slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Διαχείριση των συνόρων: Επιπλέον χρηματοδότηση για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία εγκρίνει η Επιτροπή

Η Επιτροπή διέθεσε επιπλέον 23,8 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων.

Το συμπληρωματικό αυτό ποσό θα στηρίξει την ανάπτυξη συνοριοφυλάκων για τη βελτίωση της επιτήρησης των συνόρων, θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενίσχυσης της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου και θα στηρίξει την ανάπτυξη πρόσθετου προσωπικού.

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 12,8 εκατ. ευρώ για τη Βουλγαρία, η οποία περιλαμβάνει στήριξη για πρόσθετους συνοριοφύλακες που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στα νότια εξωτερικά της σύνορα.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, διοχετεύοντας τους πόρους που απαιτούνται για τη στήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1696/MEX_20_1696_EN.pdf

Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η συμβολή της Επιτροπής στον μηχανισμό παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη πρόσβαση σε προσιτά από οικονομική άποψη εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, μετά την από μέρους της εκδήλωση ενδιαφέροντος στις 31 Αυγούστου και την ανακοίνωση συνεισφοράς ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, η «Ομάδα Ευρώπη» θα συνεισφέρει ένα αρχικό ποσό 230 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο θα υποστηρίζεται από ισόποσες εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνεισφορά ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ ισοδυναμεί με αποθεματικά ή δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά 88 εκατομμυρίων δόσεων, τις οποίες η ΕΕ θα μεταβιβάσει σε επιλέξιμες χώρες βάσει συμφωνίας/δέσμευσης μελλοντικής αγοράς (Advanced Market Commitment - AMC). Η συνεισφορά αυτή συμπληρώνεται με 170 εκατομμύρια ευρώ υπό μορφή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1694/IP_20_1694_EL.pdf

Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή θέτει νέα φιλόδοξη αποστολή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της υπερυπολογιστικής

η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του θεματολογίου της ψηφιακής δεκαετίας για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέο κανονισμό σχετικά με την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων με σκοπό τη διατήρηση και προώθηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στους τομείς της υπερυπολογιστικής και της κβαντικής υπολογιστικής. Θα στηρίξει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για νέες τεχνολογίες, συστήματα και προϊόντα υπερυπολογιστικής, καθώς και θα προωθήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση της υποδομής και θα αποτελέσει τη βάση για ένα οικοσύστημα παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη. Η πρόταση θα επιτρέψει την επένδυση 8 δισ. ευρώ στην επόμενη γενιά υπερυπολογιστών — έναν σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σύγκριση με τον τρέχοντα.

Αξιοποιώντας την επιτυχία της Ευρώπης στην υπολογιστική πολύ υψηλών επιδόσεων επόμενης γενιάς, η υπερυπολογιστική θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην πορεία της Ευρώπης προς την ανάκαμψη. Έχει ταυτοποιηθεί ως στρατηγική επενδυτική προτεραιότητα και θα στηρίξει ολόκληρη την ψηφιακή στρατηγική, από την ανάλυση μαζικών δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη έως τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, σε σύσταση που, επίσης, εγκρίθηκε σήμερα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υπερταχεία συνδεσιμότητα δικτύου και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκατάσταση του 5G.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1592/IP_20_1592_EL.pdf

Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την κοινή επιχείρηση ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC);

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), ή αλλιώς υπερυπολογιστική, αναφέρεται σε υπολογιστικά συστήματα με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που μπορούν να επιλύουν ιδιαιτέρως περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα.

Οι υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης μπορούν πλέον να εκτελούν πάνω από 1015 πράξεις ανά δευτερόλεπτο (επιδόσεις πετακλίμακας), ενώ τα κορυφαία συστήματα υπερβαίνουν τις 1017 πράξεις ανά δευτερόλεπτο (επιδόσεις προεξακλίμακας). Από το 2022, η επόμενη γενιά (επιδόσεις εξακλίμακας) θα μπορεί να εκτελεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια (1018) πράξεις ανά δευτερόλεπτο, μια υπολογιστική ισχύ συγκρίσιμη με το σύνολο της υπολογιστικής ικανότητας όλων των κινητών τηλεφώνων του πληθυσμού της ΕΕ.

Γιατί χρειάζεται αυτός ο προτεινόμενος κανονισμός δύο έτη μετά τη σύσταση της κοινής επιχείρησης EuroHPC;

Περισσότερα: Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή...