slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει απαράδεκτο το αίτημα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος της ΕΕ σχετικά με την παραμονή ή την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην καταχωριστεί μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Πανενωσιακό δημοψήφισμα σχετικά με το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να παραμείνει ή να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο!».

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν πληρούνταν οι όροι για την καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής, δεδομένου ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία ορίζει ότι: «Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την πολιτική γνώμη τους, σχετικά με το κατά πόσον επιθυμούν να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» Οι διοργανωτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «υποστηρίξει αυτήν την έρευνα της κοινής γνώμης που δίνει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, και στα 28 κράτη μέλη, τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους για το αν επιθυμούν να συμβεί το Brexit ή όχι.» Το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιτρέπει ρητά σε κάθε κράτος μέλος να αποχωρήσει από την Ένωση σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σέβεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6581_el.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση και ζητά ταχύτερη πρόοδο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ενόψει των συνεδριάσεων των ηγετών της ΕΕ

Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και την επιτευχθείσα πρόοδο προς ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ΕΕ.

Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και η μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, όπως τονίστηκε από την Επιτροπή σε δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και της συνόδου κορυφής για το ευρώ, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Παράλληλα, οι προσπάθειες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση πρέπει να συνεχιστούν, και είναι πλέον καιρός να συμφωνήσουν οι συννομοθέτες σε όλα τα βασικά εκκρεμή ζητήματα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6548_el.pdf

Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050*

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 – Καθαρός πλανήτης για όλους.

Η στρατηγική δείχνει πώς η Ευρώπη μπορεί να δείξει τον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα, επενδύοντας σε ρεαλιστικές τεχνολογικές λύσεις, στην ισχυροποίηση των πολιτών και ευθυγραμμίζοντας τη δράση της σε βασικούς τομείς, όπως η βιομηχανική πολιτική, η χρηματοδότηση ή η έρευνα —ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη μετάβαση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_el.pdf

Μελέτη: To εμπόριο στηρίζει πάνω από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ

Σε δύο νέες μελέτες που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται η αυξανόμενη σημασία των ενωσιακών εξαγωγών για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη και αλλού.

Οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι πιο σημαντικές παρά ποτέ, καθώς στηρίζουν 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, κατά δύο τρίτα περισσότερες απ' ό,τι το 2000. 14 εκατομμύρια από τις θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από γυναίκες. Επιπλέον, οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο δημιουργούν 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ.

Από την έναρξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής το 2014, ο αριθμός θέσεων εργασίας που στηρίζονται από τις εξαγωγές έχει αυξηθεί κατά 3,5 εκατομμύρια. Οι θέσεις αυτές αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 12 % περισσότερο απ' ό,τι οι θέσεις στην υπόλοιπη οικονομία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_el.pdf