Νέα - Δελτία Τύπου

Έπειτα από την επιτυχία της περυσινής, πρώτης διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Βιολογικής Γεωργίας, η Επιτροπή δέχεται υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία από σήμερα ως και τις 14 Μαΐου. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Γεωργίας επιβραβεύουν επιχειρήσεις και φορείς της αξιακής αλυσίδας βιολογικών προϊόντων για καινοτόμα, βιώσιμα και πρωτότυπα έργα που δίνουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών τροφίμων. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 25 Σεπτεμβρίου.

Θα δοθούν οκτώ βραβεία σε επτά κατηγορίες: καλύτερος βιοκαλλιεργητής και καλύτερη βιοκαλλιεργήτρια, καλύτερη βιολογική περιφέρεια, καλύτερη βιολογική πόλη, καλύτερη βιολογική «βιοπεριοχή», καλύτερη βιολογική μικρομεσαία επιχείρηση μεταποίησης τροφίμων, καλύτερος βιολογικός λιανοπωλητής και καλύτερο βιολογικό εστιατόριο / βιολογική υπηρεσία εστίασης. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Γεωργίας συνδιοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην κριτική επιτροπή των βραβείων.

Περισσότερα: Γεωργία: Άρχισε η υποβολή...

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς θα κηρύξει την έναρξη της φετινής Ευρωπαϊκής Συνόδου Καταναλωτών στις Βρυξέλλες. Πριν από τη Σύνοδο, ο κ. Ρεντέρς θα συναντηθεί με τους αρμόδιους για την προστασία των καταναλωτών υπουργούς της τρέχουσας Προεδρίας του Συμβουλίου, καθώς και των επόμενων, για να συζητήσουν τις εν εξελίξει νομοθετικές προτάσεις και άλλες προτεραιότητες.
Η Σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία να γίνει ένας απολογισμός της υλοποίησης του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές που εγκρίθηκε το 2020 και των μέτρων που έλαβε η Επιτροπή για την προστασία των καταναλωτών και την ενδυνάμωσή τους μέσω της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης τα αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων του 2023 για τις καταναλωτικές συνθήκες, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα. Τα φετινά αποτελέσματα ανέδειξαν τις επιπτώσεις των κρίσεων που είναι σε εξέλιξη, ιδίως στις τιμές της ενέργειας, καθώς και αρνητικές εμπειρίες από τις διαδικτυακές αγορές.

Περισσότερα: Ευρωπαϊκή Σύνοδος Καταναλωτών και...

Η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω της μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έχουν λάβει για τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν εγκαίρως τα εθνικά μέτρα μεταφοράς των οδηγιών. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμης αποφάσεων, επιστολές απευθύνονται σε 25 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς έξι οδηγιών της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, της εσωτερικής αγοράς, της βιομηχανίας, της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της μετανάστευσης, των εσωτερικών υποθέσεων, της ένωσης ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Περισσότερα: Μη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ: Η...

Η Επιτροπή δημοσίευσε τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (ΔΠΑ), μια πλήρως αναθεωρημένη έκδοση ενός καθιερωμένου πλέον εργαλείου που μετρά διαφορετικές διαστάσεις ανταγωνιστικότητας για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.
Ο πλήρως αναθεωρημένος ΔΠΑ 2.0 καταδεικνύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, αλλά και ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο δείκτης καταδεικνύει επίσης ότι οι περιφέρειες της Ουτρέχτης και της Zuid-Holland, καθώς και η περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας Île-de-France είναι οι πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_1866