Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας η οποία θα διευκολύνει τις εταιρείες να επεκτείνουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο της ΕΕ. Σκοπός της πρότασης είναι να διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες των εταιρειών και να αυξήσει την επιχειρηματική διαφάνεια και εμπιστοσύνη, καθώς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες θα γίνουν δημόσια διαθέσιμες σε επίπεδο ΕΕ. Θα μειώσει επίσης τη γραφειοκρατία για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις, εξοικονομώντας έτσι περίπου 437 εκατ. ευρώ διοικητικού φόρτου ετησίως, χάρη στο πιστοποιητικό εταιρείας της ΕΕ ή στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ». Η πρόταση θα συμβάλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση της ενιαίας αγοράς και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1930/IP_23_1930_EL.pdf

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση που ανέλαβαν επτά οργανισμοί να στηρίξουν την πρωτοβουλία για ταλέντα στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας (Deep Tech Talent Initiative) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Οι επτά αυτοί οργανισμοί, μαζί με το ΕΙΤ και τους 3.400 εταίρους του, θα αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης και μαθήματα που θα δώσουν τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους εκπαιδευόμενους να βρουν τεχνολογικές λύσεις για τον εξαιρετικά καινοτόμο τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, συνδυάζοντας την επιστήμη και τη μηχανική στους τομείς της φυσικής, της βιολογίας αλλά και στον ψηφιακό τομέα. Αυτή η πρώτη ομάδα υποστηρικτών αναμένεται να εκπαιδεύσει 500.000 Ευρωπαίους, κάνοντας ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη του στόχου της κατάρτισης 1 εκατ. ταλέντων σε τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας έως το 2025. Θα ωφελήσει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πάνω, καθώς και τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις, όπως οι γυναίκες και τα κορίτσια.

Περισσότερα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και...

Η Επιτροπή δημοσίευσε τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (ΔΠΑ), μια πλήρως αναθεωρημένη έκδοση ενός καθιερωμένου πλέον εργαλείου που μετρά διαφορετικές διαστάσεις ανταγωνιστικότητας για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Ο πλήρως αναθεωρημένος ΔΠΑ 2.0 καταδεικνύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, αλλά και ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο δείκτης καταδεικνύει επίσης ότι οι περιφέρειες της Ουτρέχτης και της Zuid-Holland, καθώς και η περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας Île-de-France είναι οι πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες της ΕΕ.

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες καλύπτουν την υστέρησή τους

Μεταξύ της έκδοσης του 2016 και της έκδοσης του 2022 του δείκτη, η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ οι επιδόσεις των περιφερειών μετάβασης ήταν πιο ανάμεικτες. Οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες εξακολουθούν να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των ανατολικών κρατών μελών της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_1866

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του αριθμού των δημόσια προσβάσιμων σταθμών ηλεκτρικής επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού με υδρογόνο ιδίως σε όλους τους κύριους διαδρόμους και κόμβους μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για συμφωνία-ορόσημο, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μεταφορές μηδενικών εκπομπών και θα συμβάλει στον στόχο μας για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1867/IP_23_1867_EL.pdf