slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ: η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης

Η δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019, στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμπίπτει με τη δεύτερη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση. Η έκθεση για το 2019 δείχνει ότι έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την επίτευξη σημαντικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά τονίζει παράλληλα την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς και να γίνει το επάγγελμά τους ελκυστικότερο.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5729_el.pdf

Η Νάντη είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2019

Η πόλη της Νάντης στη βορειοδυτική Γαλλία είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή στις Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας. Ο τίτλος απονεμήθηκε στη Νάντη σε αναγνώριση της εξαιρετικής ικανότητάς της να αξιοποιεί την καινοτομία για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της και για το ανοικτό και συνεργατικό μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο ύψους 1 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Οι άλλες πέντε επιλαχούσες πόλεις —Αμβέρσα (Βέλγιο), Μπρίστολ (Ηνωμένο Βασίλειο), Έσπο (Φινλανδία), Γλασκόβη (ΗΒ) και Ρότερνταμ (Κάτω Χώρες)— έλαβαν ποσό ύψους 100.000 ευρώ η καθεμία για την προώθηση και την κλιμάκωση της πρακτικής τους σε θέματα καινοτομίας.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5789_en.pdf

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO): Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τον διορισμό της κυρίας Κέβεσι (Kövesi) ως της πρώτης Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να διορίσουν την κυρία Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεσι ως την πρώτη Ευρωπαία γενική εισαγγελέα.

Εξ ονόματος της Επιτροπής, ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κύριος Γκίντερ Έτινγκερ, και η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κυρία Βιέρα Γιούροβα, έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο κύριος Έτινγκερ δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται σύμφωνα με τους κανόνες και αποφέρει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αυτό σημαίνει επίσης αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου και θα συνεχίσει το έργο της ως ανεξάρτητης υπηρεσίας ερευνών, ανοίγοντας τον δρόμο για ανακτήσεις πόρων και άλλα μέτρα προστασίας. Ο Ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας θα διασφαλίσει ότι οι σχετικές ενέργειες θα προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα σε ενωσιακό επίπεδο, ούτως ώστε οι παραβάτες να παραπέμπονται όντως στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης. Εύχομαι στη νεοεπιλεγείσα γενική εισαγγελέα κάθε επιτυχία στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η OLAF θα την υποστηρίξουν σθεναρά στα μελλοντικά της καθήκοντα.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5769_el.pdf

Εβδομάδα εκδηλώσεων ανοικτών στους πολίτες με επίκεντρο τη μελλοντική έρευνα και την επιστημονική αριστεία στην ΕΕ

Από 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, οι πρώτες Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και ΚαινοτομίαςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού ξεκινούν σ

Αναμένεται να προσελκύσουν 4 000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων Επιτρόπους, εκπροσώπους κυβερνήσεων, ερευνητές, πανεπιστημιακούς και επιχειρήσεις, οι οποίοι θα αποτιμήσουν τα επιτεύγματα της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας και της ευρωπαϊκής επιστημονικής αριστείαςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού, και θα συζητήσουν για τις μελλοντικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει διάσκεψη πολιτικήςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού, έκθεση με τίτλο «Science is Wonderful!Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού» και τελετές απονομής βραβείων, όπως του βραβείου «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας (iCapital)»Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού, του βραβείου κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας»Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού, καθώς και του βραβείου «Innovation RadarΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού» (ραντάρ καινοτομίας).

Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με τη 14η έκδοση της δημοφιλούς Ευρωπαϊκής Νύχτας των ΕρευνητώνΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού στις 27 Σεπτεμβρίου, με εκδηλώσεις σε περισσότερες από 370 πόλεις σε 29 χώρες στην ΕΕ αλλά και σε γειτονικές χώρες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ανακαλύψουν την επιστήμη με ελκυστικό τρόπο.

Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε: «Η έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της οικονομικής, οικολογικής και κοινωνικής μετάβασης που αντιμετωπίζουμε. Κατά συνέπεια, οι πρώτες Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας αποτελούν ευκαιρία να συναντηθούμε για να συζητήσουμε τρόπους αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων, τόνωσης της καινοτομίας και ενεργοποίησης των επενδύσεων, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το "Ορίζων Ευρώπη", το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία.»

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Η επιστήμη επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Ερευνητών και η "Science is Wonderful!" προσφέρουν διασκεδαστικούς τρόπους συμμετοχής στην έρευνα και στην καινοτομία και μπορούν να εμπνεύσουν περισσότερους νέους να σπουδάσουν φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, και να ακολουθήσουν ενδεχομένως ανάλογη σταδιοδρομία.»

Εκτός από τους Επιτρόπους Νάβρατσιτς και Μοέδας, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάρος Σέφτσοβιτς και οι Επίτροποι κ. Καρμένου Βέλα, κ. Φιλ Χόγκαν, και κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνεται η 3η έκδοση των Δράσεων Falling Walls Lab-Marie Skłodowska-CurieΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού, ένας επιστημονικός διαγωνισμός που προορίζεται για τους υποτρόφους των Δράσεων Μαρία Σκλοντόφσκα-ΚιουρΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούί (25 Σεπτεμβρίου).

Η Επιτροπή στηρίζει όλες αυτές τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί (περισσότερες πληροφορίες στο παρόν ενημερωτικό δελτίο και στην πρόσφατη δημοσίευσηΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού.

Τέλος, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπος κ. Μοέδας θα συζητήσει τη σημασία της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας για την οικονομία και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις Βρυξέλλες.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5790_en.pdf