Νέα - Δελτία Τύπου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ημέρα “Whatever it Takes” (Οτιδήποτε χρειαστεί)».

Με αναφορά στη δήλωση του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι στις 26 Ιουλίου 2012, η πρωτοβουλία ζητεί τη θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής Ημέρας «Whatever it Takes» (Οτιδήποτε χρειαστεί) ως «συμβολική πράξη πανευρωπαϊσμού». Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν ως στόχο να σηματοδοτήσουν ένα κεφάλαιο για τη λειτουργική ανθεκτικότητα και τις βασικές ικανότητες της ΕΕ, χάρη στις οποίες τα θεσμικά όργανα, τα έθνη και οι κοινωνίες κατευθύνονται προς την πρόοδο σε καιρούς διαχείρισης πολλαπλών κρίσεων.

Δεδομένου ότι η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Επιτροπή κρίνει ότι είναι παραδεκτή από νομική άποψη. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία της πρότασης κατά το παρόν στάδιο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7031/IP_22_7031_EL.pdf

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τον κύκλο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2023. Η δέσμη μέτρων βασίζεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2022, οι οποίες έδειξαν ότι, μετά από ένα πρώτο εξάμηνο του έτους με ισχυρή ανάπτυξη, η οικονομία της ΕΕ έχει εισέλθει σε μια πολύ πιο δυσχερή φάση. Ενώ η ταχεία και καλά συντονισμένη δράση πολιτικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 αποδίδει καρπούς, οι επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία φέρνουν την ΕΕ αντιμέτωπη με πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις. Οι ιστορικά υψηλές τιμές της ενέργειας, τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, οι ελλείψεις εφοδιασμού, τα αυξημένα επίπεδα χρέους και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και διαβρώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7072/IP_22_7072_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τελευταία έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ρουμανία για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).

Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις εκκρεμείς συστάσεις και την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης του ΜΣΕ μετά την έκθεση του ΜΣΕ τον Ιούνιο του 2021. Η έκθεση επιδοκιμάζει τις σημαντικές προσπάθειες της Ρουμανίας για την εφαρμογή των συστάσεων αυτών μέσω νέας νομοθεσίας, πολιτικών και εργαλείων για την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7029/IP_22_7029_EL.pdf

Πώς θα συμβάλει το μέτρο αυτό στη μείωση των τιμών αερίου στην Ευρώπη;

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, οι τιμές αερίου παρουσιάζουν αυξημένη αστάθεια. Αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου του 2022, όταν οι τιμές έφτασαν σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα στο ευρύτερα χρησιμοποιούμενο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές, το ολλανδικό χρηματιστήριο αερίου Title Transfer Facility (TTF). Δεδομένου του ρόλου του TTF ως σημείου αναφοράς για συμβάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Επιτροπή προτείνει έναν μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς που θα περιορίσει τις υπερβολικές εκτινάξεις των τιμών στο συγκεκριμένο χρηματιστήριο. Η πρόταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερβολικής αύξησης των τιμών που προκαλείται από το γεγονός ότι ο δείκτης αναφοράς TTF για τις τιμές γίνεται λιγότερο αντιπροσωπευτικός της εξελισσόμενης αγοράς αερίου. Απώτερος στόχος είναι η προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών της ΕΕ από τις εκτινάξεις των τιμών που δεν αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της αγοράς και η παροχή μεγαλύτερης προβλεψιμότητας στους συντελεστές της αγοράς αερίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_7066/QANDA_22_7066_EL.pdf