slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία προκειμένου να καταστούν οι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή στην Ευρώπη και να υπάρξουν απτά οφέλη για όλους τους δημιουργικούς κλάδους, τον τύπο, τους ερευνητές, τους εκπαιδευτές, τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τους πολίτες.

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα θα προσαρμόσει τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σύγχρονο κόσμο, στον οποίο οι υπηρεσίες μουσικής συνεχούς ροής, οι πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων και οι πλατφόρμες περιεχομένου που αναφορτώνεται από τους χρήστες έχουν καταστεί οι κύριες πύλες εισόδου για την πρόσβαση σε δημιουργικό έργο και άρθρα του τύπου. Η συμφωνία πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_el.pdf

Ψηφιακή ενιαία αγορά: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θεσπίσουν νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη βελτίωση του δίκαιου χαρακτήρα των εμπορικών πρακτικών στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τους πρώτους κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι έμποροι που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτυακών αγορών, τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν πλατφόρμες κρατήσεων ή οι φορείς ανάπτυξης εφαρμογών είναι μερικοί από αυτούς που θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα. Ο νέος κανονισμός θα δημιουργήσει ένα πιο προβλέψιμο και διαφανές διαδικτυακό συναλλακτικό περιβάλλον και θα προσφέρει νέες δυνατότητες για την επίλυση διαφορών και τον χειρισμό καταγγελιών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την οικονομία των διαδικτυακών πλατφορμών — περίπου 7000 διαδικτυακές πλατφόρμες ή αγορές λειτουργούν στην ΕΕ, από παγκόσμιους κολοσσούς έως και πολύ μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις, που όμως συχνά έχουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των επιχειρηματικών χρηστών. Ορισμένες διατάξεις θα ισχύουν επίσης για τις μηχανές αναζήτησης, ιδίως όσες αφορούν τη διαφάνεια στη σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που θα ωφελήσει εκατομμύρια ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βασίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Στόχος μας είναι να τεθούν εκτός νόμου ορισμένες από τις πλέον αθέμιτες πρακτικές και να δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς για τη διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζονται τα μεγάλα πλεονεκτήματα των διαδικτυακών πλατφορμών τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1168_el.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πλαίσιο ελέγχου των επενδύσεων

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, η ΕΕ είναι ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Η ταχύτητα με την οποία μπορέσαμε να φθάσουμε σε συμφωνία αποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Θέλουμε η Ευρώπη να διατηρήσει το πιο ανοικτό καθεστώς επενδύσεων στον κόσμο, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε έλεγχο σχετικά με τις αγορές από ξένες εταιρείες που στοχεύουν στρατηγικούς πόρους της Ευρώπης. Χαιρετίζω την απόφαση του Κοινοβουλίου και αναμένω τώρα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν χωρίς χρονοτριβή.»

Η επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή. Οι ξένες επενδύσεις είναι ουσιώδους σημασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο για την ασφάλεια που ενέχουν ορισμένες επενδύσεις σε κρίσιμης σημασίας πόρους, τεχνολογίες και υποδομές. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα των ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, για πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν συλλογικά τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη τους.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1052_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ).

Βλ. επίσης σχετική δήλωση εδώ.

Από πού προέρχεται η πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;

Η οικοδόμηση μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και η ενίσχυση μιας δικαιότερης εσωτερικής αγοράς αποτελούν βασική προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις του Ιουλίου 2014. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη δρομολογηθεί για να βελτιωθούν οι ενωσιακοί κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ορθά στην πράξη, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα την κατάσταση της Ένωσης, πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και επιβολής.Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-852_el.pdf