Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 4,2 δισ. ευρώ, το Erasmus+ αυξάνει τη στήριξη που παρέχει για την ένταξη, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τη δημοκρατική συμμετοχή, καθώς και για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό εντός της ΕΕ και διεθνώς.

Δεδομένου ότι η κινητικότητα αποτελεί το εμβληματικό στοιχείο του Erasmus+, το επόμενο έτος το πρόγραμμα θα συνεχίσει να στηρίζει τη μετακίνηση μαθητών, σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ενήλικων εκπαιδευομένων, νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα μη τυπικής μάθησης, εκπαιδευτών και προσωπικού σε διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο μια ευρωπαϊκή εμπειρία εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από το 2023 το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια νέα δράση για τη στήριξη των προπονητών μέσω της συμμετοχής τους σε σχέδια κινητικότητας, επεκτείνοντας τις ευκαιρίες διευρωπαϊκής συνεργασίας και μάθησης απευθείας στις τοπικές οργανώσεις μαζικούς αθλητισμού και στο προσωπικό τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7075/IP_22_7075_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 7,75 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ορισμένων παραγωγών γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρή διαταραχή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6985/IP_22_6985_EL.pdf

Ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Επιτροπής θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της για την αντιμετώπιση των φυσικών και περιβαλλοντικών καταστροφών. Η Ελλάδα πλήττεται από όλο και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν αυξανόμενο αριθμό πυρκαγιών και πλημμυρών, όπως ήταν οι πρωτοφανείς πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021.

Το έργο, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα, θα βοηθήσει το ελληνικό Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για διάστημα 30 μηνών. Θα βοηθήσει το Υπουργείο να συντονίσει δράσεις ετοιμότητας, αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της πολιτικής προστασίας, την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία ενός ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού των διάφορων φορέων και των οργανισμών πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.

Περισσότερα: Μέσο τεχνικής υποστήριξης (TSI): Η...

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσημα τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Έως το 2026, το 40 % των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33 % του συνόλου των διοικητικών στελεχών θα πρέπει να καταλαμβάνεται από το υποεκπροσωπούμενο φύλο.

Με την ευκαιρία αυτή, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, η Αντιπρόεδρος κ. Γιούροβα και η Επίτροπος κ. Ντάλι προέβησαν στην ακόλουθη κοινή δήλωση:
«Τη στιγμή αυτή την περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια στιγμή που θα εορταστεί ως τομή για την ισότητα των φύλων.
Δέκα χρόνια μετά τη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πλέον διαθέτουμε νομοθεσία της ΕΕ για να σπάσουμε τη γυάλινη οροφή των εισηγμένων εταιρειών.
Υπάρχουν πολλές γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα για να καταλάβουν κορυφαίες θέσεις εργασίας. Η νέα ευρωπαϊκή μας νομοθεσία θα τους εξασφαλίσει πραγματικές ευκαιρίες για να τα καταφέρουν .
»

Περισσότερα: Ισότητα των φύλων: Η ΕΕ σπάει τη...