slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά επείγουσα δημόσια διαβούλευση για τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κοροναϊού.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επείγουσα δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς όλες τις χώρες που αναφέρονται ως «χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους» στην ανακοίνωση του 2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις.

Διάφορα κράτη μέλη είχαν προηγουμένως επισημάνει ότι αναμένουν προσεχώς συνολική συρρίκνωση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης για τις εξαγωγές προς όλες τις χώρες, λόγω της επιδημίας του κοροναϊού. Οι εξαγωγικές πιστώσεις επιτρέπουν στους αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών και/ή υπηρεσιών να αναβάλλουν την πληρωμή. Η αναβολή της πληρωμής συνεπάγεται πιστωτικό κίνδυνο για τους πωλητές/εξαγωγείς, έναντι του οποίου ασφαλίζονται, συνήθως μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (πρόκειται για τη λεγόμενη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων).

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά...

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ: η ενισχυμένη εταιρική σχέση αποφέρει καρπούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης του 2017 με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, η οποία ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ, των αντίστοιχων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση δείχνει ότι αυτή η ενισχυμένη εταιρική σχέση αποδίδει καρπούς: με βάση τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, έχουν πλέον αρχίσει να υλοποιούνται περιφερειακές και εθνικές δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης σε τομείς όπως η γεωργία, η γαλάζια οικονομία, η βιοποικιλότητα και η κυκλική οικονομία, η ενέργεια, η έρευνα και η καινοτομία, η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η ψηφιακή προσβασιμότητα, οι μεταφορές και η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_497/IP_20_497_EL.pdf

Ευρωπαϊκά πρότυπα ιατρικών εφοδίων διατίθενται δωρεάν για να διευκολυνθεί η αύξηση της παραγωγής

Κατόπιν επείγοντος αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) σε συνεργασία με όλα τα μέλη τους, συμφώνησαν να καταστήσουν άμεσα διαθέσιμα ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ και τρίτων χωρών που επιθυμούν να παραγάγουν τα προϊόντα αυτά, να αρχίσουν γρήγορα την παραγωγή και να τα διαθέσουν ευκολότερα στην εσωτερική αγορά, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται υψηλό βαθμό ασφάλειας.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Ενθαρρύνω τους κατασκευαστές να αυξήσουν και να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους αξιοποιώντας θετικά παραδείγματα, όπως η παραγωγή μασκών και στολών από παραγωγούς υφασμάτων και υποδημάτων. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να στηρίξω τις προσπάθειές τους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, έπειτα από επαφές με την Επιτροπή, η CEN/CENELEC συμφώνησε να καταστήσει δωρεάν διαθέσιμα τα πρότυπα που χρειάζονται οι εταιρείες αυτές για να μπορέσουν να παράγουν μάσκες και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό.»

Διαθέσιμα καθίστανται 11 πρότυπα που ανέπτυξε η CEN και, ενδεχομένως, άλλα 3 πρότυπα που αναπτύχθηκαν από κοινού με τον ISO και αφορούν κοινές μάσκες διήθησης, ιατρικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

Για το πλήρες δελτίο τύπου με τον κατάλογο των διαθέσιμων προτύπων βλ. εδώ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_502/IP_20_502_EN.pdf

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τις άδειες εξαγωγής εξοπλισμού ατομικής προστασίας

Στις 19 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές (που συνοδεύονται από παράρτημα) σχετικά με την απαίτηση άδειας εξαγωγής που ισχύει από τις 15 Μαρτίου για τις εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λόγω της διαρκώς μεταβαλλόμενης κατάστασης της επιδημίας COVID-19, η Επιτροπή επανεξέτασε και διάφορες πτυχές αυτού του προσωρινού μέτρου έτσι ώστε να αποτυπώνει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των αλυσίδων αξίας παραγωγής και των δικτύων διανομής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πλέον εξαιρεί ορισμένες χώρες και εδάφη, ιδίως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών: τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία, καθώς και την Ανδόρα, τις Φερόες Νήσους, τον Άγιο Μαρίνο και το Βατικανό, και τις συνδεδεμένες χώρες και εδάφη που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τη Δανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αλλαγή αυτή θα αρχίσει να ισχύει από τις 21 Μαρτίου 2020.

Περισσότερα: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες...