Νέα - Δελτία Τύπου

H Επιτροπή συνεχίζει να αντιδρά στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση, προτείνοντας έναν μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς για την προστασία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της ΕΕ από επεισόδια υπερβολικά υψηλών τιμών αερίου στην ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός συμπληρώνει τα μέτρα για τη μείωση της ζήτησης αερίου και την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο νέος μηχανισμός αποσκοπεί στη μείωση της αστάθειας στις ευρωπαϊκές αγορές αερίου, κατοχυρώνοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη χρήση του ενεργειακού εφοδιασμού ως όπλου, οι τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άνευ προηγουμένου κορύφωση σε ολόκληρη την ΕΕ, φτάνοντας σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα κατά το δεύτερο μισό του Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Η ακραία εκτίναξη των τιμών κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο εβδομάδων τον Αύγουστο ήταν εξαιρετικά επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία, με δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση του συνολικού πληθωρισμού. Η Επιτροπή προτείνει να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων επεισοδίων με ένα προσωρινό και καλά στοχευμένο μέσο αυτόματης παρέμβασης στις αγορές αερίου σε περίπτωση ακραίων αυξήσεων των τιμών του αερίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7065/IP_22_7065_EL.pdf

Ενόψει της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25 Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κεντρική Μεσόγειο. Η Επιτροπή, τονίζοντας ότι διαρθρωτικές λύσεις θα βρεθούν μόνο μέσω συμφωνίας για το πλήρες σύνολο των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, προτείνει μια σειρά επιχειρησιακών μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και συνεχιζόμενες προκλήσεις κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού της Κεντρικής Μεσογείου.

Το σχέδιο δράσης προτείνει μια σειρά από 20 μέτρα που διαρθρώνονται γύρω από τρεις πυλώνες και τα οποία θα προωθηθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να περιορίσουν την παράτυπη και μη ασφαλή μετανάστευση, να παράσχουν λύσεις στις αναδυόμενες προκλήσεις στον τομέα της έρευνας και διάσωσης και να ενισχύσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε ισορροπία με την ευθύνη που φέρουν. Το πλήρες σχέδιο δράσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7068/IP_22_7068_EL.pdf

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση της πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη και τη σχετική ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και συνεργασίας του δημόσιου τομέα σε όλη την ΕΕ. Η πράξη θα στηρίξει τη δημιουργία ενός δικτύου κυρίαρχων και διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα της Ευρώπης. Θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρέχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων της Ευρώπης για το 2030 και τη στήριξη αξιόπιστων ροών δεδομένων. Θα συμβάλει επίσης στην εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση από 5,5 έως 6,3 εκατ. ευρώ για τους πολίτες και από 5,7 έως 19,2 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που έχουν επαφές με τις δημόσιες διοικήσεις.

Περισσότερα: Η Επιτροπή προτείνει μια νέα «πράξη...

Η Επιτροπή ενέκρινε τα στρατηγικά σχέδια Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Λιθουανίας, ύψους 30,5 δισ. ευρώ, 13,4 δισ. ευρώ και 3,9 δισ. ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή συνολικού ύψους 47,8 δισ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ. Από τα κονδύλια για τις τρεις αυτές χώρες, πάνω από 14 δισ. ευρώ θα διατεθούν για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα και 1,6 δισ. ευρώ για τους νέους γεωργούς.

Το σχέδιο της Ελλάδας θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχής βοήθειας στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης και πρόσθετης αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Το ελληνικό σχέδιο αποσκοπεί επίσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Περισσότερα: Κοινή Γεωργική Πολιτική: Εγκρίθηκε το...