slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ εντείνει τη δράση της κατά της παραπληροφόρησης

Προκειμένου να προστατευθούν τα δημοκρατικά καθεστώτα και τους δημόσιους διαλόγους ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, καθώς και των εθνικών και τοπικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στα κράτη μέλη έως το 2020, η ΕΕ παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για την επίσπευση των προσπαθειών με σκοπό την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Μετά τον απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και σε συνέχεια του αιτήματος των Ευρωπαίων ηγετών τον Ιούνιο του 2018 για την προστασία των δημοκρατικών καθεστώτων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος καθορίζουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, στα οποία περιλαμβάνονται η δημιουργία συστήματος ταχείας ειδοποίησης και η στενή παρακολούθηση της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας που υπογράφηκε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης αύξηση των πόρων που διατίθενται γι' αυτόν τον σκοπό.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_el.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ευρώ

Ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της συνόδου κορυφής για το ευρώ τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για να ενισχυθεί ο ρόλος του ευρώ σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2018, ο πρόεδρος Γιούνκερ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του ευρώ και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το ενιαίο νόμισμα μπορεί να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του στη διεθνή σκηνή. Υποστηριζόμενο από τις επικείμενες αποφάσεις για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, το ευρώ πρέπει να αναπτύξει τον παγκόσμιο ρόλο του και να προβάλει πλήρως την πολιτική, οικονομική και χρηματοπιστωτική βαρύτητα της ευρωζώνης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σε ανακοίνωση περιγράφει σήμερα τα οφέλη από μια τέτοια ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ για την ΕΕ και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, και προτείνει πρωτοβουλίες με στόχο να ενισχυθεί ο ρόλος του ενιαίου νομίσματος. Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, η Επιτροπή ενέκρινε μια σύσταση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ στον τομέα της ενέργειας, προωθώντας την ευρύτερη χρήση του ευρώ στον στρατηγικό αυτό τομέα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6643_el.pdf

Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση να συνεχιστεί η δράση για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη δεύτερη έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 2015, η έκθεση επισημαίνει τις κύριες τάσεις στην εμπορία ανθρώπων και περιγράφει τις εναπομένουσες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα η ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: «Όπως γίνεται φανερό από τη σημερινή έκθεση, μόνο με τη συνεργασία θα μπορέσουμε να παράσχουμε προστασία και να αποτρέψουμε, εν τέλει, την εμπορία ανθρώπων. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ορισμένους τομείς, είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί τέλος στη νοοτροπία της ατιμωρησίας των προσώπων που διαπράττουν εγκληματικές και βίαιες πράξεις. Οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με εθνικές και διεθνικές πρακτικές που περιλαμβάνονται στη σημερινή έκθεση δείχνουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε, η δε Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6639_el.pdf

Η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να προετοιμάσουν το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με έναν σύγχρονο, ισορροπημένο και δίκαιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον.

Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της ενθαρρυντικής προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και απευθύνει έκκληση στους ηγέτες να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική.

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13-14 Δεκεμβρίου είναι μια κρίσιμη στιγμή για να εδραιωθεί η ικανοποιητική πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί και να δοθούν κατευθύνσεις σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του μελλοντικού πλαισίου. Σκοπός της σημερινής ανακοίνωσης είναι να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των ηγετών.

Στις 2 Μαΐου, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για έναν σύγχρονο, ισορροπημένο και δίκαιο προϋπολογισμό με σκοπό την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρώπης, όπως καθορίστηκαν από τους ηγέτες στην Μπρατισλάβα το 2016 και στη Ρώμη το 2017. Αμέσως μετά την πρόταση ακολούθησαν νομοθετικές προτάσεις για τα 37 τομεακά προγράμματα τα οποία εντάσσονται στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Με τις προτάσεις αυτές ως ισχυρή βάση, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών προχώρησαν με πολύ καλό ρυθμό, τόσο υπό τη βουλγαρική όσο και υπό την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6631_el.pdf