Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 20 νικητές των «βραβείων Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» και των βραβείων για τα «ανερχόμενα αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους». Με τα βραβεία επιβραβεύονται ορθές πρακτικές, παραδείγματα και έννοιες που αποτυπώνουν τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους: βιωσιμότητα, αισθητική και συμπερίληψη. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μόλις μία ημέρα μετά την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στην οποία περιγράφεται η έννοια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους και η οποία περιλαμβάνει ορισμένες δράσεις πολιτικής και δυνατότητες χρηματοδότησης.

20 νικητές σε 10 κατηγορίες

Από ένα σύνολο 60 προεπιλεγμένων έργων, τα «βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» απονεμήθηκαν σε 10 διαφορετικές κατηγορίες. Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα λάβουν 30 000 ευρώ. Για τα «ανερχόμενα αστέρια του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» απονεμήθηκαν 10 βραβεία, ύψους 15 000 ευρώ το καθένα, για την υποστήριξη εννοιών και ιδεών που αναπτύχθηκαν από νέα ταλέντα ηλικίας έως 30 ετών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4669/IP_21_4669_EL.pdf

Στις 19 Απριλίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 19 Απριλίου 2021[1]. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν, στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τον Ινδοειρηνικό.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4709/QANDA_21_4709_EL.pdf

Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό. Η κοινή ανακοίνωση περιέχει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με την περιοχή, όπως είχε ζητήσει το Συμβούλιο στις 19 Απριλίου 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4704/IP_21_4704_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την ταχεία αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Η HERA, μέσω της συλλογής πληροφοριών και της ανάπτυξης των αναγκαίων ικανοτήτων αντιμετώπισης, θα επιτρέπει την πρόβλεψη απειλών και δυνητικών υγειονομικών κρίσεων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η HERA θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη, την παραγωγή και την κατανομή φαρμάκων, εμβολίων και άλλων ιατρικών αντιμέτρων —όπως γάντια και μάσκες— που συχνά έλειπαν κατά την πρώτη φάση της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Η HERA αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που εξήγγειλε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 και θα καλύψει ένα κενό ως προς την ετοιμότητα και την αντίδραση της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4672/IP_21_4672_EL.pdf