Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε  πράσινα ομόλογα NextGenerationEU ύψους έξι δισ. ευρώ στο πλαίσιο της τέταρτης κοινοπρακτικής συναλλαγής της για το 2023. Η συναλλαγή ενιαίας δόσης εκτελέστηκε με τη συνεχή έκδοση του υφιστάμενου πράσινου ομολόγου που λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2048.
Οι επενδυτές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη συναλλαγή, η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από 12 φορές.
Η Επιτροπή προτίθεται να χρηματοδοτήσει το 30% του προγράμματος ανάκαμψης NextGenerationEU με την έκδοση πράσινων ομολόγων NextGenerationEU, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο.

Με αυτή τη συναλλαγή, ο συνολικός όγκος των πράσινων ομολόγων NextGenerationEU που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 42,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από τα εν λόγω ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων που προβλέπονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) των κρατών μελών, τα οποία αποτελούν τους χάρτες πορείας για τις δαπάνες του NextGenerationEU. Το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών για τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU στο πλαίσιο των ΣΑΑ των κρατών μελών ανέρχεται επί του παρόντος σε 187 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί καθώς εξακολουθούν να υποβάλλονται νέες αιτήσεις χρηματοδότησης.

Περισσότερα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει πράσινα...

Η Επιτροπή χαιρετίζει την τελική έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ των αναθεωρημένων κανονισμών σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα καινούργια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά, τον επιμερισμό των προσπαθειών και τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF). Οι εν λόγω συμφωνίες-ορόσημα θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ξεκινήσει τη φάση υλοποίησης της νομοθετικής δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 με σκοπό την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Έτσι η ΕΕ μπαίνει σε τροχιά μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Περισσότερα: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε άνευ όρων, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την προτεινόμενη εξαγορά της Photomath, Inc. («Photomath») από την Google LLC («Google»).

Η Google είναι εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως η διαδικτυακή αναζήτηση, τα καταστήματα εφαρμογών και διάφορα διαδικτυακά εργαλεία υποστήριξης μελέτης και σπουδών. Η Photomath είναι ιδιοκτήτρια μιας διαδικτυακής εφαρμογής μελέτης και σπουδών, η οποία επιλύει μαθηματικά προβλήματα σκανάροντάς τα μέσω της κάμερας έξυπνων κινητών.

Βάσει της έρευνας της αγοράς που διεξήγαγε, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πράξη δεν θα μειώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις αγορές για: i) διαδικτυακά εργαλεία μελέτης και σπουδών που περιλαμβάνουν τα μαθηματικά ως προσφερόμενο μάθημα και ii) υπηρεσίες γενικής αναζήτησης.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ενέκρινε την υπόθεση άνευ όρων.

Περισσότερα: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της...

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή ενισχυμένης εντολής για τη σύσταση νέου Οργανισμού της ΕΕ για τα Ναρκωτικά. Ο νέος οργανισμός βασίζεται στα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

Με αυτή την ενισχυμένη εντολή, ο Οργανισμός της ΕΕ για τα Ναρκωτικά θα αναλάβει νέα καθήκοντα. Μεταξύ άλλων, θα εκδίδει προειδοποιήσεις σε περίπτωση που κυκλοφορούν στην αγορά ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, θα εκπονεί αξιολογήσεις απειλών όσον αφορά τα παράνομα ναρκωτικά, θα παρακολουθεί την πολλαπλή χρήση ναρκωτικών και θα λαμβάνει σχετικά μέτρα για την αντιμετώπισή της, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο εγκληματολογικών και τοξικολογικών εργαστηρίων, θα διενεργεί έρευνες για τις αγορές ναρκωτικών και θα παρέχει σχετική στήριξη.

Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Περισσότερα: Οργανισμός της ΕΕ για τα Ναρκωτικά: Η...