Νέα - Δελτία Τύπου

Χρηματοδότηση πάνω από 1,1 δισ. ευρώ θα διοχετευτεί σε βιώσιμα έργα, που υποστηρίζονται από 150 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις του InvestEU

  • Στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να βοηθήσουν διάφορες χώρες της ΕΕ να αξιοποιήσουν το πλήρες πράσινο δυναμικό τους
  • Νέες επενδύσεις προορίζονται για την τόνωση πράσινων και βιώσιμων έργων στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεταφορών και της ενέργειας
  • Τα κονδύλια θα στηρίξουν τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1868/IP_23_1868_EL.pdf

Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης όσον αφορά την υλοποίηση της δορυφορικής συστοιχίας της ΕΕ που ονομάζεται IRIS² (υποδομή για ανθεκτικότητα, διασυνδεσιμότητα και ασφάλεια μέσω δορυφόρου). Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Επιτροπής και ιδιωτικών φορέων θα εξασφαλίσει κοινές επενδύσεις στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των κυβερνητικών και εμπορικών υποδομών και στη χρήση τους.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αποτελεί το πρώτο βήμα προς την έμπρακτη υλοποίηση της IRIS², που θα λάβει συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 2,4 δισ. EUR.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_1882

Η δέκατη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και η δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Λονδίνο. Ο αντιπρόεδρος κ. Μάρος Σέφτσοβιτς εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. James Cleverly, εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Κοινή δήλωση εκδοθείσα μετά τις δύο συνεδριάσεις διατίθεται ηλεκτρονικά εδώ.

Μικτή επιτροπή
Η μικτή επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση για τη θέσπιση ρυθμίσεων σχετικά με το πλαίσιο του Ουίνδσορ. Η παρούσα απόφαση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ρυθμίσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων για τα οποία δεν υφίσταται κίνδυνος να εισέλθουν στην ενιαία αγορά, τον μηχανισμό «Stormont Brake», καθώς και τις λύσεις που σχετίζονται με τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης του μηχανισμού ενισχυμένου συντονισμού για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Έχει επίσης δημοσιευθεί σειρά συστάσεων, κοινών δηλώσεων και μονομερών δηλώσεων, οι οποίες διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν στην πράξη διάφορες πτυχές του πλαισίου του Ουίνδσορ, π.χ. κρατικές ενισχύσεις ή εποπτεία της αγοράς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1841/IP_23_1841_EL.pdf

Στις 27 Μαρτίου 2023 η Επιτροπή διοργανώνει για πρώτη φορά την Ημέρα Ευρωπαίων Συγγραφέων, μια νέα πρωτοβουλία της οποίας ηγείται η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ.

Η ημέρα αυτή θα αποτελέσει την ευκαιρία για την επανασύνδεση των νεότερων γενεών με την ανάγνωση βιβλίων, και θα τους δείξει πώς η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ατομικής ενδυνάμωσης. Η ανάγνωση μπορεί να δώσει ιδίως στους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα ενασχόλησης με τις συνεχείς κοινωνικές και προσωπικές προκλήσεις. Ο νέος ετήσιος εορτασμός αποσκοπεί επίσης στην προώθηση του πλούτου και της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και αποτελεί ευκαιρία να τονιστεί η σημασία όλων των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ανάγνωσης που εκτελούνται σε μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1835/IP_23_1835_EL.pdf