Νέα - Δελτία Τύπου

Γιατί χρειάζεται νέος κανονισμός για την περιαγωγή;

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022. Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή πρότεινε στις 24 Φεβρουαρίου 2021 νέο κανονισμό για την περιαγωγή που αποσκοπεί στην παράταση των κανόνων για 10 ακόμα έτη και στην περαιτέρω ενίσχυση των οφελών για τους πολίτες. Ο προηγούμενος κανονισμός για την περιαγωγή της ΕΕ του 2017, έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις τιμές που ισχύουν στη χώρα τους για τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τα δεδομένα.

Τον Νοέμβριο του 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε εκτενή επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής, στην οποία καταδεικνύεται ότι οι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα οφέλη αυτά με την παράταση του ισχύοντος κανονισμού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_654/QANDA_21_654_EL.pdf

Από την 1η Ιουλίου 2022, τίθεται σε ισχύ ο νέος βελτιωμένος κανονισμός για την περιαγωγή. Παρατείνει την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού έως το 2032 και δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες στην ΕΕ και τον ΕΟΧ να μπορούν να καλούν, να στέλνουν μηνύματα και να περιηγούνται στο διαδίκτυο χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Οι νέοι κανόνες θα αποφέρουν επίσης σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ, που θα απολαμβάνουν καλύτερη εμπειρία περιαγωγής, με την ίδια ποιότητα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό όπως στη χώρα τους. Οι νέοι κανόνες βελτιώνουν επίσης την πρόσβαση σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την ΕΕ και εξασφαλίζουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4198/IP_22_4198_EL.pdf

Το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποσκοπεί στην προαγωγή του διαλόγου για την ΕΕ στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς συμμαχίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. 

Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα στους πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν και να διαδώσουν πληροφορίες για θέματα σχετιζόμενα με την ΕΕ, τα οποία αφορούν  τους πολίτες των εκλογικών τους περιφερειών, σε τοπικό επίπεδο. Θα βοηθήσει, επίσης, στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης και της προαγωγής του διαλόγου για αυτά τα θέματα, καθώς και για το μέλλον της Ευρώπης. Η απώτερη επιδίωξη είναι η στήριξη της δημιουργίας μιας πραγματικά ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στο δίκτυο. Είναι εύκολο. Απλά συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής, μεταφορτώστε τη δήλωση με τις υπογραφές του διορισμένου αιρετού εκπροσώπου και του νομίμου εκπροσώπου του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και υποβάλετέ την. 

Διαβάστε τους όρους που ισχύουν και συμμετάσχετε στο δίκτυο ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (εταίρος του έργου) ή ως διορισμένος αιρετός εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης (μέλος του έργου) : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-form-local-councillors

Περισσότερα : https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_el

Καθώς οι φυσικές καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές επιδεινώνονται σ’ όλη την Ευρώπη και η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εντείνει τα αιτήματα για πολιτική προστασία της ΕΕ, στις 28 και 29 Ιουνίου συνήλθαν εκπρόσωποι στο πλαίσιο του 7ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας. Το φόρουμ παρείχε, μεταξύ άλλων, πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις πτυχές πολιτικής προστασίας που σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τους τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, τους τρόπους βελτίωσης της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, και την ανταλλαγή γνώσεων για μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμο ευρωπαϊκή πολιτική προστασία.

Περισσότερα: Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας:...