eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, στην οποία προτείνει αρκετές βελτιώσεις στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Για την προώθηση της ανάκαμψης της Ευρώπης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ η ΕΕ να νομοθετεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, καθιστώντας παράλληλα τη νομοθεσία της καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αύριο.

Ο Μάρος Σέφτσοβιτς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή διαθέτει ήδη ένα από τα καλύτερα συστήματα βελτίωσης της νομοθεσίας στον κόσμο, χρειάζεται ωστόσο να γίνουν περισσότερα. Ως εκ τούτου, εντείνουμε τις προσπάθειες για την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και τη μείωση της επιβάρυνσης που προκαλεί, ενώ παράλληλα κάνουμε καλύτερη χρήση της στρατηγικής διερεύνησης προοπτικών και υποστηρίζουμε τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. Για να επιτύχουμε, ωστόσο, πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν για τη χάραξη πολιτικής υψηλής ποιότητας της ΕΕ που θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική Ευρώπη.»

Η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, είναι καίριας σημασίας. Προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων, η Επιτροπή πρότεινε τις ακόλουθες ενέργειες:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1901/IP_21_1901_EL.pdf

Το σχέδιο ESC “Volunteering at Youth Center of Epirus” ολοκληρώθηκε με επιτυχία! (PDF Κείμενο & Φωτογραφίες)

Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είχε διάρκεια 15 μηνών και φιλοξένησε συνολικά 14 εθελοντές από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Μαρτινίκα, τη Δανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Αυτό ήταν ένα ξεχωριστό σχέδιο, μιας και η ενέργεια και τα κίνητρα αυτών των εθελοντών βοήθησαν τον οργανισμό μας και τους ωφελούμενούς μας να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον Covid-19.

Περισσότερα: Το σχέδιο ESC “Volunteering at Youth...

Η ΕΟΚΕ θα βραβεύσει έως και πέντε έργα για την προστασία του κλίματος που αναδεικνύουν την πολύτιμη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εγκαινίασε τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2021. Επιλέγοντας τη δράση για το κλίμα ως θέμα του βραβείου της, η ΕΟΚΕ θα επιβραβεύσει δημιουργικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της δίκαιης μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο βραβείο μπορούν επίσης να συμμετέχουν ιδιώτες που διαμένουν στην ΕΕ. Επιλέξιμες είναι οι πρωτοβουλίες και τα έργα που υλοποιούνται εντός της ΕΕ.

Η προθεσμία για την αποστολή των υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 (ώρα Βρυξελλών).

Τα έργα πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να υλοποιούνται. Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί αλλά δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους έως τις 30 Ιουνίου 2021 δεν δύνανται να συμμετάσχουν.

Θα απονεμηθούν συνολικά 50 000 ευρώ σε πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές. Η τελετή απονομής του βραβείου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 8-9 Δεκεμβρίου 2021 στις Βρυξέλλες, σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση.

Περισσότερα: Η ΕΟΚΕ προκηρύσσει το Βραβείο της...

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή, την τελευταία διετία, το ποσοστό επενδύσεων των πέντε Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε σημαντική αύξηση, από 28 % του συνολικού προϋπολογισμού το 2018 σε 56 % στα τέλη του 2020. 

Αυτή η σημαντική αύξηση της δαπάνης το 2020 δείχνει ότι, παρά τις εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της κρίσης του κορονοϊού, η αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη των επενδύσεων στις περιφέρειες της Ευρώπης σημειώνει αύξηση. Αυτό εν μέρει οφείλεται στην ευελιξία που εισήχθη στη νομοθεσία για την πολιτική συνοχής μέσω των πρωτοβουλιών επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII και CRII +), χάρη στις οποίες τα κράτη μέλη μπόρεσαν να ανακατευθύνουν μη δαπανηθέντες πόρους στους τομείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Μέσω αυτού του μέτρου, πάνω από 22 δισ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των τομέων της υγείας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, με πρόσθετη δυνατότητα ενωσιακής συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 100 %.

Περισσότερα: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά...