δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί στην αναγκαία αξιολόγηση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, όπως απαιτείται από τη διαδικασία έγκρισης της ΕΕ, ενδέχεται να συνιστούν σοβαρή απειλή για την υγεία.

Γνωρίζουμε πόσα ψευδεπίγραφα φάρμακα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ;

Επειδή δεν υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων αυτών, είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν ακριβή στοιχεία. Σύμφωνα με εκτίμηση της ΠΟΥ, 1 στα 10 φάρμακα σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος είναι ψευδεπίγραφα[1]. Το συνολικό ποσοστό τέτοιων φαρμάκων στην ΕΕ πιστεύεται ότι είναι πολύ χαμηλότερο.

Η Επιτροπή έλαβε 400 κοινοποιήσεις για ψευδεπίγραφα φάρμακα από το 2013 έως το 2017. Οι κοινοποιήσεις αυτές βασίζονται σε έρευνες που διεξάγουν οι εθνικές αρχές.

Η Ιντερπόλ, η Ευρωπόλ και οι εθνικοί οργανισμοί φαρμάκων κατάσχουν πολλά ψευδεπίγραφα φάρμακα και κλείνουν εκατοντάδες παράνομους ιστοτόπους ετησίως. Το 2017 κατασχέθηκαν στα σύνορα της ΕΕ ψευδεπίγραφα φάρμακα αξίας σχεδόν 7 εκατ. ευρώ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-802_el.pdf

ΕΛΛΑΔΑ : Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2019

Greece’s economy grew at an estimated rate of 2.0% in 2018 and is expected to continue growing at over 2% in the coming years, although the economy’s recovery remains heavily contingent on the continuing implementation of reforms.

Provisional data show that Greece’s real GDP grew by 1% (q-o-q, in seasonally-and working-day adjusted terms) in 2018-Q3, corresponding to growth of 2.2% compared to the same quarter in the previous year and providing a 2.1% growth rate for the first three quarters of 2018.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_07_02_19_el_en.pdf

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2019: η ανάπτυξη μετριάζεται εν μέσω παγκόσμιων αβεβαιοτήτων

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομη συνεχή χρονιά το 2019, με πρόβλεψη για επέκταση σε όλα τα κράτη μέλη. Ο ρυθμός ανάπτυξης συνολικά προβλέπεται να είναι συγκρατημένος σε σύγκριση με τα υψηλά ποσοστά των τελευταίων ετών και οι προοπτικές χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Όλες οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσουν να σημειώνουν ανάπτυξη το 2019· αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερη ευημερία. Ωστόσο, οι προβλέψεις μας αναθεωρούνται προς τα κάτω, ιδίως για τις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ. Η εν λόγω αναθεώρηση αντικατοπτρίζει εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι εμπορικές εντάσεις και η επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγορές, ιδίως στην Κίνα. Οι ανησυχίες σχετικά με το δίπολο «τραπεζών-κρατών» και τη βιωσιμότητα του χρέους κάνουν πάλι την εμφάνισή τους σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ. Η πιθανότητα ενός μη ομαλού Brexit δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα. Η επίγνωση για αυτούς τους αυξανόμενους κινδύνους αποτελεί το ένα μέρος του έργου μας. Το άλλο είναι η επιλογή του σωστού μείγματος πολιτικών, όπως είναι η διευκόλυνση των επενδύσεων, ο διπλασιασμός των προσπαθειών για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η εφαρμογή συνετών δημοσιονομικών πολιτικών.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_el.pdf

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας: η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία με σκοπό τη δημιουργία πιο διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας, ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης. Η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Χάρη στην πρωτοβουλία μας να εξασφαλίσουμε διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, θα προσφέρουμε προστασία σε περισσότερους εργαζομένους ανά την Ευρώπη —και ιδίως τον ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που δραστηριοποιούνται σε νέες μορφές απασχόλησης, όπως οι “ευέλικτες θέσεις εργασίας” (“flexijobs”) και οι συμβάσεις κατά παραγγελία, καθώς και τους οικιακούς βοηθούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-873_el.pdf