slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Νέοι κανόνες της ΕΕ από αύριο που μειώνουν τη γραφειοκρατία για όσους πολίτες ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος

Από αύριο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν να εφαρμόζονται νέοι ενωσιακοί κανόνες που μειώνουν το κόστος και τις διατυπώσεις για όσους πολίτες δεν ζουν στη χώρα τους.

Μέχρι σήμερα, οι πολίτες που μετακινούνται ή ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ έπρεπε να επικυρώνουν τα δημόσια έγγραφά τους (όπως είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή θανάτου) για να αποδείξουν τη γνησιότητά τους. Στη θέση αυτή βρίσκονται περίπου 17 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ.

Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού, η σφραγίδα αυτή και οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν θα απαιτούνται πλέον κατά την υποβολή στις αρχές μιας χώρας της ΕΕ δημόσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πολίτες δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλουν μετάφραση από ορκωτό/επίσημο μεταφραστή του δημόσιου εγγράφου τους σε πολλές περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, ο κανονισμός προβλέπει ισχυρές διασφαλίσεις για την πρόληψη της απάτης.

«Έχουμε πολύ καλά νέα για τους πολίτες που ζουν ή θέλουν να ζήσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ», δήλωσε η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων. «Από αύριο δεν θα υπάρχουν πλέον δαπανηρές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους πολίτες που πρέπει να υποβάλουν δημόσια έγγραφα όταν θέλουν να παντρευτούν ή να αναλάβουν μια νέα θέση εργασίας στη χώρα που ζουν. Η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ θα γίνει πιο εύκολη και τα έξοδά τους θα μειωθούν.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1148_el.pdf

Η ΕΕ επενδύει 116,1 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων

Η νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE θα ξεκλειδώσει περισσότερα από 3,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη δώδεκα έργων μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε δέκα κράτη μέλη, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επένδυση ύψους 116,1 εκατ. ευρώ για τα πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Καρμένου Βέλα δήλωσε: «Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE αποτελούν ιδανικό παράδειγμα περίπτωσης όπου τα κονδύλια της ΕΕ κάνουν τη διαφορά στην πράξη, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών. Η νέα επένδυση θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα του αέρα και του νερού και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1128_el.pdf

251 εκατ. ευρώ περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας Erasmus για το 2019, διαθέτοντας 251 εκατ. ευρώ επιπλέον του ήδη προγραμματισμένου προϋπολογισμού ύψους 3 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος, τα οποία θα επενδυθούν στη μαθησιακή κινητικότητα και σε σειρά έργων προτεραιότητας.

15/02/2019

Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπoρ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που το πρόγραμμα Erasmus+ 2019 θα είναι σε θέση να προσφέρει σε περισσότερους πολίτες μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό και, ιδίως, να διπλασιάσει τα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θα αυξήσουμε επίσης τη χρηματοδότηση για τα νέα κέντρα επαγγελματικής αριστείας και θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα έργα κοινωνικής ένταξης.»

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας για το 2019 θα ωφελήσει επίσης καινοτόμα και διεπιστημονικά έργα, όπως η ψηφιακή μάθηση και η διδασκαλία των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM), καθώς και διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επένδυσης στους νέους, η πρόσθετη χρηματοδότηση συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της απόφασής τους για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/amendment-2019-annual-work-programme-implementation-erasmus-union-programme_el

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών

Τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα τη συμφωνία που συνήψαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν οι κανόνες της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

Οι ενισχυμένοι κανόνες θα εξασφαλίσουν αυστηρότερες διασφαλίσεις και ελέγχους σχετικά με την πώληση επικίνδυνων χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε σχετικά: «Σε μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της, είναι απολύτως απαραίτητο να περιοριστεί η πρόσβαση των εγκληματιών και των τρομοκρατών στα μέσα που χρησιμοποιούν για να μας βλάψουν. Αυτοσχέδια εκρηκτικά, φτιαγμένα από υλικά που κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο, έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα εναντίον των πολιτών μας. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών θα απαγορεύσουν τις πρόσθετες χημικές ουσίες, θα καταστήσουν αυστηρότερους τους κανόνες όσον αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις και θα περιορίσουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση του γενικού πληθυσμού στις ουσίες αυτές. Η σημερινή συμφωνία είναι ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς μια πραγματική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας στην Ευρώπη.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-849_el.pdf