slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με ενισχυμένους κανόνες για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε οικονομικές πληροφορίες.

Τα νέα μέτρα, τα οποία αποτελούν πολιτική προτεραιότητα για την περίοδο 2018-2019, θα δώσουν στην αστυνομία τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε σημαντικές οικονομικές πληροφορίες για ποινικές έρευνες, ενισχύοντας την αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην τρομοκρατία και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Για να πιάσεις εγκληματίες και τρομοκράτες, πρέπει να μπορείς να ακολουθήσεις τα χρήματά τους. Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα διασφαλίσουν ταχεία πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες και ομαλότερη συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς πλέον να ξεφύγει από τα ραντάρ μας ή να διακινεί βρώμικο χρήμα ατιμώρητος.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1049_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σημαντικό επίτευγμα των διαπραγματευτών της ΕΕ προς τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τι ακριβώς αφορά η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και πλέον απαιτείται η οριστική έγκριση από αμφότερα τα θεσμικά όργανα εντός των προσεχών εβδομάδων.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και διανομής δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Η νέα οδηγία εκσυγχρονίζει τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε επιγραμμικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπονται εξαιρέσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο, οι υφιστάμενοι κανόνες, οι οποίοι χρονολογούνται από το 2001, δεν προβλέπουν τις ψηφιακές χρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ευκαιρίες των χρηστών (π.χ. εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών) για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, το σημερινό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν καλύπτει τα προβλήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά τη κατανομή της αξίας στο επιγραμμικό περιβάλλον.

περισσότερα :

Ερωτήσεις και απαντήσεις — οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θεσπίσουν νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη βελτίωση του δίκαιου χαρακτήρα των εμπορικών πρακτικών στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Γιατί χρειάζεται να θεσπίσει κανόνες η ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες;

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν στους επιχειρηματίες τεράστιες ευκαιρίες για ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση στις αγορές καταναλωτών της ΕΕ και, γι' αυτόν τον λόγο, έχουν καταστεί απαραίτητες για εκατομμύρια επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, σε τομείς που κυμαίνονται από το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο, τις επαγγελματικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη εφαρμογών έως τις μεταφορές και τη φιλοξενία. Επιπλέον, οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης και πλατφόρμες δημιουργούν το μεγαλύτερο μέρος διαδικτυακής κίνησης τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Ωστόσο, ο διαμεσολαβητικός ρόλος αυτών των διαδικτυακών πλατφορμών τους δίνει ενίοτε τη δυνατότητα να επιδίδονται σε αθέμιτες συναλλακτικές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντική οικονομική ζημία στις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν. Περίπου το 46 % των επιχειρηματικών χρηστών που συμμετείχαν στη μελέτη της Επιτροπής επισήμαναν προβλήματα στις σχέσεις τους με τις πλατφόρμες αυτές, με το 21 % να αντιμετωπίζει συχνά τέτοιου είδους προβλήματα. Επιπλέον, το 75 % των εντατικών χρηστών (δηλαδή των χρηστών που παράγουν πάνω από το 50 % του κύκλου εργασιών τους μέσω διαδικτυακών πλατφορμών) είναι πολύ πιθανότερο να αντιμετωπίσουν προβλήματα, ενώ μάλιστα το 33 % εξ αυτών τα αντιμετωπίζουν συχνά.

Επιπλέον, η διαδικτυακή προβολή των μικρών επιχειρήσεων μπορεί να εξαρτάται από τη θέση τους στα αποτελέσματα αναζήτησης, είτε σε διαδικτυακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης είτε στα αποτελέσματα των γενικών διαδικτυακών αναζητήσεων. Το 66 % των ΜΜΕ της ΕΕ που συμμετείχαν στην ίδια μελέτη εξηγούν ότι η θέση τους στα αποτελέσματα αναζήτησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στις πωλήσεις τους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1169_el.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

100 μέρες για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 https://www.evropaikes-ekloges.eu

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εθελοντών για τις Ευρωπαϊκές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

H δεύτερη συνάντηση, των εθελοντών του (https://www.aftitiforapsifizw.eu) αλλά και για φίλους, συνεργάτες και πολίτες που ενδιαφέρονται, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 στις 19:00, στο Γραφείο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ηπείρου, Πετρουτσόπουλου 10, Ιωάννινα

Στη δεύτερη συνάντηση θα συζητηθούν οργανωτικά θέματα και λεπτομέρειες των εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν τον Μάρτιο και Απρίλιο, στην Ήπειρο, με την συνδρομή και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΗΠΕΙΡΟΥ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους εθελοντές - συμμετέχοντες της πρώτης εκδήλωσης για τις απόψεις τους, τις ιδέες τους και γενικότερα την συνδρομή τους σ΄ αυτό το εθελοντικό εγχείρημα με σκοπό την αποτελεσματικότερη διάδοση του μηνύματος "αυτή τη φορά ψηφίζω" και γενικότερα την προβολή των Ευρωπαϊκών εκλογών μέσω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Για όλους όσους ενδιαφέρονται παρακαλώ να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή σας με απαντητικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο έως την Δευτέρα 25/2/2019.

URL : https://www.edic.gr, https://www.europedirect.gr

FB : https://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina