Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή δημοσίευσε προκαταρκτική προκήρυξη, με την οποία παρέχει στους παρασκευαστές εμβολίων και θεραπευτικών μέσων προκαταρκτική ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για το «EU FAB» που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2022. Στόχος του «EU FAB» είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεχώς διαθέσιμων ικανοτήτων παραγωγής εμβολίων και φαρμάκων, οι οποίες θα μπορούν να ενεργοποιούνται σε μελλοντικές κρίσεις.

Περισσότερα: ΗΕRA: Πρώτο βήμα προς τη δημιουργία...

Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με την οποία καθίστανται διαθέσιμα 7 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκά έργα μεταφορικών υποδομών. Τα περισσότερα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης θα συμβάλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του συνολικού δικτύου μεταφορών, βοηθώντας την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % έως το 2050. 

Περισσότερα: 7 δισ. ευρώ για βασικά έργα υποδομών,...

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας. Αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, σύμφωνα με την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) του 2030.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4743/IP_21_4743_EL.pdf

Η πρώτη από τις τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών ξεκινά τις εργασίες της με μια συνεδρίαση στο Στρασβούργο, από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και θα φέρουν σε επαφή 800 πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις γωνιές της ΕΕ. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022, τέσσερις ομάδες, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από 200 πολίτες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη δημογραφική και κοινωνική πολυμορφία της ΕΕ, θα εξετάσουν και θα διατυπώσουν συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση που επιθυμούν για την Ευρώπη. Τουλάχιστον το ένα τρίτο των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα θα είναι κάτω των 25 ετών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4745/IP_21_4745_EL.pdf