slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή αυξάνει τις φιλοδοξίες για το κλίμα και προτείνει μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας για την επόμενη δεκαετία θα θέσει την ΕΕ σε ισορροπημένη πορεία για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ο νέος στόχος βασίζεται σε διεξοδική εκτίμηση των σχετικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εν λόγω εκτίμηση καταδεικνύει ότι αυτή η πορεία δράσης είναι ρεαλιστική και εφικτή. Αυτή η αυξημένη φιλοδοξία υπογραμμίζει επίσης τη συνεχιζόμενη παγκόσμια ηγετική θέση της ΕΕ, ενόψει της επόμενης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP26).

Η Επιτροπή :

  • υπέβαλε πρόταση τροποποίησης του προταθέντος ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα , προκειμένου να συμπεριληφθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 ως εφαλτήριο για τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050·
  • κάλεσε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επιβεβαιώσουν αυτόν τον στόχο του 55 % ως τη νέα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και να την υποβάλουν στην UNFCCC έως το τέλος του τρέχοντος έτους·
  • καθόρισε τις νομοθετικές προτάσεις που θα υποβληθούν έως τον Ιούνιο του 2021 για την υλοποίηση του νέου στόχου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εξής: αναθεώρηση και επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ· προσαρμογή του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών και του πλαισίου για τις εκπομπές από τις χρήσεις γης· ενίσχυση των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· και ενίσχυση των προτύπων CO2 για τα οδικά οχήματα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1599/IP_20_1599_EL.pdf

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την τόνωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Η χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία θα ανοίξει αύριο για εγγραφές, θα δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση λόγω του κορονοϊού μετατρέποντας τις πράσινες προκλήσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1669/IP_20_1669_EL.pdf

Ομιλία της προέδρου, κ. φον ντερ Λάιεν, για την κατάσταση της Ένωσης: περιγράφοντας την πορεία εξόδου από την κρίση του κορονοϊού με κατεύθυνση το μέλλον

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει μια βιώσιμη και μετασχηματιστική ανάκαμψη, που θα δώσει στην Ευρώπη μια παγκόσμια πλατφόρμα για να ηγηθεί σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η αντιμετώπιση του κορονοϊού — και η προστασία της υγείας των Ευρωπαίων στο μέλλον

Η πρόεδρος τόνισε ότι είναι ανάγκη να αντληθούν διδάγματα, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, να θωρακίσει το πρόγραμμα EU4Health (Η ΕΕ για την υγεία) έναντι μελλοντικών προκλήσεων και να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότησή του, καθώς και να ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Δεσμεύτηκε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή BARDA, δηλ. έναν οργανισμό προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιοϊατρικής, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει διασυνοριακές απειλές. Η πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο της επικείμενης Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1657/IP_20_1657_EL.pdf

Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό"

Το πρωτότυπο κείμενο της ομιλίας είναι διαθέσιμο εδώ.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ: ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ένας από τους πλέον θαρραλέους στοχαστές της εποχής μας, ο Αντρέι Ζαχάροφ, που χαίρει της αμέριστης εκτίμησής σας, πάντοτε τόνιζε την ακράδαντη πίστη του στην κρυφή δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος.

Τους τελευταίους έξι μήνες είδαμε πώς οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι αποκάλυψαν όντως την απίστευτη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος.

Την κατέδειξαν οι εργαζόμενοι σε ιδρύματα περίθαλψης που φροντίζουν ακάματα ηλικιωμένους και ασθενείς.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές που φρόντισαν όσους άφησαν την τελευταία τους πνοή λες και ήταν δικοί τους άνθρωποι.

Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής που μόχθησαν μερόνυχτα ολόκληρα, εβδομάδες ατελείωτες, που μπήκαν οι ίδιοι σε κίνδυνο για να μην κινδυνεύσουμε εμείς.

Μας εμπνέουν η ενσυναίσθηση, η γενναιότητα και το αίσθημα του καθήκοντος που τους διακρίνει. Απαραίτητος λοιπόν όρος για να ξεκινήσω τη σημερινή μου ομιλία είναι ο φόρος τιμής που τους αρμόζει.

Τα παραδείγματά τους απηχούν επίσης την κατάσταση του κόσμου μας και την κατάσταση της Ένωσής μας.

Δείχνουν τη δύναμη της ανθρωπιάς και το βάρος του πένθους που θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να σηκώνουμε στις κοινωνίες μας.

Αποτυπώνουν παράλληλα πόσο εύθραυστος είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1655/SPEECH_20_1655_EL.pdf