Νέα - Δελτία Τύπου

Δημοσιεύτηκε η 8η κατάταξη πανεπιστημίων U-Multirank, μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ και στο πλαίσιο της οποίας βαθμολογούνται σχεδόν 2.000 πανεπιστήμια από 96 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συνεργάζονται εντατικότερα σε σύγκριση με τα πανεπιστήμια άλλων περιοχών του πλανήτη, ιδίως στους εξεταζόμενους τομείς της διδασκαλίας & μάθησης, της έρευνας, της ανταλλαγής γνώσεων και της διεθνοποίησης (κινητικότητα προσωπικού & σπουδαστών, κοινά διπλώματα & δημοσιεύσεις, κ.λπ.). Τα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με άλλα ιδρύματα, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, κυβερνήσεις, περιφερειακούς φορείς ή διασυνοριακά έχουν γενικά καλύτερες επιδόσεις από όσα πανεπιστήμια δίνουν λιγότερη έμφαση στη συνεργασία.

Για την κατάταξη ελήφθησαν υπόψη επτά παράμετροι: στρατηγικές συμπράξεις, διεθνή κοινά πτυχία, πρακτική άσκηση, διεθνείς συνδημοσιεύσεις, συνδημοσιεύσεις με βιομηχανικούς εταίρους, περιφερειακές συνδημοσιεύσεις και κοινά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τη βιομηχανία.

Περισσότερα: Υψηλός ο βαθμός συνεργασίας των...

Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυνε έκκληση στους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κατά τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ, προκειμένου να στηριχθούν οι πλέον ευάλωτες χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί με περισσότερα από 25 δισ. δολάρια ετησίως.

Περισσότερα: Η ΕΕ στην 76η Γενική Συνέλευση των...

Η Επιτροπή εγκαινίασε τη νέα εφαρμογή Erasmus+ προχωρώντας ακόμη ένα βήμα προς την ψηφιοποίηση του προγράμματος Erasmus+. Η νέα εφαρμογή, διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, θα προσφέρει σε κάθε φοιτητή και σε κάθε φοιτήτρια την ψηφιακή ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα, η οποία θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον είναι ψηφιακό και η ανανεωμένη αυτή εφαρμογή θα διασφαλίσει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα χρησιμοποιούν ακόμη λιγότερο χαρτί.

Χάρη στη νέα εφαρμογή, η οποία λειτουργεί στα συστήματα Android και iOS, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν:

  • να αναζητούν και να επιλέγουν τον προορισμό τους μεταξύ των εταίρων του πανεπιστημίου τους·
  • να υπογράφουν τη συμφωνία μάθησης μέσω του διαδικτύου·
  • να ανακαλύπτουν εκδηλώσεις και χρήσιμες συμβουλές για τον προορισμό τους και να επικοινωνούν με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους· και
  • να αποκτούν την ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα τους ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, μουσεία, πολιτιστικές δραστηριότητες και ειδικές τιμές στο πανεπιστήμιο και τη χώρα υποδοχής τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4749/IP_21_4749_EL.pdf

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς όλες τις χώρες που αναφέρονται ως «χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους» στην ανακοίνωση του 2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις . Βάσει των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον η ισχύουσα προσωρινή αφαίρεση όλων των χωρών από τον κατάλογο των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους» εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη και πρέπει κατά συνέπεια να λάβει νέα παράταση.

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά...