eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πρόσθετο ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό COVAX, διπλασιάζοντας τη συνεισφορά της μέχρι σήμερα στην παγκόσμια πρωτοβουλία, η οποία ηγείται των προσπαθειών για την εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Αυτή η νέα δέσμευση μάς φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του COVAX για την παροχή 1,3 δισεκατομμυρίων δόσεων σε 92 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έως το τέλος του 2021. Η «Ομάδα Ευρώπη» είναι ένας από τους κύριους συνεισφέροντες στον COVAX, με πάνω από 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων άλλα 900 εκατ. ευρώ υποσχέθηκε σήμερα να καταβάλει η Γερμανία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_690/IP_21_690_EL.pdf

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία για την έκδοση δύο αποφάσεων επάρκειας για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και μία βάσει της οδηγίας για την επιβολή του νόμου. Η δημοσίευση των σχεδίων αποφάσεων αποτελεί την αφετηρία μιας διαδικασίας για την έγκρισή τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την έκδοση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και τη λήψη της έγκρισης μιας επιτροπής η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί να προβεί στην έκδοση των δύο αποφάσεων επάρκειας.

Κατά τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή αξιολόγησε προσεκτικά τη νομοθεσία και την πρακτική του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξασφαλίζει ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με εκείνο που εγγυώνται ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και, για πρώτη φορά, η οδηγία για την επιβολή του νόμου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_661/IP_21_661_EL.pdf

Η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει επιπλέον παράταση τριών μηνών στις καταχωρισμένες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, λόγω των δυσκολιών που οφείλονται στην πανδημία COVID-19. Η παράταση αφορά πρωτοβουλίες, οι οποίες βρίσκονται στη φάση συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης. Τον Ιούλιο του 2020 είχε δοθεί μια πρώτη παράταση έξι μηνών και τον Δεκέμβριο του 2020 δόθηκε μια δεύτερη παράταση τριών μηνών.

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών είναι ένα μοναδικό εργαλείο μέσω του οποίου οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το μέλλον της ΕΕ ζητώντας νέους νόμους. Το κείμενο της απόφασης της Επιτροπής είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_703/MEX_21_703_EN.pdf

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ξεκίνησε ένα νέο περιφερειακό έργο προϋπολογισμού άνω των 7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολιασμού στα Δυτικά Βαλκάνια. Το έργο αυτό θα συμβάλει στην προετοιμασία της περιοχής για την αποτελεσματική παραλαβή και χορήγηση εμβολίων κατά της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων όσων θα ληφθούν μέσω του μηχανισμού COVAX και του ενωσιακού μηχανισμού ανταλλαγής εμβολίων. Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής σε υγειονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θα στηρίξει τη μετάβασή της προς καθολική υγειονομική περίθαλψη με βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης κ. Όλιβερ Βάρχεϊ δήλωσε σχετικά: «Με το νέο αυτό έργο για τη στήριξη των εκστρατειών εμβολιασμού στα Δυτικά Βαλκάνια σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, η ΕΕ συνεχίζει να κάνει πράξη τη δέσμευσή της ότι θα στηρίξει τους εταίρους μας να αντιμετωπίσουν την πανδημία από την αρχή της. Το έργο έρχεται να προστεθεί στη δέσμη μέτρων ύψους 70 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της πρόσβασης της περιοχής σε εμβόλια και για την προμήθεια του απαραίτητου για τις εκστρατείες εμβολιασμού εξοπλισμού».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου, στο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στη νόσο COVID-19 και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση της COVID-19 και την ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_21_703/MEX_21_703_EN.pdf