eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή επικαιροποιεί την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι βιομηχανικές φιλοδοξίες της, αφενός, λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις νέες συνθήκες μετά την κρίση της COVID-19, και, αφετέρου, οδηγούν τον μετασχηματισμό προς μια πιο βιώσιμη, ψηφιακή, ανθεκτική και παγκοσμίως ανταγωνιστική οικονομία.

Η επικαιροποιημένη στρατηγική επιβεβαιώνει τις προτεραιότητες που καθορίζονται στην ανακοίνωση του Μαρτίου του 2020, η οποία δημοσιεύτηκε την παραμονή της κήρυξης της πανδημίας COVID-19 από τον ΠΟΥ, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση, με στόχο την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Προτείνει νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς μας, ιδίως σε περιόδους κρίσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_1884/IP_21_1884_EL.pdf

Την 1η Μαΐου άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT νέας γενιάς σε όλη την ΕΕ. Τα κέντρα αυτά θα φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τις αξίες της σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών, εξηγώντας στο κοινό τι κάνει η Ευρώπη για να καταπολεμήσει την πανδημία του κορονοϊού και πώς ενισχύει την ανάκαμψη μέσω του NextGenerationEU και μέτρων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το νέο δίκτυο EUROPE DIRECT θα παρέχει έγκαιρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά θα επιδιώξει και τη συνεργασία με τους πολίτες όσον αφορά την κατάσταση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα EUROPE DIRECT νέας γενιάς, έχοντας εκσυγχρονισμένο ρόλο και εντολή, θα διοργανώσουν διαλόγους με τους πολίτες και συμμετοχικές εκδηλώσεις, π.χ. σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και θα τους εμπλέκουν στις δραστηριότητές τους. Θα βοηθήσουν επίσης την Επιτροπή να παρακολουθεί τοπικές ευαισθησίες ως προς τις πολιτικές της ΕΕ.

Επίσης, τα νέα κέντρα θα προωθήσουν στα σχολεία την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά και θα συντονιστούν με άλλα δίκτυα της ΕΕ στις περιφέρειες, εξασφαλίζοντας στους πολίτες, τις οργανώσεις και τις επιχειρήσεις ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο. Βρείτε το πλησιέστερο κέντρο EUROPE DIRECT επιλέγοντας το κράτος μέλος σας στον χάρτη (επικαιροποιήθηκε την 1η Μαΐου με νέο κατάλογο κέντρων). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_21_2081/MEX_21_2081_EN.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επένδυση ύψους 84 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στον Μαραθώνα Αττικής. Οι νέες υποδομές θα ενισχύσουν την προστασία της δημόσιας υγείας από την απόρριψη ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων λυμάτων.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να εγκρίνω αυτό το έργο, το οποίο θα έχει περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη για τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες. Αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για υποδομές που συμβάλλουν στη συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της ΕΕ και ανταποκρίνονται στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας».

Περισσότερα: Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 84 εκατ. ευρώ...

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη τη χαλάρωση των περιορισμών που ισχύουν για τα μη αναγκαία ταξίδια προς την ΕΕ, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος των εκστρατειών εμβολιασμού και οι εξελίξεις όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως.

Η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η είσοδος στην ΕΕ για λόγους που δεν είναι λόγοι ανάγκης, όχι μόνο για όλα τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση, αλλά και για όλα τα πρόσωπα που έχουν λάβει την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου εγκεκριμένου από την ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και σε εμβόλια για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στην ΕΕ, το κατώτατο όριο που σχετίζεται με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων COVID-19 που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό καταλόγου χωρών από τις οποίες θα πρέπει να επιτρέπονται όλα τα ταξίδια. Αυτό θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να διευρύνει αυτόν τον κατάλογο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2121/IP_21_2121_EL.pdf