Νέα - Δελτία Τύπου

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοίνωσε σήμερα τις 26 επιτυχούσες κοινοπραξίες που επελέγησαν για να συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας του EIT για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 294 οργανισμοί από 38 χώρες θα λάβουν συνολικά έως και 31,2 εκατ. ευρώ. Θα συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο με πάνω από 270 οργανισμούς που όλοι έχουν ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ικανότητάς τους.

Περισσότερα: 294 οργανισμοί συμμετέχουν στην...

Η Επιτροπή δημοσιεύει πρακτικό οδηγό για να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους της Ουκρανίας να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην ΕΕ, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (0-18 ετών). Το έγγραφο συγκεντρώνει βασικές εκπαιδευτικές αρχές και πρακτικές για τη στήριξη της ένταξης των εκτοπισμένων παιδιών από την Ουκρανία στην εκπαίδευση. Απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των εθνικών αρχών. Οι συγκεκριμένες γνώσεις βασίζονται στα διδάγματα που άντλησαν συλλογικά τα κράτη μέλη από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Περισσότερα: Ουκρανία: η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη...

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία, στην οποία περιγράφεται μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση, αφενός, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και, αφετέρου, των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες) των ατόμων ηλικίας 15 ετών, και ιδίως όσων προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα.

Τα μέτρα αυτά καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την πρόληψη, την παρέμβαση και την αντιστάθμιση, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση. Η πρόταση ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ευημερία στο σχολείο, η οποία έχει ισχυρό αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και αποτελεί βασική συνιστώσα της σχολικής επιτυχίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4200/IP_22_4200_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε πρόσκληση υποβολής στοιχείων και δημόσια διαβούλευση, καλώντας να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις των κανονισμών της ΕΕ οι οποίοι καθορίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (κανονισμός 1/2003 και κανονισμός 773/2004). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν στη δημόσια διαβούλευση εντός 14 εβδομάδων, έως τις 6 Οκτωβρίου 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4194/IP_22_4194_EL.pdf