Νέα - Δελτία Τύπου

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, θα είναι στην Καταλωνία της Ισπανίας για να εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία στην 27η ετήσια διάσκεψη της ένωσης Medicines for Europe, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Sitges. Θα επισκεφθεί επίσης τη μονάδα παρασκευής αντιβιοτικών φαρμακευτικών δραστικών ουσιών της Centrient στη Sànta Perpètua de la Moguda.

Περισσότερα: Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς επισκέπτεται...

Μαρίγια Γκαμπριέλ εκπροσώπησε την Επιτροπή στην υπουργική σύνοδο των πλατφορμών των Δυτικών Βαλκανίων για τον πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας.

Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ δήλωσε: «Με χαρά αναγγέλλω τη δρομολόγηση της υπουργικής πλατφόρμας των Δυτικών Βαλκανίων για τον πολιτισμό. Θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής και θα συμβάλει στην ένταξή της στην ΕΕ. Σήμερα δρομολογώ επίσης μια νέα ενισχυμένη εταιρική σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η εν λόγω εταιρική σχέση θα δώσει σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα των Δυτικών Βαλκανίων που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα τη δυνατότητα να συμμετέχουν, από το 2023, σε σημαντικές στρατηγικές δράσεις, επί ίσοις όροις με οργανισμούς από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.» 

Περισσότερα: Υπουργικές σύνοδοι των Δυτικών...

Η Επιτροπή δημοσιεύει 186 δεσμεύσεις στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς δράσεις για τη στήριξη ενός πιο πράσινου, πιο ψηφιακού και πιο ανθεκτικού τομέα τουρισμού στην Ευρώπη. Οι δεσμεύσεις είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στόχων που αναπτύχθηκαν από κοινού από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού τομέα, όπως, μεταξύ άλλων, δημόσιες αρχές, οργανισμοί διαχείρισης προορισμού, μεγάλες και μικρές εταιρείες, επιχειρηματικές ενώσεις, και ΜΚΟ, στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να υποστηριχθεί η ταχεία ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά του μέσω της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης. 

Περισσότερα: Οδός μετάβασης για τον τουρισμό: η...

Η Επιτροπή επέλεξε 135 έργα υποδομών μεταφορών που θα λάβουν επιχορηγήσεις της ΕΕ, από 399 προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), του χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, διάφορα έργα στη Σλοβακία και την Πολωνία θα διευκολύνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας.

Περισσότερα: Η ΕΕ επενδύει 5,4 δισ. ευρώ σε...