Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct είναι η υπηρεσία, που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις σε κάθε είδους θέμα σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης.

110411231996 – 2004

1996 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να απαντά σε αιτήσεις πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Μια μικρή ομάδα χειριστών μέσα στην Επιτροπή διαχειρίζεται αυτές τις ερωτήσεις και παρέχει συμβουλές σχετικά με το πώς να βρει κανείς τη ζητούμενη πληροφορία. Επίσης το 1996, ως τμήμα της πρωτοβουλίας «Πρώτα οι πολίτες» με την οποία προωθούνται τα δικαιώματα των πολιτών στην εσωτερική αγορά, δημιουργείται ένα κέντρο ταχείας απάντησης για να αποστέλλει οδηγούς και πληροφοριακά δελτία στους αιτούντες.

Ιστορική διαδρομή

Το EUROPE DIRECT Ηπείρου ξεκίνησε την λειτουργία του ως "Ευρωπαϊκό Κέντρο Αγροτικής Πληροφόρησης Ηπείρου" ή "Σταυροδρόμι Αγροτικής Πληροφόρησης" (European Rural Information and Promotion Carrefour) τον Αύγουστο του  1993 παρέχοντας υπηρεσίες : πληροφόρησης στο Αγροτικό πληθυσμό της Περιφέρειας Ηπείρου, προώθησης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της υπαίθρου και δράσεων για την υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ, όπως και τα υπόλοιπα κέντρα στην Ε.Ε., υπάγονται, ελέγχονται και λογοδοτούν στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG Communication).

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας εκτελεί τα καθήκοντά της υπό την εποπτεία του εκάστοτε Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει σαν στόχο την ενημέρωση και την επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. (Ευρωπαϊκών πολιτικών και δραστηριοτήτων).

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ στελεχώνεται με έμπειρο, καλά καταρτισμένο προσωπικό με επικοινωνιακές δεξιότητες και καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, πρόθυμο να σας βοηθήσει και να σας απαντήσει σε κάθε ερώτημά σας ή απορία σχετικά με την Ε.Ε.

Η σημερινή Ένωση είναι μεγαλύτερη, παρουσιάζει περισσότερη ποικιλομορφία και ασχολείται με όλο και πιο περίπλοκα θέματα.
Το 80% των Ευρωπαίων θεωρούν σημαντική την ενημέρωσή τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Το 70% των Ευρωπαίων θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους ως πολίτες.
Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την Ε.Ε. είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό θεωρεί τη σχετική πληροφόρηση ανεπαρκή. Υπάρχει επιθυμία για μια πιο ανοιχτή συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα εκφράζουν τις απόψεις τους για να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε.

Απευθύνεται τόσο στο "ευρύ κοινό" (αστικός, ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου) όσο και σε "ομάδες στόχους" όπως : οργανώσεις κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, συλλόγους, σχολεία, φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μετανάστες και ξενόγλωσσες ομάδες πληθυσμού από και εκτός των χωρών της Ε.Ε., αγρότες, και άλλες ομάδες.

ΣΚΟΠΟΣ του ΚΕΝΤΡΟΥ είναι να μεταφέρει την "Κοινοτική Πληροφόρηση" στις Περιφέρειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επίτευξη των στόχων του Κέντρου - EUROPE DIRECT και την προώθηση των πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., (Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσμικών οργάνων - Γενικών διευθύνσεων), το EUROPE DIRECT ΗΠΕΙΡΟΥ ενδεικτικά συνεργάζεται με :
--> Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με εκπροσώπους της Επιτροπής και των Θεσμικών οργάνων - Γενικών Διευθύνσεων.
--> Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ενεργούς και πρώην ευρωβουλευτές, βουλευτές και επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Με το φορέα φιλοξενείας (host organization) του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - EUROPE DIRECT Ηπείρου :
-->
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - YOUTH CENTER of EPIRUS

Με τα όμορα ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT και τους αντίστοιχους φορείς υποδοχής και φιλοξενίας :
-->
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)
--> ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα)
--> ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Ξάνθη)
--> ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Ζάκυνθος)
--> ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Πάτρα)
--> ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φλώρινα)

Με τα ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ και Euraxess (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
--> Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
--> Euraxess Centre του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Με το "Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις" Enterprise Europe Network

Με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και υπηρεσίες :

Το Europe Direct δεν μπορεί :

  • να επιλύει προβλήματα, καθώς δεν μπορούμε να υποβάλουμε ή να διαβιβάσουμε καταγγελίες για λογαριασμό σας. Μπορούμε, ωστόσο, να σας υποδείξουμε πού να απευθυνθείτε !
  • να σχολιάζει θεμάτα που αφορούν τις πολιτικές ή τις θέσεις της Ε.Ε.
  • να παρέχει νομικές συμβουλές (π.χ. ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας).
  • να ασχολείται με θέματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ε.Ε.