eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία , η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, μετά τους συρμούς του Μετρό της Αθήνας, ταξιδεύει με τα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης και παρουσιάζει το #EUGreenDeal.

Από τη Δευτέρα 15/02/2021, οι αστικές συγκοινωνίες «ντύθηκαν» στα χρώματα της φύσης και «ζωντανεύουν» τους δρόμους των δύο πόλεων, στο Ηράκλειο της Κρήτης σε συνεργασία με το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ Ηρακλείου και στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορφώσει το σχέδιο της για την οικονομική ανάπτυξη με στόχο μια πιο ανθεκτική οικονομία, μια πιο δίκαιη κοινωνία και έναν πιο «πράσινο» πλανήτη. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται οι φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές σε πράσινες και ψηφιακές ευρωπαϊκές πόλεις. Άλλωστε η μετά-COVID εποχή αποτελεί πρόκληση τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και για τις πόλεις μας. Υιοθετώντας νέες πράσινες συνήθειες, κάνουμε τις πόλεις μας ασφαλέστερες, καθαρότερες και προσβάσιμες σε όλους. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο οδικός χάρτης για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζουμε τη μετατροπή των κλιματικών  και περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και επιτυγχάνουνε μια μετάβαση δίκαιη για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
 

Γιατί καταρτίζει η Επιτροπή νέα εμπορική στρατηγική;

Η ΕΕ χρειάζεται μια νέα εμπορική στρατηγική για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων: της οικονομικής ανάκαμψης, της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, των αυξανόμενων διεθνών εντάσεων, της μεγαλύτερης προσφυγής σε μονομερείς ενέργειες και των συνέπειών της για τους πολυμερείς οργανισμούς.

Ως εκ τούτου, η νέα στρατηγική θα ενσωματώσει περαιτέρω την εμπορική πολιτική της ΕΕ στις οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, θα προσδιορίσει τον ρόλο της εμπορικής πολιτικής στην οικονομική ανάκαμψη μετά την COVID και θα στηρίξει την επιδίωξη των γεωπολιτικών φιλοδοξιών της ΕΕ. Συνεπώς, η στρατηγική θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο η εμπορική πολιτική στηρίζει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στην επίτευξη νέας συναίνεσης για την εμπορική πολιτική με βάση την εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και τον δυναμισμό. Ενισχύει τη θέση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο ως υπέρμαχου του ανοικτού και βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου, το οποίο είναι δίκαιο και βιώσιμο.

Ποιοι είναι οι μεσοπρόθεσμοι βασικοί στόχοι της εμπορικής πολιτικής;

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_645/QANDA_21_645_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την εμπορική στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια. Η στρατηγική, η οποία αποτυπώνει την έννοια της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, βασίζεται στην εξωστρέφεια της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη μέσω της στήριξης του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και σε επανεστίαση στην ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης και στη μεταρρύθμιση των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι δίκαιοι και βιώσιμοι. Όπου είναι αναγκαίο, η ΕΕ θα υιοθετήσει πιο σθεναρή στάση για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των αξιών της, μεταξύ άλλων μέσω νέων εργαλείων.

Αντιμετωπίζοντας μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των πολιτών της, η Επιτροπή θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της νέας εμπορικής στρατηγικής της, στηρίζοντας τον θεμελιώδη μετασχηματισμό της οικονομίας της σε μια κλιματικά ουδέτερη. Η στρατηγική περιλαμβάνει μια σειρά πρωταρχικών δράσεων που επικεντρώνονται στην επίτευξη ισχυρότερων παγκόσμιων εμπορικών κανόνων και στη συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_644/IP_21_644_EL.pdf

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 100 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_21_441/INF_21_441_EL.pdf