slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Σμιτ συζήτησαν με τα κράτη μέλη σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου COVID-19

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Σμιτ συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών όπου συζήτησαν τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην απασχόληση και στα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των αυξανόμενων προκλήσεων.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Σμιτ παρουσίασαν στους υπουργούς με περισσότερες λεπτομέρειες την επενδυτική πρωτοβουλία αντιμετώπισης του κοροναϊού μέσω της οποίας παρέχονται 37 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα συστήματα υγείας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στους ευάλωτους τομείς των οικονομιών μας. Άκουσαν τους υπουργούς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προσπάθειές που καταβάλλουν για την προστασία των εργαζομένων σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Χαιρέτισαν τις προσπάθειες των κρατών μελών και παρακίνησαν όλες τις εθνικές αρχές και επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα άτομα που πλήττονται περισσότερο. Ενθάρρυναν τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς εταίρους —τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις επαγγελματικές ενώσεις— που θα αποτελέσουν βασικούς συμμάχους για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του ιού.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_20_498_EN.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει τα μέτρα των υπηρεσιών συνεχούς ροής για μείωση της πίεσης που δέχεται το διαδίκτυο και συστήνει μηχανισμό αναφοράς μαζί με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές

Κατόπιν συνομιλιών με το Netflix και το YouTube, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση των δύο παρόχων συνεχούς ροής να λάβουν μέτρα για τη μείωση της πίεσης που δέχεται η διαδικτυακή υποδομή από την αυξημένη ζήτηση για συνδεσιμότητα λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας του κοροναϊού.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο Reed Hastings, το Netflix ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον ρυθμό μετάδοσης όλων των ροών στην Ευρώπη για 30 ημέρες, μειώνοντας έτσι κατά 25 % την κίνηση του Netflix στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google Sundar Pichai και τη διευθύνουσα σύμβουλο του YouTube Susan Wojcicki, και το YouTube δεσμεύτηκε να θέσει προσωρινά ως προεπιλογή την κανονική ανάλυση για όλη την κίνηση στην ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και με άλλους παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_20_498_EN.pdf

Κοροναϊός: η Επιτροπή προτείνει την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Η Επιτροπή προτείνει την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ταχεία, αποφασιστική και συντονισμένη αντίδραση στην πανδημία του κοροναϊού. Μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα μπορούν να λάβουν μέτρα για την κατάλληλη αντιμετώπιση της κρίσης, παρεκκλίνοντας παράλληλα από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα ίσχυαν κανονικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Η πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση της δέσμευσης της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα οικονομικής πολιτικής που διαθέτει για να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προστασία των πολιτών τους και στον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_499/IP_20_499_EL.pdf

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία λόγω της έξαρσης της νόσου της COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19. Μαζί με πολλά άλλα μέτρα στήριξης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών και να διατηρήσουν τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της COVID-19 και μετά από αυτήν.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_496/IP_20_496_EL.pdf