slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Συνεργασία των κρατών μελών και της Επιτροπής για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης «με τη σφραγίδα της Ευρώπης»

Η Επιτροπή, στη συνέχεια της ανακοίνωσης της στρατηγικής της για την τεχνητή νοημοσύνη (AI/ΤΝ), η οποία εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2018, παρουσιάζει ένα συντονισμένο σχέδιο που εκπονήθηκε από κοινού με τα κράτη μέλη για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις βασικούς τομείς: αύξηση των επενδύσεων, διάθεση περισσότερων δεδομένων, προώθηση του ταλέντου και διασφάλιση της εμπιστοσύνης. Η ενίσχυση του συντονισμού είναι ουσιαστική προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως περιοχή για την ανάπτυξη και τη χρήση πρωτοποριακής, ηθικής και ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_el.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη δράσεων με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κορυφαία θέση στην πολιτική ατζέντα

Η Επιτροπή, κλείνοντας το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 στη διάσκεψη #EuropeForCulture στη Βιέννη, ανακοίνωσε σήμερα σειρά δράσεων για την πολιτιστική κληρονομιά.

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, πάνω από 6,2 εκατομμύρια άτομα συμμετείχαν σε περισσότερες από 11.700 εκδηλώσεις σε 37 χώρες. Η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Έτους θα διαρκέσει και πέρα από το 2018, παρουσίασε σήμερα 60 δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μακροπρόθεσμα.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε: «Είμαι υπερήφανος που το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει προσεγγίσει με επιτυχία εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Τώρα έχουμε χρέος να διατηρήσουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη του —διότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αφορά μόνο το παρελθόν· είναι επίσης μείζονος σημασίας για την οικοδόμηση μιας συνεκτικής, ανθεκτικής Ευρώπης για το μέλλον. Με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά, προτείνουμε μια σειρά πρωτοβουλιών που θα διασφαλίσουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά αξιοποιείται στο έπακρο, με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την οικοδόμηση ισχυρών κοινωνιών και την ενίσχυση της σχέσης μας με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο.».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6661_el.pdf

Η επίτροπος κ. Γκάμπριελ συγχαίρει τους πρώτους 2 800 δήμους που έλαβαν τα κουπόνια WiFi4EU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων WiFi4EU η οποία διήρκεσε από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου. Επιλέχθηκαν 2 800 δήμοι για να λάβουν κουπόνια WiFi4EU αξίας 15 000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ. Οι επιλεγμένοι δήμοι θα μπορούν να δημιουργήσουν σημεία ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, π.χ. δημαρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες ή άλλους χώρους δημόσιου συμφέροντος.

Η Μαρίγια Γκάμπριελ, επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση με την ακόλουθη δήλωση:

«Χάρη στην πρώτη πρόσκληση WiFi4EU, 2 800 δήμοι θα μπορούν να παρέχουν σε χιλιάδες Ευρωπαίους και επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους σε όλη την ΕΕ, φέρνοντας τη συνδεσιμότητα πιο κοντά στους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Οι δήμοι αυτοί βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6704_el.pdf

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου, πρόσβαση στην κοινωνική προστασία: ο αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και η επίτροπος κ. Τίσεν χαιρετίζουν τις συμφωνίες των κρατών μελών

Στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, τα κράτη μέλη υιοθέτησαν σήμερα μια γενική προσέγγιση τόσο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όσο και για την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης επί μιας σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, και η επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, κ. Mαριάν Τίσεν, χαιρέτισαν τις συμφωνίες με την ακόλουθη δήλωση:

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6662_el.pdf