eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη. Η στρατηγική προωθεί την οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη ως αναπόσπαστο μέρος ενός κοινού συστήματος της ΕΕ για τις επιστροφές, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Καθορίζει πρακτικά μέτρα για την ενίσχυση του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου για τις οικειοθελείς επιστροφές από την Ευρώπη και από τις χώρες διέλευσης, τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επιστροφής και επανένταξης, τη δημιουργία καλύτερων δεσμών με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες-εταίρους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1931/IP_21_1931_EL.pdf

Η δήλωση της Προέδρου είναι διαθέσιμη σε βίντεο  στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά και σε γραπτό κείμενο στα αγγλικά, τα γαλλικά  και τα γερμανικά.

Ο εμβολιασμός επιταχύνεται σε όλη την Ευρώπη.

Τώρα επιβάλλεται να ανακάμψει γρήγορα και η οικονομία μας, η οποία επλήγη σφοδρά από την πανδημία.

Μόλις εισήλθαμε σε μια φάση κρίσιμη για την ανάκαμψή μας και για το μέλλον της Ένωσής μας.

Έχουμε 750 δισ. ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU, τα οποία πρέπει να επενδύσουμε γρήγορα.

Έτσι θα τονώσουμε τις οικονομίες μας, θα τροφοδοτήσουμε την μοναδική ενιαία αγορά μας και θα δώσουμε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να βγει δυνατότερη από την κρίση.

Αυτή τη στιγμή, οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ οριστικοποιούν τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Περισσότερα: Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν...

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασής της για νέα δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα. Μ' αυτόν τον τρόπο έχει σημειωθεί συμφωνία επί όλων των προτάσεων που αφορούν τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και εκκρεμεί η τελική έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η διευκόλυνση απευθύνεται ειδικά σε οντότητες του δημόσιου τομέα, δημιουργώντας όρους προτιμησιακής δανειοδότησης για έργα που δεν παράγουν επαρκή έσοδα ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμα. Αποτελείται από συνδυασμό επιχορηγήσεων (1,5 δισ. ευρώ) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και δανείων (10 δισ. ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η στήριξη μέσω επιχορηγήσεων θα προστίθεται στο δάνειο της ΕΤΕπ, θα μειώνει την οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων και θα αυξάνει την ελκυστικότητα των σχετικών επενδύσεων. Θα παρέχεται στους δικαιούχους συμβουλευτική υποστήριξη, μέσω του συμβουλευτικού κόμβου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του InvestEU.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1935/IP_21_1935_EL.pdf

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε άτομα από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Η Διάσκεψη είναι η πρώτη αυτού του είδους. Ως μείζων πανευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία, προσφέρει ένα νέο δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με ορισμένες βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

«Οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Συνεπώς, επιθυμία μου είναι όλοι οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν ενεργά στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ένωση του αύριο.»  Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περισσότερα: Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης