Για την επίτευξη των στόχων του Κέντρου - EUROPE DIRECT και την προώθηση των πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., (Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεσμικών οργάνων - Γενικών διευθύνσεων), το EUROPE DIRECT ΗΠΕΙΡΟΥ ενδεικτικά συνεργάζεται με :

Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με εκπροσώπους της Επιτροπής και των Θεσμικών οργάνων - Γενικών Διευθύνσεων.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ενεργούς και πρώην ευρωβουλευτές, βουλευτές και επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Με το φορέα φιλοξενείας (host organization) του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - EUROPE DIRECT Ηπείρου:

Με τα ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT και τους αντίστοιχους φορείς υποδοχής και φιλοξενίας :

Με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Το "Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις" Enterprise Europe Network του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και υπηρεσίες :

 • την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
 • την αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου
 • Τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Ηπείρου. (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας)
 • τα Γραφεία Διασύνδεσης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των ΤΕΙ Ηπείρου
 • τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες των νομών και την Κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • τις Ενώσεις Δήμων των νομών Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
 • τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου
 • τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Ηπείρου (Πολιτισμός, Περιβάλλον, κλπ)
 • τους συλλόγους ξενόγλωσσων πολιτών του ζουν και δραστηριοποιούνται νόμιμα στην περιοχή της Ηπείρου
 • τους συλλόγους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των 4 νομών της Περιφέρειας Ηπείρου
 • τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Περιφέρεια της Ηπείρου