Νέα - Δελτία Τύπου

Πώς θα ωφεληθούν οι καταναλωτές από αυτή την πρόταση; Πώς θα προστατεύσει η πρωτοβουλία τους καταναλωτές από την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας;

Το 94 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική γι' αυτούς προσωπικά, και το 68 % συμφωνούν ότι οι καταναλωτικές τους συνήθειες επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον στην Ευρώπη και παγκοσμίως (Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 501). Για να συμβεί αυτό, χρειάζονται αξιόπιστες και επαληθεύσιμες πληροφορίες.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά διατυπώνουν οικειοθελείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς χωρίς καθόλου ή ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία και τεκμηρίωση που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας», όπου τα προϊόντα ή οι διαδικασίες παρουσιάζονται ως πιο φιλικά προς το περιβάλλον από ό,τι πραγματικά είναι. Αυτό είναι τόσο παραπλανητικό για τους πελάτες όσο και άδικο για τις εταιρείες που εργάζονται πραγματικά για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_1693/QANDA_23_1693_EL.pdf 

Η Επιτροπή προτείνει κοινά κριτήρια κατά της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας και των παραπλανητικών περιβαλλοντικών ισχυρισμών. Σύμφωνα με τη σημερινή πρόταση, οι καταναλωτές θα έχουν μεγαλύτερη σαφήνεια, ισχυρότερη βεβαιότητα ότι όταν κάτι πωλείται ως οικολογικό, είναι πράγματι οικολογικό, καθώς και καλύτερη ποιότητα ενημέρωσης, ώστε να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον. Θα ωφεληθούν επίσης οι επιχειρήσεις, δεδομένου ότι εκείνες που καταβάλλουν πραγματικές προσπάθειες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των προϊόντων τους θα αναγνωρίζονται ευκολότερα και θα ανταμείβονται από τους καταναλωτές, θα μπορούν δε να επιτυγχάνουν αύξηση των πωλήσεών τους, αντί να αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό, η πρόταση θα συμβάλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά την πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1692/IP_23_1692_EL.pdf

Στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το νερό στη Νέα Υόρκη από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου, η ΕΕ θα επιβεβαιώσει την ισχυρή δέσμευσή της για την παγκόσμια ασφάλεια νερού, ανακοινώνοντας 33 δεσμεύσεις για δράση ήδη από σήμερα.

Στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το νερό στη Νέα Υόρκη από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου, η ΕΕ θα επιβεβαιώσει την ισχυρή δέσμευσή της για την παγκόσμια ασφάλεια νερού, ανακοινώνοντας 33 δεσμεύσεις για δράση ήδη από σήμερα. Στις δεσμεύσεις αυτές θα βασιστεί το όραμα της ΕΕ για έναν κόσμο ανθεκτικό στην αυξανόμενη υποβάθμιση των υδάτινων πόρων έως το 2050, όπου θα υπάρχει ασφάλεια νερού για όλους.

Ο πλανήτης αντιμετωπίζει επί του παρόντος κρίση λειψυδρίας, την οποία έχουν προκαλέσει η υπερβολική ζήτηση, η κακοδιαχείριση και οι επιπτώσεις που έχει η τριπλή κρίση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Το 40 % του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που πλήττονται από υποβάθμιση των υδάτινων πόρων. Η ανθεκτικότητα των υδάτων είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας, των τροφίμων και της ενέργειας.

Η διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό του 2023 είναι η πρώτη του είδους της τα τελευταία 50 χρόνια, και στόχος της είναι η παγκόσμια κινητοποίηση ώστε να αναληφθεί δράση με σκοπό την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των υδάτων. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ, με επικεφαλής την αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ντουμπράβκα Σούιτσα, θα παρουσιάσει τις εθελοντικές δεσμεύσεις της ΕΕ για το θεματολόγιο δράσης για το νερό — μια πλατφόρμα σκοπός της οποίας είναι η επιτάχυνση της παγκόσμιας προόδου όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με το νερό.

Περισσότερα: Διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό: Η ΕΕ...

Οι εμπορικές ενώσεις του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι εκπρόσωποι των εταιρειών εγκατάστασης καθαρών τεχνολογιών, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιούργησαν μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για το βιομηχανικό οικοσύστημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σκοπός της σύμπραξης είναι να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή και τη διαχείριση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030 και η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η σύμπραξη θα επιτύχει αυτόν τον στόχο δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ευρώπη, προτείνοντας συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων με τη συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και των πλατφορμών κατάρτισης, και προσελκύοντας περισσότερες γυναίκες

Περισσότερα: Σύμφωνο για τις δεξιότητες: Ξεκίνημα...