eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Γιατί υποβάλλετε προτάσεις για την αντιμετώπιση νέων παραλλαγών του ιού σήμερα;

Ορισμένες παραλλαγές του κορονοϊού προκαλούν ήδη μεγάλη ανησυχία, καθώς είναι περισσότερο μεταδοτικές και εξαπλώνονται γρήγορα σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η παραλλαγή B.1.1.7 που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία φαίνεται ότι πρόκειται να επικρατήσει έναντι των προηγούμενων στελεχών του ιού στην ΕΕ. Στο μέλλον ενδέχεται να εμφανιστούν κι άλλα στελέχη και μεταλλάξεις. Η σημερινή ανακοίνωση προβλέπει τις εξελίξεις αυτές και προτείνει μια σειρά δράσεων για τη μείωση του κινδύνου από μελλοντικές παραλλαγές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_642/QANDA_21_642_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εξάμηνη παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου «two-pack»).

Η παράταση αυτή αποτελεί σύνηθες και αναμενόμενο διαδικαστικό στάδιο, για το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Ελλάδας και το οποίο χρησιμεύει στην εξασφάλιση συνεχιζόμενης στήριξης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελλάδα έναντι του Eurogroup τον Ιούνιο του 2018, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σταθερότητας. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας.

Οι εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας δημοσιεύονται τακτικά και είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_662/MEX_21_662_EN.pdf

Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί εντός του τρέχοντος μηνός. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en

Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στο πολυμερές σύστημα βάσει κανόνων. Η κοινή ανακοίνωση παρουσιάζει τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες της ΕΕ για το πολυμερές σύστημα. Η σημερινή πρόταση προτείνει την αξιοποίηση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, όπως η εκτεταμένη πολιτική, διπλωματική και οικονομική της στήριξη, για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και την προώθηση πολυμερών λύσεων για παγκόσμιες προκλήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_622/IP_21_622_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna, η οποία προβλέπει την αγορά άλλων 300 εκατ. δόσεων (150 εκατ. το 2021 και δικαίωμα αγοράς επιπλέον 150 εκατ. το 2022) για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η νέα σύμβαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα δωρεάς του εμβολίου σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ή διοχέτευσής του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η σύμβαση με τη Moderna επεκτείνει το ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που θα παραχθούν στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει τις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τις BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac και Moderna. Το διαφοροποιημένο αυτό χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα εξασφαλίσει στην Ευρώπη 2,6 δισ. δόσεις, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Η Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από τις εταιρείες BioNTech και Pfizer στις 21 Δεκεμβρίου 2020, από τη Moderna στις 6 Ιανουαρίου 2021 και από την AstraZeneca στις 29 Ιανουαρίου 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_655/IP_21_655_EL.pdf