slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την κοινή επιχείρηση ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC);

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), ή αλλιώς υπερυπολογιστική, αναφέρεται σε υπολογιστικά συστήματα με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που μπορούν να επιλύουν ιδιαιτέρως περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα.

Οι υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης μπορούν πλέον να εκτελούν πάνω από 1015 πράξεις ανά δευτερόλεπτο (επιδόσεις πετακλίμακας), ενώ τα κορυφαία συστήματα υπερβαίνουν τις 1017 πράξεις ανά δευτερόλεπτο (επιδόσεις προεξακλίμακας). Από το 2022, η επόμενη γενιά (επιδόσεις εξακλίμακας) θα μπορεί να εκτελεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια (1018) πράξεις ανά δευτερόλεπτο, μια υπολογιστική ισχύ συγκρίσιμη με το σύνολο της υπολογιστικής ικανότητας όλων των κινητών τηλεφώνων του πληθυσμού της ΕΕ.

Γιατί χρειάζεται αυτός ο προτεινόμενος κανονισμός δύο έτη μετά τη σύσταση της κοινής επιχείρησης EuroHPC;

Περισσότερα: Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή...

Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ταχεία συνδεσιμότητα δικτύου και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκατάσταση του 5G

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του θεματολογίου της ψηφιακής δεκαετίας για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ώθηση στις επενδύσεις σε υποδομές ευρυζωνικής συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας, μεταξύ άλλων του 5G, η οποία αποτελεί το πλέον θεμελιώδες δομικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού και βασικό πυλώνα της ανάκαμψης. Η έγκαιρη εγκατάσταση των δικτύων 5G θα προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τα επόμενα έτη, ως ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα και σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, και σε συνδυασμό με την παρούσα σύσταση, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέο κανονισμό για την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, προκειμένου να διατηρήσει και να προωθήσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στην τεχνολογία υπερυπολογιστικής προκειμένου να υποστηριχθεί ολόκληρη η ψηφιακή στρατηγική και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1603/IP_20_1603_EL.pdf

Η κατάσταση της Ένωσης: Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της συνδεσιμότητας για τη στήριξη της ανάκαμψης της ΕΕ — Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Γιατί χρειάζεται μια σύσταση για τη συνδεσιμότητα;

Για την ανάπτυξη σταθερών και ασύρματων δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Επί του παρόντος, σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων αυτών χάνεται λόγω ανεπαρκειών στη διαδικασία ανάπτυξης των δικτύων. Στην έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών, η Επιτροπή επισήμανε ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούσαν πλήρως ορισμένα από τα μέτρα που περιγράφονται στην οδηγία. Ειδικότερα, έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά την υποστήριξη του συντονισμού των τεχνικών έργων, τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για άδειες τεχνικών έργων ή την προώθηση της διαφάνειας μέσω ενιαίου σημείου πληροφόρησης. Τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει διαφορετικές πρακτικές αδειοδότησης και πολλές διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως, υπερβαίνοντας την περίοδο των 4 μηνών εντός της οποίας πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις άδειες. Επιπλέον, λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν επιλέξει τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για άδεια. Όσον αφορά την εκχώρηση φάσματος 5G, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη (και το Ηνωμένο Βασίλειο) είχαν εκχωρήσει κατά μέσο όρο μόλις το 27,5 % των πρωτοπόρων ζωνών 5G.

Περισσότερα: Η κατάσταση της Ένωσης: Σύσταση της...

Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει δεύτερη σύμβαση για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο

Μετά την επίσημη υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ των Sanofi-GSK και της Επιτροπής, τέθηκε σε ισχύ δεύτερη σύμβαση με φαρμακευτική εταιρεία. Η σύμβαση θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν έως 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Sanofi-GSK. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να δωρίσουν δεσμευμένες δόσεις σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος. Η Sanofi και η GSK θα προσπαθήσουν επίσης να παράσχουν εγκαίρως σημαντικό μέρος των εμβολίων τους μέσω συνεργασίας με τον μηχανισμό παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX) —τον εμβολιαστικό πυλώνα του επιταχυντή πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 για τις χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος.

Η Επιτροπή έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με την AstraZeneca και εξακολουθεί να διαπραγματεύεται παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων (Johnson & Johnson, CureVac, Moderna και BioNTech), με τους οποίους έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διερευνητικές συνομιλίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1680/IP_20_1680_EL.pdf